Časopis za pokrajino Posavje
9.07.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Praznične misli predsednikov KS v krški občini - 2. del

Objavljeno: Sreda, 03.06.2020    Rubrika: NOVICE Redakcija
KS-3-ozko

Damjan Bogovič, Anton Bohorč, Vlado Bezjak in Vlasta Moškon

Objavljamo drugi del prazničnih misli predsednikov krajevnih skupnosti v krški občini, ki so bile objavljene v tematski prilogi ob krškem občinskem prazniku v zadnji številki Posavskega obzornika.

Po tej krizi bomo še močnejši

Damjan Bogovič, predsednik sveta KS Koprivnica:
V krajevni skupnosti Koprivnica imamo srečo, da živimo v okolju, kjer poselitev ni skoncentrirana, zato krajani nismo bili omejeni čas preživeti za štirimi stenami stanovanj. Veliko krajanov je čas izkoristilo za opravila na vrtovih, urejanje okolice in  sprehode po naših krasnih okoliških gričih, tako da karantene sploh nismo tako močno občutili. Mislim, da nasploh svet po tej 'koronakrizi' ne bo več enak, kot je bil doslej, predvsem v smislu potovanj in masovnega druženja. Tako kot praznovanje občinskega praznika se bojim, da tudi praznovanje našega krajevnega praznika ne bo več enako, kot je bilo prejšnja leta, samo lani je našo Koprivniško noč obiskalo prek 3000 obiskovalcev. Če ta epidemija ne bo povzročila prevelike gospodarske škode in bodo ljudje obdržali službe, mislim, da večjih negativnih posledic na lokalni ravni ne bo. Mislim pa, da je kriza idealen čas, ko moramo stopiti skupaj, pomagati eden drugemu in verjamem, da bomo iz te krize skupaj stopili še močnejši.

Pogrešali smo socialni stik

Anton Bohorč, predsednik sveta KS Rožno – Presladol:
Smo manjša, podeželska krajevna skupnost v občini Krško. Življenje na podeželju se je v času epidemije izkazalo za veliko prednost. Ljudje v naši krajevni skupnosti živijo v stanovanjskih hišah in imajo v lasti svoja zemljišča in zato mogoče niso tako občutili ukrepov, ki so oz. še veljajo v tem času. V lastni hiši in z zemljiščem okoli nje je tako bilo lažje ostati doma kot tistim, ki živijo v enosobnih stanovanjih ipd. Seveda pa je tudi nam manjkal socialni stik s sorodniki in sosedi. Nekaj več težav je bilo z delovanjem krajevne skupnosti. Z razglasitvijo epidemije se je namreč zaprla pisarna krajevne skupnosti, prav tako je bilo oteženo dostopanje do drugih uradov. Ker je življenje tako rekoč povsod zastalo, je zastalo tudi naše delo in možnost izvedbe letnega načrta. Izvedba projektov se tako zamika v poletni in jesenski čas. Zaradi epidemije je odpadlo tudi tradicionalno druženje ob postavitvi mlaja. Na tem mestu se moram zahvaliti vsem krajanom in krajankam, da so se dosledno držali pravil in tako pripomogli, da se virus ni širil. Upam in želim si, da se epidemija ne bi več vrnila in da bi življenje postalo zopet takšno, kot je bilo pred epidemijo.

Brestaniški praznik bo okrnjen

Vlado Bezjak, predsednik sveta KS Brestanica:
V KS Brestanica se je življenje tako kot vsepovsod za trenutek ustavilo. Poskrbeli smo, da so bili krajani pravočasno obveščeni o vseh ukrepih, ki sta jih v času epidemije določila vlada in lokalna skupnost. Tako smo začasno zaprli tudi pisarno KS, ki bo ponovno odprta po 31. maju. 'Pridne roke Rajhenburga' so pričele s šivanjem pralnih zaščitnih mask, ki so jih brezplačno delile krajanom pred trgovino in pošto. Letošnje praznovanje krajevnega praznika bo okrnjeno oz. prireditev ob krajevnem prazniku ne bo. Zaradi epidemije tudi ne bo prireditve ob 500-letnici rojstva našega rojaka Adama Bohoriča. Kljub vsemu pa nemoteno poteka obnova našega Doma Svobode v Brestanici. V kolikor se bo v jeseni še nadaljevala epidemija koronavirusa, bodo v naši skupnosti vsekakor nastale posledice, predvsem na infrastrukturi, če nam ne bo uspelo urediti letnih vzdrževalnih del na cestah JP-2. Krajankam in krajanom kljub temu sporočam, da smo jim hvaležni, ker so upoštevali vse ukrepe in se ta virus ni širil po naši KS. Hvaležni smo vsem, ki so se trudili na svojih delovnih mestih in pomagali ob epidemiji. Hvala tudi redakciji Posavskega obzornika, ki je objektivno obveščala Posavce.

Poskrbeli smo drug za drugega
 
Vlasta Moškon, predsednica sveta KS Senovo:
Tudi v KS Senovo smo se nenadoma soočili z epidemijo, ki je zajela cel svet ter grobo posegla v življenja in delo ljudi. V začetku smo s strahom in veliko zaskrbljenostjo spremljali novice, sprejemali odločitve in ukrepe vlade ter pristojnih institucij. Mnoge planirane aktivnosti v kraju so obstale, bogato družabno življenje v kraju je zamrlo. Ljudje so se zaprli v svoje domove in v skrbi za svoje zdravje in zdravje v okolici nemo upoštevali zahteve. V strnjenih naseljih so poskrbeli drug za drugega, nastala je dobra organiziranost med sosedi in prijatelji. Mnogi so skrbeli tudi za ljudi, ki so že tako v težkih socialnih položajih, oddaljeni od središča kraja in s slabo socialno mrežo. Posebno skrb so pokazale članice Društva upokojencev in Rdečega križa Senovo, ki so se angažirale pri zbiranju materiala, šivanju obraznih zaščitnih mask in razdeljevanju le-teh. Toliko lepih, vzpodbudnih misli je krožilo med krajani in upam, da se nihče ni počutil osamljenega. Zdi se mi, da smo se  kar naenkrat med seboj poznali, vsak je vedel za ljudi, potrebne pomoči, razmišljali smo le, kako čimbolj omiliti strah in zaskrbljenost. Žal je to obdobje med ljudi vneslo tudi strah pred izgubo zaposlitve, mnogo krajanov je bilo poslanih na čakanje na delo, nekateri so prejeli tudi odpovedi o zaposlitvi. Tudi načrtovane aktivnosti so začasno zastale, a po ukinitvi ukrepov, se trudimo načrte realizirati in izvajati tudi v KS Senovo. Pravzaprav se zavedamo edinstvene 'sreče', da smo v Posavju prebrodili ta čas s tako nizko obolevnostjo. Velika zahvala gre ljudem, krajanom, ki so dosledno sprejemali zahteve in ukrepe ter uporabljali zaščitno opremo. Menim, da smo ob tem spoznali, koliko nam pomeni bližina ljudi, kako potrebujemo pogovor, tudi dotik in druženje s prijatelji.
 
P. P.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam