Časopis za pokrajino Posavje
17.07.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

28. Forum odličnosti in mojstrstva v Brežicah

Objavljeno: Četrtek, 17.10.2019    Rubrika: NOVICE Redakcija
28_forum_odlicnosti_in_mojstrstva (19)

Brežiški župan Ivan Molan je v zahvalo za navdihujoč slavnostni nagovor predsedniku Ustavnega sodišča RS prof. dr. Rajku Knezu podaril protokolarno županovo vino.

Viteška dvorana Posavskega muzeja Brežice je bila 14. oktobra prizorišče 28. Foruma odličnosti in mojstrstva, ki je potekal na temo Spodbujanje nadpovprečnosti kot ključnega gradnika odličnosti in mojstrstva. Dogodek je organizirala Občina Brežice v sodelovanju z Osnovno šolo Brežice, Posavskim muzejem Brežice, Posavsko gospodarsko zbornico in Strateškim odborom Forumov odličnosti in mojstrstva.

28_forum_odlicnosti_in_mojstrstva (32)

Prejemnik velike nagrade odličnosti in mojstrstva za leto 2019 akademik prof. dr. Tadej Bajd

Forum se je začel s slovensko himno v izvedbi mladinskega pevskega zbora OŠ Brežice pod vodstvom Metke Babič in glasbenim utrinkom študentke petja Tjaše Zidanič ob klavirski spremljavi Pierine Cavalliere Mršić. Sledil je nagovor gostitelja dogodka, župana občine Brežice Ivana Molana, ki je poudaril, da so v občini ponosni in počaščeni, da je ravno brežiška občina prizorišče tokratnega foruma. »V občini Brežice spodbujamo odličnost, vse od vrtca naprej, zagotavljamo optimalne pogoje za delo in učenje ter podpiramo sodobne in inovativne pristope v vrtcih in osnovnih šolah. Za naš trud smo pogosto nagrajeni z odličnimi dosežki šol in tudi posameznih učencev, šole so bile prejemnice priznanj Kulturna šola, Eko šola itd., učenci pa se na mednarodnih tekmovanjih v znanju dokazujejo z zlatimi priznanji,« je razložil in še dodal, da si v občini želijo biti odlični na vseh področjih. Prepričan je, da spodbujanje odličnosti na vseh področjih življenja in dela v občini prinaša rezultate, tako pri dosežkih posameznikov, podjetij, javnih zavodov in društev. Svoj uvodni nagovor je zaključil z obljubo, da si bo občina Brežice še naprej prizadevala za odličnost pri vseh stvareh, in izrazil prepričanje, da bo forum ta prizadevanja samo še podkrepil.

28_forum_odlicnosti_in_mojstrstva (39)

Pri prvem panelu, ki se je navezoval na področje vzgoje in izobraževanja ter ga je vodila ravnateljica OŠ Brežice mag. Marija Lubšina Novak, so sodelovali izr. prof. dr. Boštjan Brumen, dr. Stanka Preskar, Dragutin Križanić in prof. dr. Jože Gričar.

S slavnostnim nagovorom je navzoče počastil predsednik Ustavnega sodišča RS prof. dr. Rajko Knez. Izpostavil je, da ne smemo stremeti k prestižu, ampak k odličnosti. Dodal je, da je odličnost in mojstrstvo mogoče doseči samo v okoliščinah, kjer vlada inspiracija in kjer vodje niso samo vodje po funkciji, hierarhiji, ampak predvsem navdihujejo ostale. V teh primerih ni težko doseči prave sinergije med ljudmi, zaposlenimi. Dejal je še, da projekt Rastoče knjige in posledično tudi Forum odličnosti in mojstrstva predstavlja realen odnos, spodbuja vrednote in načela na vseh področjih delovanja, ki bogati in vpliva na vsakega posameznika ter s tem na razvoj družbe. Navedel je, da se danes, bolj kot kdaj koli prej, zapiramo vase, skrbimo za svoje interese, naša mnenja pogosto postanejo prepričanja, smo samozadostni kot posamezniki, manj je povezovanja in skrbi za razvoj družbe kot celote. »Zato tudi ne čudi, da so vrednote, kot so spoštovanje sočloveka, dostojanstvo, skupinsko delo, prilagajanje, odrekanje, razvijanje empatije, našle ustreznejše okolje v preteklosti, ko smo potrebovali medsebojno pomoč. Vendar do teh občutkov lahko pridemo tudi danes in brez okolja, ki bi nas v to prisililo,« je povedal. Eno od pomembnejših sporočil, ki jih prinaša ta forum, je ravno to, da je lahko vsak od nas inspiracija, kar vodi k odličnosti in mojstrstvu, je dodal, ter da lahko uspešno družbo razvijajo samo uspešni posamezniki. »Zato vam za vaše delo, aktivnost in predanost iskreno čestitam ter si želim, tako zaradi države, naroda, posameznikov kot tudi zaradi vas, da ste vsak dan bolj uspešni,« so bile njegove zaključne besede.

Sledila je slovesna podelitev velike nagrade odličnosti in mojstrstva, ki jo je letos prejel predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti akademik prof. dr. Tadej Bajd, obrazložitev pa je prebrala Irena Vide, direktorica Televizije Vaš kanal. Nagrado je sicer izdelal akademski restavrator Aleš Vene iz Posavskega muzeja Brežice. Dobitniku velike nagrade so navzoči spoštovanje izkazali s stoječimi ovacijami.

Po še enem glasbenem utrinku Tjaše Zidanič in Pierine Cavalliere Mršić se je program nadaljeval z uvodnim predavanjem predsednika uprave in generalnega direktorja podjetja Krka d. d. Jožeta Colariča, ki je poudaril, da niso odlični, ampak stremijo k odličnosti na vseh področjih. Sledili so trije paneli. Prvega z naslovom Spodbujanje ustreznega izobraževanja in vzgoje za tehnološko in humano odličnost in mojstrstvo je vodila mag. Marija Lubšina Novak, ravnateljica OŠ Brežice. Njeni sogovorniki so bili: izr. prof. dr. Boštjan Brumen, dekan Fakultete za turizem v Brežicah, dr. Stanka Preskar, namestnica direktorja Zavoda za šolstvo RS, Dragutin Križanić, častni občan občine Brežice in prejemnik srebrnega znaka RS za zasluge, ter prof. dr. Jože Gričar, zaslužni profesor Univerze v Mariboru. Drugi panel, naslovljen Spodbujanje povezovanj na področju kulture in iskanje sinergije z gospodarstvom, je vodila Alenka Černelič Krošelj, direktorica Posavskega muzeja Brežice. Njeni sogovorniki so bili: Bernard Šrajner, pooblaščeni minister, ekonomski svetovalec na Veleposlaništvu RS v Zagrebu, mag. Matej Filipčič, arhitekt, režiser, organizator promocijskih dogodkov, in Alenka Mokrovič Pogačar, pomočnica direktorja prodaje in marketinga Term Čatež d. d. Tretji panel, ki je potekal pod naslovom Izzivi za pot k nadpovprečnosti – Brežice kot vsestransko navdušujoč šopek različnosti, možnosti in priložnosti, je vodil Anton Petrič, direktor sektorja za sisteme vodenja v TPV Novo mesto ter predsednik razsodnikov za Priznanje RS za poslovno odličnost in licenciran ocenjevalec za evropsko nagrado za poslovno odličnost. Njegovi sogovorniki pa so bili: Darko Gorišek, direktor GZS Posavske gospodarske zbornice, Krško, Vladimir Gregor Bahč, predsednik nadzornega odbora družbe TPV, Alen Šinko, direktor podjetja Kovis d. o. o., ter Franc Bogovič, evropski poslanec. Povezovalka celotnega dogodka je bila Bojana Zevnik.

R. R., foto: R. R. in PMB
« Nazaj na seznam
»