Časopis za pokrajino Posavje
9.08.2022
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

​Tabor učenja socialnih veščin za mladostnike

Objavljeno: Sreda, 06.07.2022    Rubrika: NOVICE Sporočilo
Slika1
Center za socialno delo Posavje, enota Krško (v nadaljevanju center) v okviru svojih nalog  obravnava tudi mladoletnike – storilce kaznivih dejanj, ki so obravnavani v predkazenskem ali kazenskem postopku. Naloge in pooblastila, ki usmerjajo delo centra, so določene z zakonodajo, vendar le-ta ne predpisuje načinov, metod in tehnik dela. V tem primeru se strokovni delavci lahko poslužujemo različnih metod dela z mladostniki, katerih cilj je krepitev njihovih lastnih potencialov in prepoznava ustreznejših vedenj in delovanj v družbi.

30. junija smo se odzvali povabilu organizatorja tabora, Mladinskega centra Krško (v okviru projekta LAS Krško ). CSD Posavje, Enota Krško in Policijska postaja Krško smo izvedli že tradicionalni enodnevni tabor učenja socialnih veščin za mladoletnike. Na taboru je sodelovalo 10 mladostnikov, pripadnikov romske skupnosti, katerih povprečna starost je bila 16 let.  
 
Slika2

Tabor učenja socialnih veščin

Tabor je bil sestavljen iz dveh delov. Najprej je potekala delovna akcija sanacija objektov in klopi v lasti Lovske družine Senovo. Po kosilu so sledila predavanja. Prvo predavanje je izvedel lovec Zmago Brajdič iz LD Cerklje ob Krki, ki je tudi predstavnik romske skupnosti, in sicer z namenom osveščanja zaščite narave in postopek za pridobivanje statusa lovca in orožnega lista (kakšni so pogoji, kakšne so kazni …). Nato je sledilo predavanje policista Policijske uprave Novo mesto Daliborja Golobiča, ki je tudi Rom in je prikazal pomen izobraževanja in krepitve samopodobe prisotnih mladostnikov  kot tudi pojasnil delo policije in njihovih pooblastil (obe predavanji sta potekali v romskem jeziku). Nato je sledilo še predavanje predstavnika komunalnega podjetja Kostak Krško Boštjana Vimpolška z namenom pojasnitve pomena ločevanja odpadkov.
 
Po predavanju so sledili še individualni razgovori s strokovno delavko Zlato Zidanič z namenom evalvacije individualnega načrta, ki je oblikovan za vsakega mladostnika, na njegovi osnovi pa se oblikuje poročilo za potrebe vodenja sodnega postopka. Za zaključek tabora so mladostniki tudi aktivno sodelovali pri pripravi večerje.
 
S strani centra sta na taboru sodelovali strokovni delavki Martina Radišek in Zlata Zidanič, sodelovala je tudi študentka na obvezni praksi Valerija Zupančič. S strani Policijske postaje Krško sta sodelovala policista Drago Butara in Kristjan Urek. Strokovno delo z mladostnikom zahteva poglobljeno razumevanje razvojnih potreb kot tudi strokovno radovednost svetovalca, da mladostnika spozna v njegovem celotnem kontekstu vrednot in načel, katere zasleduje mladostnik. Šele ko mladostnik zaupa in prepozna lastno vrednost v njegovih potencialih, se lahko začne proces preoblikovanja njegovih škodljivih vedenj v sprejemljivejša , katere bo predvsem on sam spoznal kot njemu koristna. Tabor je ena od takšnih oblik dela z mladostnikom, saj omogoča neformalni prostor in pristop dela. S takojšnjo povratno informacijo mladostniku izrečemo pohvalo, prepoznamo njegove vrednote in načela in tako tudi krepimo lastno znanje za nadaljnje delo z mladostniki. Mladostniki se po opravljenem delu počutijo koristne in pomembne, kar pozitivno vpliva na njihovo samopodobo. Tabor je hkrati tudi odlična priložnost za skupno sodelovanje strokovnih služb, za spodbujanje medsebojnega spoštovanja ter spoštovanja do narave in tuje lastnine.
 
Slika3

Obisk predstavnikov Vaspitno popravnog doma Tetovo na CSD Posavje, enota Krško

Strokovni delavci na centru se zavedamo pomena medsebojnega povezovanja in učenja novih pristopov pri delu z mladostniki, zato se radi odzovemo na vabila z namenom krepitve medsebojnega sodelovanja. V okviru mednarodnega sodelovanja je v času 31. 5. 2022 - 3. 6. 2022 , Republika Slovenija gostila delegacijo Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Republike Severne Makedonije, predstavniki "Vaspitno popravnog doma Tetovo". V Sloveniji so se želeli tudi v praksi seznaniti z obravnavo mladoletnih storilcev kaznivih dejanj. Obiskali so Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec, Prevzgojni dom Radeče in CSD Posavje, Enoto Krško.  Koordinatorica obiska je bila vodja sektorja za tretma v ZPMZKZ Celje Jerica Lipec. Z namenom učenja novih metod dela smo se z velikim veseljem odzvali povabilu k sodelovanju predstavitve našega neposrednega dela in izvrševanje vzgojnih ukrepov, izrečenih s strani pristojnega sodišča. Predavanje je izvedla strokovna delavka Zlata Zidanič
 
Pripravili: Zlata Zidanič, Martina Radišek, CSD Posavje, enota Krško
 
 
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte

26.11.2020 | Redakcija

Ribe so lovile v vrečo iz jute

23.02.2022 | Ne spreglejte

Kako v spomladansko čiščenje?

27.04.2021 | Redakcija

Riba naj bo večkrat na jedilniku