Časopis za pokrajino Posavje
9.07.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

16 projektov uvrščenih v participativni del proračuna Občine Brežice 2020 in 2021

Objavljeno: Torek, 19.11.2019    Rubrika: NOVICE Sporočilo
sentvid_prvomajsko_srecanje02

Pogled na Brežice s širšo okolico (foto: arhiv PO)

V participativni del proračuna Občine Brežice za leti 2020 in 2021, katerega aktivnosti potekajo pod sloganom »Moja skupnost – sodelujem!«, se bo uvrstilo 16 projektov, ki so jih predlagali občanke in občani. Projekti so bili izbrani z glasovanjem, ki se ga je udeležilo kar 22,06 % oz. 4623 občank in občanov občine Brežice. Nad odzivom občanov je bila Občina Brežice navdušena, saj je bil namen dosežen – spodbuditi občane k dejavnemu sodelovanju pri oblikovanju projektov za uvrstitev v proračun. V občini Brežice bo v letih 2020 in 2021 namenjenih za projekte, ki po mnenju občank in občanov izboljšujejo kakovost življenja, predvidoma 200.000 evrov.

Postopek zbiranja projektov in glasovanja za uvrstitev projektov v participativni del proračuna Občine Brežice 2020 in 2021 je potekal pod sloganom »Moja skupnost – sodelujem!«. Predloge za projekte so oblikovali občanke in občani ter jih poslali na Občino Brežice, kjer je skladnost projektnih predlogov s cilji in zmožnostmi občine preučila petčlanska Komisija za vloge in pobude občanov. Štiri člane Komisije za vloge in pobude občanov je imenoval Občinski svet občine Brežice na podlagi prispelih vlog na javni poziv Občine Brežice, kjer so lahko kandidirali zainteresirani občanke in občani s stalnim prebivališčem na območju občine Brežice, ki niso člani nobenega od organov občine ali krajevne skupnosti. Enega člana komisije je iz zainteresirane javnosti imenoval župan. Člani komisije niso smeli nastopiti v vlogi predlagatelja projektov.

Strokovne službe občine so pripravile seznam prijavljenih projektov in glasovnico. V času od 21. do 25. oktobra 2019 so občanke in občani lahko sodelovali v glasovanju, kjer so odločali o podpori enemu izmed prispelih predlogov projektov za uvrstitev v participativni del proračuna Občine Brežice. Izbirali so med 31 projekti, glasovnice pa so lahko posredovali po elektronski pošti, osebno ali po klasični pošti. Odziv je bil daleč nad pričakovanji, saj se je glasovanja udeležilo kar 22,06 % upravičenih občank in občanov, ki imajo stalno bivališče v občini Brežice in so na dan glasovanja dopolnili 15 let. Posamezen občan je lahko oddal en glas.

Komisija za vloge in pobude občanov je najprej preverila veljavnost prispelih glasovnic, nato pa opravila štetje. Na podlagi pridobljenih rezultatov je pri oblikovanju seznama projektov upoštevala tudi določili, da lahko posamezna krajevna skupnost pridobi en projekt in da je najvišja vrednost proračunskih sredstev za posamezno območje (štiri območja), znotraj katerih so bile z razpisom razdeljene krajevne skupnosti, 30.000 evrov letno. S temi določili občina sledi cilju, da se sredstva participativnega proračuna razdelijo najbolj enakomerno po občini.

Od 31 projektov se jih je v participativni del proračuna uvrstilo 16, ostalih 15 projektov je uvrščenih na rezervni seznam, kjer bodo čakali na uresničitev v primeru, če se bo kateri od izbranih 16 projektov izkazal za neuresničljivega.

Projekti se razvrščajo po štirih območjih v občini, ki obsegajo sledeče krajevne skupnosti:
  • območje 1: Brežice, Zakot-Bukošek-Trnje, Šentlenart: projekt št. 27 Igrišče Trobentice in projekt št. 16 Rekreativna tekaška steza;
  • območje 2: Jesenice na Dolenjskem, Cerklje ob Krki, Čatež ob Savi, Krška vas, Mrzlava vas, Skopice, Velika Dolina, Velike Malence: projekt št. 20 Ureditev športno-učnega prostora ob reki Krki v Župeči vasi, projekt št. 12 Obnovitev asfaltnega igrišča v Krški vasi, projekt št. 10 Razgledna ploščad na Svetem Vidu, projekt št. 1 Ureditev otroškega igrišča in postavitev igral ob Domu krajanov v Mrzlavi vasi in projekt št. 6 Akustika v Večnamenski dvorani Skopice;
  • območje 3: Dobova, Kapele, Globoko: projekt št. 30 Vadbeni park in družabna točka v Globokem, projekt št. 8 Ureditev travnatega igrišča ob PŠ Kapele in projekt št. 22 Medgeneracijski park Sela;
  • območje 4: Bizeljsko, Artiče, Pišece, Pečice, Križe, Sromlje: projekt št. 18 Artiška pot zdravja, projekt št. 33 Večgeneracijska in večfunkcijska ureditev okolice Doma krajanov v Križah, projekt št. 9 Ureditev ekoloških otokov v KS Bizeljsko, projekt št. 19 Praznično novoletna okrasitev vasi Pišece in projekt št. 14 Rehabilitacijski in rekreacijski studio.
Dodatno uvrščen projekt je zaradi preostanka proračunskih sredstev v letu 2021 ter ob upoštevanju glasov in razpisnih kriterijev postal projekt št. 5 Travnato igrišče na prostem.

Dodatne informacije na https://www.brezice.si, zavihek Moja skupnost – sodelujem!

Vir podatkov: Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj Občine Brežice
« Nazaj na seznam