Časopis za pokrajino Posavje
17.10.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

​Med prejemniki certifikata Družbeno odgovoren delodajalec tudi posavska podjetja in ustanove

Objavljeno: Torek, 14.09.2021    Rubrika: NOVICE Sporočilo
DSC_8966

Prejemniki pristopnih certifikatov (Foto: Matic Kremžar)

Sinoči je v Laškem potekala slavnostna podelitev pristopnih certifikatov Družbeno odgovoren delodajalec, ki jih je prejelo 62 podjetij in organizacij. Med prejemniki so tudi ZD Radeče, invalidsko podjetje Narayan, skupina Kostak, Komunala Brežice, Hortikultura Brežice, Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica in ePosavje Media.

Vse več podjetij in organizacij posveča posebno skrb izboljšanju delovnega okolja in organizacijske klime za večje zadovoljstvo zaposlenih. V ta namen se odločajo za različne ukrepe, s katerimi krepijo družbeno odgovorno delovanje. Med njimi je tudi 62 podjetij in organizacij, ki so se lani in letos prijavila v postopek certificiranja za pridobitev pristopnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec. Nosilec projekta, Ekvilib Inštitut, in partnerji, Gospodarska zbornica Slovenije, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Združenje delodajalcev Slovenije, so jim sinoči na slovesni prireditvi v Laškem podelili omenjeni certifikat. Na današnjem letnem srečanju pa imetniki certifikatov razpravljajo o vodenju, odnosih in zdravju na delovnem mestu v razmerah epidemije koronavirusa, o hibridnem delu v praksi ter si izmenjujejo izkušnje ob primerih dobrih praks.
 
Na podelitvi certifikatov je bil navzoč tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, ki je ob tej priložnosti čestital prejemnikom certifikata in med drugim izpostavil pomen trajnostnega delovanja in družbene odgovornosti podjetij, zlasti v negotovem obdobju, ki ga kroji epidemija koronavirusa. Po njegovih besedah bodo družbeno odgovorna podjetja, ki stremijo k zadovoljstvu zaposlenih, boljši organizacijski kulturi in klimi ter zagotavljanju varnega in zdravju prijaznega delovnega okolja, nedvomno lažje in hitreje premagala tako številne družbene izzive, ki so povezani s staranjem prebivalstva, migracijami, nezaposlenostjo, odhajanjem mlade delovne sile ipd., kot tudi težave, ki jih prinaša epidemija.  
 
Zdravstveni dom Radeče
je bil prvi zdravstveni zavod v Sloveniji, ki je prejel certifikat. Kot je ob tej priložnosti izpostavil Franci Čeč, direktor ZD Radeče, je skrb za zaposlene je še posebej pomembna v času epidemije koronavirusa: ”Naše delo se je v tem času močno spremenilo. Zavedamo se, da je bitka s koronavirusom tek na dolge proge in da še potrebujemo fizično in psihično kondicijo. Za zaposlene tako vsak dan na naši spletni strani objavimo članek s področja pozitivne psihologije, s čimer želimo spodbujati samozavest, optimizem, upanje in psihološko odpornost.” Še zlasti na področju zaposlovanja se s pomočjo družbene odgovornosti povečujejo pripadnost, vključenost, udeležba, inovativnost in morala zaposlenih. Manj je absentizma in fluktuacije, izboljša se varnost in zdravje zaposlenih. Poleg tega vlaganje v družbeno odgovornost prinaša boljši odnos z lokalno skupnostjo, zmanjšuje stroške, veča ugled zavoda, pripomore k zadovoljstvu uporabnikov.
 
Prejemnik certifikata je tudi invalidsko podjetje Narajan iz Krškega, ki nudi pomoč težje zaposljivim osebam. Več kot polovica zaposlenih je invalidov. Zanje so delovna mesta in delovna oprema individualno prilagojena glede na njihove omejitve. Tudi s pomočjo ukrepov, ki so jih vpeljali v postopku pridobitve certifikata Družbeno odgovoren delodajalec, se trudijo za pozitivno delovno vzdušje. Na področju trajnostnega razvoja so poskrbeli za manjšo porabo električne energije, uporabljajo lončke iz biorazgradljivega materiala, imajo ekološki otok, varčni so pri porabi papirja ipd. Po besedah strokovne sodelavke Blažke Andolšek Erjavec na željo zaposlenih prilagodijo urnik dela s ciljem usklajevanja zasebno-poklicnega življenja. Za dobrobit podjetja so dobri odnosi in motivacija zagotovo izjemnega pomena.
 
V Skupini Kostak, komunalnem in gradbenem podjetju s sedežem v Krškem in z več kot 440 zaposlenimi, pravijo, da s pridobitvijo certifikata povečujejo ugled vseh sodelujočih družb v njihovi skupini ter prispevajo k večji družbeno odgovorni vlogi celotnega gospodarstva in same družbe. Med izbranimi ukrepi, za katere so se odločili, so različne oblike mentorstva za prenos znanja, posebna skupina za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, dodatne bonitete za povečanje socialne varnosti zaposlenih, uvedba uporabe čelad z mikrofoni za boljšo slišnost in mnogi drugi. ”Certifikat bi priporočili tudi drugim organizacijam, ki si želijo izboljšati zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu ter s tem okrepiti njihovo pripadnost, motiviranost za delo, učinkovitost, boljše sodelovanje in povezovanje,” pravi Matej Urbanč iz splošno kadrovskega sektorja v družbi Kostak.
 
Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec preko nabora ukrepov delodajalcem ponuja priložnosti za izboljšanje na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, varnosti in zdravja na delovnem mestu, medgeneracijskem sodelovanju, nediskriminaciji, ter etičnem vodenju. Med dosedanjimi prejemniki certifikata Družbeno odgovoren delodajalec so zelo raznolika podjetja in organizacije: od najmanjših s 5 zaposlenimi, pa do največjih s preko 1300 zaposlenimi. Delujejo v desetih slovenskih regijah in v zelo različnih panogah: od izobraževanja, komunale, proizvodnje, prehrambne industrije, socialnega varstva, informatike, čiščenja, odvetništva itd.

P. P./vir: Ekvilib Inštitut
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte