Časopis za pokrajino Posavje
30.11.2022
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

​Ob svetovnem dnevu turizma v Kostanjevici

Objavljeno: Sreda, 28.09.2022    Rubrika: NOVICE Sporočilo
TIC 7
Svetovni dan turizma so v Kostanjevici na Krki obeležili z raznolikim celodnevnim dogajanjem. Tako so zaokrožili še eno uspešno turistično sezono ter predstavili možnosti trajnostnega turizma lokalnemu prebivalstvu.  

Z obiskom turistov v letošnjem letu so lahko zadovoljni, saj je v porastu. V Turistično informacijskem centru (TIC) Kostanjevica na Krki beležijo občutno povečanje organiziranih skupin in aktivnih posameznikov, ki iščejo naravne danosti in kulturne znamenitosti izven večjih urbanih središč.  Sama struktura gostov se počasi spreminja na čas predkoronskega leta, ko je bilo v poletnih mesecih tudi do 70% tujih gostov, na letni ravni pa nekje 30 %. V letu 2022 beležijo obisk iz skoraj 40 različnih držav, ki med vsemi obiskovalci TIC-a, v obdobju januar – avgust, zavzemajo 35 % delež, med njimi prednjačijo predvsem Nizozemci, Nemci, Italijani, Francozi in Belgijci.

Najbolj so veseli gostov, ki se v Kostanjevico vračajo, tako med domačimi kot tujimi gosti. Opaziti pa je tudi goste, ki se vse več ciljno odločajo za to destinacijo. Če je bila v preteklosti Kostanjevica na Krki destinacija za dnevni izlet, je sedaj možno opaziti, da se vse več turistov odloča za obisk z vsaj eno nočitvijo v sami destinaciji, ali v njeni neposredni bližini. K temu pripomore tudi to, da se vsako leto povečuje ponudba nastanitvenih kapacitet. Z novim ponudnikom Apartmaji Ob Krki, ki bo nastanitev specializiral za pohodnikom in kolesarjem prijazno nastanitev, bodo zagotovo pritegnili nov segment obiskovalcev. Bogata naravna in kulturna dediščina Kostanjevice na Krki privlači kolesarje, pohodnike, kopalce in ljubitelje kulture, z izgradnjo postajališča za avtodome pa je v zadnjih treh letih v porastu tudi avtodomarski turizem. Goste najbolj privlači obisk Galerije Božidar Jakac s Parkom skulptur Forma viva ter možnosti raziskovanja kolesarskih in pohodniških poti, v poletnih mesecih pa izposoji čolna in supa. Na TIC-u Kostanjevica na Krki se trudijo obiskovalca slišati in se prilagoditi njegovim potrebam, željam oz. interesu, kar je dodana vrednost, saj jim z individualnim pristopom predstavimo in oblikujemo »butično« ponudbo. Velik poudarek dajejo na odnos s turističnimi deležniki oz. ponudniki in njihovemu zaupanju, kar je ena od prednostnih nalog TIC-a. »Medsebojno povezovanje, komunikacija in razumevanje so ključne za razvoj odgovornega turizma, kakršnega si želimo v Kostanjevici na Krki, zato se pri sami ponudbi ne omejujemo na meje občine, regije ali druge delitve». Povezovanje je sicer ključen del delovanja v turizmu, zato se aktivno povezujejo z Združenjem zgodovinskih mest Slovenije, Camperstop.si, Gradovi Posavja, Slovensko turistično organizacijo (STO) – Slovenia Green itd. TIC pa vse bolj postaja prepoznaven tudi med domačini kot točka, kjer lahko izberejo zanimive izdelke lokalnih obrtnikov, umetnikov ali iz okoliških kmetij – med, marmelade, milo, grafike, izdelke iz sivke, nakit, itd.

Kostanjevica na Krki in trajnostni razvoj turizma

Kostanjevica na Krki je sicer že deset let brez strateškega dokumenta za razvoj turizma, a se vseeno trudi razvijati ponudbo, ki je usmerjena po smernicah trajnostnega razvoja na nacionalni ravni. Delno jim to omogoča sklep župana s sprejetjem Smernic za trajnostni razvoj destinacije Kostanjevica na Krki, delno pa standard Slovenia Green, v katerega so se aktivno vključili leta 2018, v 2022 pa jih čaka ponovna presoja. Skozi standard Slovenia Green se destinacijo seznani, kje v procesu trajnostnega razvoja je in kaj vse lahko še izboljša oziroma kje lahko napreduje. Prednost standarda je, da je dober pripomoček, ki te vodi, izobražuje, svetuje in seznanja s primeri dobre prakse oz. te vodi k napredku, hkrati pa spodbuja, da v razvoj aktivno vključuješ lokalno skupnost, turistične deležnike, ter strokovnjake iz različnih strok, s katerimi preko delavnic sooblikuješ aktivnosti za realizacijo trajnostnega razvoja na terenu. Takšne aktivnosti so na primer novi turističnih produktov, ki spodbujajo mehko mobilnost, posodobitev in natančnejša označitev tematske poti, ali izboljšanje infrastrukture za odlaganje odpadkov, osvešča lokalno prebivalstvo in gospodarstvo o pomenu okolja in podnebja, označitev pitnikov na javnih površinah, organizacija javnih posvetov ob kreiranju Strategije za trajnostni razvoj turizma, izobraževanje lokalnih vodnikov, osvešča obiskovalce destinacije o zelenih napotkih in dejstvih destinacije, spodbuja organizacijo dogodkov »Zero Waste« oziroma po trajnostnih priporočilih STO-ja, organizira aktivnosti ob Svetovnem dnevu turizma s predavanji na temo podnebnih sprememb in izvaja delavnice iz recikliranih materialov, spodbuja ponudnika k podpisu zaveze »Manj plastike, več trajnosti« itd.

Strateški cilj Slovenia Green oziroma projekta Zelene sheme slovenskega turizma je uvajanje trajnostnih modelov v slovenski turizem, tako na ravni turističnih ponudnikov kot destinacij. Vse cilje strateških usmeritev spremlja trajnostni razvoj in skrb za ekonomsko, družbeno-kulturno in naravno okolje. Slovenska turistična organizacija je v zadnjih osmih letih v sodelovanju s slovenskim turističnim gospodarstvom in drugimi ključnimi partnerji slovenskega turizma Slovenijo uspešno pozicionirala na globalni turistični zemljevid. Vplivni mediji jo redno uvrščajo na lestvice najbolj zaželenih in atraktivnih turističnih destinacij, priporočenih za obisk. TIC Kostanjevica na Krki je vseskozi obveščen o aktualnih razpisih in aktivnostih Slovenske turistične organizacije (STO), še posebej na področju aktivnosti Slovenia Green, zato le te informacije širi tudi do deležnikov, še več spodbuja jih k vključevanju in trajnostnem razvoju. Deležnike oziroma turistične ponudnike v destinaciji Kostanjevica na Krki aktivno spodbuja k pridobitvi enega od sedmih zelenih znakov, posledično k vključitvi v Slovenia Green (zelena namestitev, atrakcija, plaža, park, itd.). Že sam proces pridobitve znakov je lahko dragocena izkušnja, saj se tako izobražujemo na področju trajnosti in pomaga pri kreiranju zelenih turističnih produktov.  

Dejstvo je, da ima Kostanjevica na Krki z vsemi svojimi danostmi, turističnimi atrakcijami, kot so Galerija Božidar Jakac, Kostanjeviška jama, reka Krka, Gorjanci, Krakovski gozd, ter mesto na otoku velik potencial razvoja trajnostnega turizma, a le ta se mora razvijati s sinergijo odločevalcev, prebivalcev, turističnih deležnikov, mladih entuziastov in stroke različnih smeri, ki bi združile prizadevanje za skupen cilj trajnostnega razvoja. Na TIC-u Kostanjevica na Krki verjamejo, da bodo s skupnimi močmi uspešni pri razvijanju strategije trajnostnega turizma na destinaciji in širše v regiji.
 
»Kostanjevica na Krki bo postala ena privlačnejših destinacij v Sloveniji in širše za aktivno in zdravo preživljanje prostega časa prebivalcev in obiskovalcev, s poudarkom na kulturnem turizmu, naravnih vrednotah in doživetjih edinstvenega mesta na otoku.«
 
Vir: TIC Kostanjevica na Krki
« Nazaj na seznam
»