Časopis za pokrajino Posavje
7.06.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

​Na brežini reke Krke zasadili 100 avtohtonih drevesnih sadik

Objavljeno: Sreda, 22.03.2023    Rubrika: NOVICE Redakcija
DSC_0081

Zagorc, Oršanič, Skočir in Kodre s sadikami ...

Ob današnjem svetovnem dnevu voda, ki pod geslom »Pospešimo spremembe« poudarja vlogo tako skupnosti kot posameznika pri prinašanju sprememb, so na delu obrežja reke Krke v Kostanjevici na Krki ponovno vzpostavili obrežno zarast.

Ob reki Krki se v zadnjih letih ponekod delež obrežne zarasti zmanjšuje, zaradi zmanjševanja možnosti njene naravne obnove pa se ti odseki daljšajo. Eden takšnih odsekov je v neposredni bližini kostanjeviškega otoka. Tako so na dogodku, pri katerem so sodelovali Direkcija RS za vode, Zavod RS za varstvo narave in VGP Novo mesto, na približno 300-metrskem odseku levega brega reke Krke dolvodno od mostu kostanjeviške obvoznice zasadili okoli 100 drevesnih sadik avtohtonih listavcev nižinskih vodotokov (divja češnja, divja hruška, dob, beli jesen, črni topol in vrba žalujka).
DSC_0087

... ki so jih nato posadili na obrežje Krke.


Povezovanje vodarstva in naravovarstva

»K tej akciji smo pristopili z namenom, da še bolj spodbujamo povezovanje različnih resorjev, se pravi sektorja vod in narave, da skupaj izvajamo ukrepe, ki pozitivno prispevajo tako k vodarskim ciljem kot ciljem narave,« je pojasnila v. d. direktorice Direkcije RS za vode mag. Neža Kodre. Poudarila je, da je treba biti pri tovrstnih ukrepih pozoren ne le pri vzpostavljanju zarasti, ampak tudi pri njenem vzdrževanju, »kajti če se s to zarastjo ne ravna skrbno in previdno, se lahko pretirano zaraste in negativno vpliva na poplavno ogroženost«.
DSC_0114

Posadili so skupno 100 drevesnih sadik.Sicer pa ima obrežna zarast lahko številne pomembne funkcije, je ob tem povedal državni sekretar za naravne vire in prostor mag. Matej Skočir: »Gre za izboljšanje stanja voda, ki prinaša tudi boljšo biotsko pestrost, in preprečuje erozijske procese. Z zasaditvijo dreves bomo preko senčenja vplivali tudi na temperaturo vode, kar je v današnjem času podnebnih sprememb še toliko bolj pomembno.« Zarast brežin ima pozitiven vpliv tudi v sušnih obdobjih, saj voda zaradi nje počasneje odteka s tega območja.

V Kostanjevici težave zaradi podiranja obrežnih dreves

Ponovno vzpostavitev zarasti ob Krki je pozdravil tudi kostanjeviški župan Robert Zagorc, saj jim erozija, zaradi katere se podirajo drevesa, povzročajo težave predvsem na mostovih, t. i. tercialskem pešmostu, ki so ga naplavine tako poškodovale, da so ga morali zapreti, ter t. i. južnem mostu, ki so ga lani zgradili na novo.

Direktor Zavoda RS za varstvo narave, posavski rojak mag. Teo Hrvoje Oršanič, je ob svetovnem dneva voda izpostavil pomen vode ne le kot pitne vode ali vode za namakanje, ampak vodotokov kot ekosistemov. »Vode so v prvi vrsti življenjski prostori za celo paleto oblik življenja, ne le rib, tudi flore. Kadarkoli razmišljamo o posegih v vodotoke, moram vedno dobro premisliti, na kaj bo to vplivalo in ta vpliv z različnimi ukrepi zmanjšati, koliko se da,« je povedal.

P. P.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»