Časopis za pokrajino Posavje
25.05.2022
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

​Pričakovanja občin pred obiskom vlade so velika; začetek v Brežicah, zaključek v Krškem

Objavljeno: Ponedeljek, 24.01.2022    Rubrika: NOVICE Redakcija
Krško--MatMi-20210708-8447
Po dobrih štirih letih, natančneje po 6. decembru 2017, ko je bila na obisku Vlada RS na čelu s premierjem Mirom Cerarjem, v Posavje v tem tednu (v torek in sredo, 25. in 26. januarja) prihaja vladna ekipa pod vodstvom Janeza Janše. Pred enim zadnjih regijskih obiskov v iztekajočem se vladnem mandatu smo pri vodstvih posavskih občin preverili, katere konkretne težave, potrebe in projekte bodo najbolj izpostavili bodisi predsedniku vlade bodisi posameznim ministrom in na kaj jih želijo najbolj opozoriti ter kakšna so njihova pričakovanja v zvezi z obiskom.

Krško: Pričakujejo več sporazumov
 
Kot pravi župan Mestne občine Krško mag. Miran Stanko, na občini od obiska Vlade RS pričakujejo predvsem, da bodo z Ministrstvom za kmetijstvo podpisali Pismo o nameri o izgradnji velikega namakalnega sistema na desnem bregu Save; da bodo z Ministrstvom za notranje zadeve podpisali sporazum o financiranju obnove stavbe bivše Policijske uprave v Krškem; da bodo z Ministrstvom za obrambo podpisali sporazum o financiranju obnove vojaškega mostu čez Savo v Krškem; z Ministrstvom za kulturo pa Pismo o nameri o obnovi gradu Šrajbarski turn.
DSC_0155
»Cilj je tudi, da bi dorekli dinamiko sprejemanja uredbe o varstvu vodnih virov na območju krške občine, dinamiko obnove državnih cest Krško–Zg. Pohanca, Brestanica–Podsreda, Drnovo–Podbočje in Smednik–Raka, odprli problematiko osnovne šole s posebnimi potrebami (OŠ dr. Mihajla Rostoharja), vključno s spremembo statusa v regijsko izobraževalno ustanovo in zagotovitev virov za financiranje izgradnje novega objekta te osnovne šole za otroke s posebnimi potrebami,« še dodaja Stanko. Hkrati želijo v Krškem preveriti tudi možnost financiranja infrastrukture za starejše, obnove železniške postaje v Krškem in izgradnje prizidka k Šolskemu centru Krško-Sevnica.

Začetek v Brežicah, zaključek v Krškem

Člani vlade se bodo najprej sestali na delovnem posvetu, ki se bo pričel ob 9.30 uri na Gradu Brežice, sledili bodo ločeni programi predsednika vlade ter ministric in ministrov. V okviru obiska se bodo predsednik vlade in ministri ter ministrice srečali s predstavniki podjetij, zavodov, občin in drugih deležnikov v regiji. Regijski obisk se bo zaključil na javni tribuni o razvoju Posavske regije, ki se bo pričela ob 18. uri v Kulturnem domu Krško. Program obiska je objavljen na vladni spletni strani.

Brežice: Izpostavili bodo tudi Feniks
 
V Brežicah bodo ob obisku Vlade RS med drugim izpostavili problematiko sredstev za razvoj Splošne bolnišnice Brežice in Zdravstvenega doma Brežice; protipoplavno varnost na območju Term Čatež in vasi Loče, Rigonce, Velike Malence; izvedbo cestnoprometne infrastrukture znotraj Državnega prostorskega načrta za gospodarsko središče Feniks ter prenos zemljišč znotraj omenjenega DPN v lasti države na lokalno skupnost; projekt gradnje novega mostu preko Save pri Brežicah; vsebino dogovora za sofinanciranje investicij lokalne infrastrukture za leti 2022/2023 z dogovorom o prenosu stanovanj ter glede ureditev območja za odmetavanje tovora v nujnih postopkih znotraj Uredbe o državnem prostorskem načrtu za Letališče Cerklje ob Krki; sofinanciranje investicij v kulturno dediščino ter predlog potencialnih vsebin in posledično potrebnih ukrepov za grad Pišece; investicijo v objekt Fakultete za turizem Univerze v Mariboru in možnost širitve dejavnosti Osnovne šole Brežice za izvajanje posebnega programa; možnosti financiranja projekta Večgeneracijskega centra Brežice s prehodnimi nastanitvenimi kapacitetami/enotami za starejše občanke in občane; načrtovano državno investicijo v objekt Okrajnega sodišča v Brežicah. »Ker je pred to vlado še vsaj dobrega pol leta dela, pričakujemo, da bodo v času obiska sklenjeni okvirni sporazumi, ki bodo osnova za sodelovanje v prihodnjih letih in s prihodnjimi vladami,« pričakuje župan Ivan Molan.
 
Sevnica: V ospredju prometne povezave
 
»Teme in vsebine, ki jih želimo izpostaviti predsedniku vlade in posameznim ministrom,« pravi sevniški župan Srečko Ocvirk, »se večinoma nanašajo na prometno povezanost in odprtost Sevnice kot močnega gospodarskega centra in središča srednjega dela tretje razvojne osi med Celjem in Novim mestom do avtocestnega koridorja, in na zmanjševanje razvojnih razlik med regijami s fiskalno in upravno decentralizacijo države.« Kot razvojno najbolj ključne vsebine bodo izpostavili: na področju infrastrukture rondoja Šmarje in Radna, most Log, posodobitev sevniške železniške postaje in državne ceste od Boštanja do Mokronoga; na okoljskem področju protipoplavno varnost Sevnične in Vranjskega potoka, problematiko plazov in gradnjo čistilnih naprav; na področju šolstva in športa novogradnje objektov in igrišč ter razvojne potrebe sevniške srednje šole; investicije na področju primarne zdravstvene dejavnosti (ureditev rehabilitacijskega centra za otroke z nadzidavo zdravstvenega doma, širitev Centra za krepitev zdravja z nadzidavo telovadnice, izgradnja in ureditev prostorov Satelitskega urgentnega centra, ureditev rehabilitacijskega centra za odrasle v Sevnici, investicija v Center za krepitev zdravja v Zdravstveni postaji Krmelj); novogradnjo doma za starejše občane na Hrastih v Sevnici in rešitve dolgotrajne oskrbe; posodobitev upravne enote in prenovo sodišča.
 
V Radečah si želijo štirih …
 
Na radeški občini so si zaželeli obiska štirih ministrov: ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jožeta Podgorška, ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka ter ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec. Z Vrtovcem se želijo pogovoriti o odprtju cestnega odseka Zidani Most–Radeče, problematiki dela odseka na cesti Radeče–Vrhovo (Didlov graben), tretji razvojni os in ostalih odprtih vprašanjih. S Podgorškom bi se radi pogovorili o prenosu lastništva zemljišča na deponiji Hotemež, z Vizjakom o problematiki kanalizacije, s Kustečevo pa o obnovi atletske steze na stadionu in Podružnični šoli Svibno. »Naša pričakovanja so, da bo obisk še dodatno pripomogel k iskanju ustreznih rešitev za posamezne izpostavljene vsebine,« pravi radeški župan Tomaž Režun.
 
… v Kostanjevici pa treh ministrov
 
V Kostanjevici na Krki so ob obisku vlade v Posavju zaprosili za obisk treh ministrov: ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka, ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca in ministra za kulturo Vaska Simonitija. »Ministru za okolje in prostor želimo predstaviti težave z reševanjem poplavne varnosti v Kostanjevici na Krki, ministru za infrastrukturo rekonstrukcijo ceste Kostanjevica na Krki–Karlče, ministra za kulturo pa potrebujemo zaradi Galerije Božidar Jakac oz. prenosa zemljišč v sklopu samostana, kjer so bili nekoč samostanski vrtovi, ki so sedaj v lasti Sklada kmetijskih zemljišč, najemnik pa je HPG Brežice, na Ministrstvo za kulturo in posledično v upravljanje galeriji,« pojasnjuje kostanjeviški župan Ladko Petretič.
 
Bistrico zanima pomoč obmejnih okoljem
 
Bistriškega župana Franja Debelaka bo v pogovorih z vladnimi predstavniki zanimalo, kako izboljšati dotrajano infrastrukturo (zlasti regionalne ceste, ki občino povezujejo s posavskimi središči), kdaj bodo narejeni pločniki za varno pot otrok ob regionalkah ter kdaj se bodo nadaljevale aktivnosti glede kolesarskih poti na istih relacijah. Vprašal jih bo tudi, kako nameravajo pomagati demografsko ogroženemu podeželju in obmejnih problemskim okoljem, ki se poleg tega nahajajo v Naturi 2000. »Pri tem si želim, da bi lahko pri sredstvih za obnovo in odpornost kandidirali s projektom vrtca in telovadnice, ki bo omogočal veliko boljši standard ne samo vrtčevskim in šolskim otrokom, ampak tudi drugim skupinam občanov,« dodaja Debelak. Poskusil bo dobiti tudi odgovor na vprašanje, kako nagovoriti stanovanjski sklad in druge investitorje, da se bi tudi na njihovem ruralnem območju zgradila stanovanja za mlade.
 
P. P.

Članek je bil objavljen v zadnji številki Posavskega obzornika.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»