Časopis za pokrajino Posavje
29.11.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

​Kostanjevica: dražja pomoč na domu, omejena hitrost v novem naselju

Objavljeno: Četrtek, 21.09.2023    Rubrika: NOVICE Redakcija
DSC_7121

S sejo so opravili ekspresno, v zgolj 30 minutah.

Prvič po poletnem premoru so za svetniške mize v občinski sejni dvorani v sredo popoldne sedli člani in članice Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki.

Po skrajšanem postopku so obravnavali in potrdili spremembi odlokov o občinskem priznanju ter o občinskem prazniku in spominskem dnevu občine. Kot je pojasnil predsednik Komisije za občinska priznanja, proslave in sodelovanje z občinami Jakob Gašpir, se je pri pregledu in pripravi predloga za letošnja občinska priznanja komisija znašla v zadregi, ko je obravnavala predlog društva, ki se je dvakrat predlagalo za isto priznanje, in ugotovila, da za društva, ki delujejo več kot 20 let, ni predvidenega priznanja.
DSC_7120

Jakob Gašpir (desno)

»Komisija zato predlaga, da se veljavni odlok dopolni v 2. členu s priznanjem Jubilejno priznanje župana Občine Kostanjevica na Krki društvom za 30-, 40- ali več letno delovanje,« je dejal. Odlok o občinskem prazniku in spominskem dnevu Občine Kostanjevica na Krki pa se spreminja v 2. odstavku 3. člena, ki se je do sedaj glasil: Spominski dan se obeležuje s slavnostno komemoracijo pri spomeniku talcev na kostanjeviškem pokopališču in žalno sejo. »Mnenje komisije je, da se lahko komemoracija izvede tudi pri drugih spominskih obeležjih v občini ali pa se izvede spominska seja občinskega sveta, če bodo za to zagotovljena sredstva v proračunu,« je to spremembo pojasnil Gašpir.
 
S septembrom dražja pomoč na domu
 
DSC_7125

Alen Lenič (v sredini)

Na dnevnem redu je bil tudi predlog sklepa o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu, ki jo v kostanjeviški občini izvaja CSD Krško. S 1. septembrom bo cena storitve za uporabnike (konec minulega leta jih je bilo v občini 17) višja za 13 % in bo znašala 6,94 EUR/uro, ob nedeljah je višja za 40 % in znaša 9,71 EUR/ uro, ob praznikih pa za 50 % od osnove in znaša 10,41 EUR/uro. Kot je pojasnila Anita Krajnc iz občinske uprave, podražitvi botrujejo višje cene naftnih derivatov, sanitetnega materiala ipd., zaradi razpršenosti območja, na katerem živijo uporabniki, pa je CSD tudi zmanjšal normativ oskrbovalk s 110 na 99 ur na mesec. Občina sicer storitev sofinancira 70-odstotno in bo zanjo v letošnjem letu predvidoma namenila 60 tisoč evrov.
 
Novelacija ID za severni most
 
DSC_7137

Analizirali so vodo iz močvirja nasproti GBJ.

Potrjena je bila tudi novelacija investicijske dokumentacije za obnovo lesenega mostu na severni strani otoka. Dokument so sicer potrdili že marca letos, junija pa so s strani Ministrstva za kulturo prejeli odločbo o sofinanciranju projekta v znesku 200 tisoč evrov (po 100 tisoč v letošnjem in naslednjem letu), zato je bilo treba investicijsko dokumentacijo novelirati. Prav tako je bil v vmesnem času izbran izvajalec del (podjetje Rafael), zato se je spremenila oz. nekoliko znižala tudi vrednost investicije, ki bo predvidoma znašala skoraj okroglih 800 tisoč evrov.
 
Omejena hitrost v novem naselju
 
Brez pripomb so potrdili tudi predlog sklepa o določitvi območja omejene hitrosti na Hmeljski, Gorjupovi in delu Ljubljanske ceste oz. t. i. novem naselju. Pobudo za to so že v začetku lanskega leta dali tamkajšnji prebivalci, letos pa je zadevo obravnaval občinski Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter tudi opravil ogled na terenu in razgovor z lokalnimi prebivalci ter strokovnjakom s področja urejanja prometa Petrom Marinčičem iz Kostaka. Svet je sprejel sklep, da se v naselju označi cona 30, križišča opremi s prometnimi znaki, uredi in vzdržuje pa se vegetacija.
 
Strupena kemikalija v močvirju pri sadovnjakih
 
Župan Robert Zagorc je v svojem poročilu med drugim povedal, da je občina na pobudo občinskega svetnika Alena Leniča Nacionalnemu laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) iz Novega mesta naročilo analizo onesnaženosti močvirnega območja nasproti Galerije Božidar Jakac. »Na podlagi izvedenih kemičnih analiz je bila potrjena prisotnost fitofarmacevtske učinkovine klorantraniliprol, ki se uporablja v različnih produktih za zaščito rastlin pred škodljivci in je zelo strupen za vodne organizme. Med nekaterimi proizvajalci z obravnavano učinkovino je Coragen. Rezultati kažejo, da so koncentracije ostalih pesticidov iz obsega raziskave pod mejo določljivosti. Odvzem je bil narejen 4. 8., poročilo pa izdelano 4. 9. 2023, ko je bilo posredovano tudi podjetju Evrosad iz Krškega,« je povedal župan, od koder so odgovorili, da bodo pridobili dodatne informacije in so pripravljeni zadevo pojasniti. Svetnik Lenič je dodal, da so poročilo poslali na Biotehniško fakulteto v Ljubljani, saj jih zanima, kakšno nevarnost predstavlja ta kemikalija.
 
P. P.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»