Časopis za pokrajino Posavje
23.01.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Aplikacija za vodenje Registra kmetijskih gospodarstev ne deluje med 8. in 24. 1. 2021

Objavljeno: Četrtek, 07.01.2021    Rubrika: NOVICE Sporočilo
Zetev_zito_06

Fotografija je simbolična.

Z Upravne enote Krško obveščajo nosilce kmetijskih gospodarstev in ostale zavezance za vpis v Register kmetijskih gospodarstev (register), da zaradi priprave podatkov za potrebe subvencijske kampanje za leto 2021 aplikacija za vodenje registra ne bo delovala v času med 8. in 24. januarjem 2021. V tem času v registru ni mogoče urejati podatkov o GERK-ih niti pridobivati izpisov iz registra.

S 1. januarjem 2021 začel veljati nov Pravilnik o vozniških dovoljenjih (Uradni list RS, št. 200/2020)

Glavne spremembe glede na prej veljavne določbe pravilnika so vezane na izjeme pri zamenjavi tujega vozniškega dovoljenja, in sicer: 
  • Imetniku vozniškega dovoljenja, izdanega v državah članicah Evropske unije, Liechtensteinu, Norveški, Islandiji ali Švici, ki želi zamenjati tuje vozniško dovoljenje, ni treba priložiti zdravniškega spričevala in potrdila o opravljenem praktičnem delu vozniškega izpita. Navedena izjema velja tudi za imetnike vozniških dovoljenj, izdanih v državah  San Marino in Združeno Kraljestvo, v treh državah Britanskega otočja (Man, Guernsey in Jersey) in Gibraltarju. 
  • Imetniku vozniškega dovoljenja, izdanega v Južni Koreji ali Avstraliji in v Združenih arabskih emiratih, ki želi zamenjati tuje vozniško dovoljenje za slovensko vozniško dovoljenje, ni treba priložiti potrdila o opravljenem praktičnem delu vozniškega izpita pred pristojno izpitno komisijo v RS za kategoriji B1 in B. 
  • Zakon o voznikih določa, da tujec, ki ima običajno prebivališče v RS in na podlagi dovoljenja za prebivanje v RS prijavljeno prebivališče, sme z veljavnim tujim vozniškim dovoljenjem, voziti tista motorna vozila, ki jih sme voziti po veljavnem tujem vozniškem dovoljenju, in sicer eno leto od dneva prijave prebivališča v RS. 
  • Državljan RS, ki začasno ali stalno prebiva ali je prebival v tujini in pride začasno ali stalno v RS, sme s tujim veljavnim vozniškim dovoljenjem voziti tista motorna vozila, ki jih sme voziti po veljavnem tujem vozniškem dovoljenju, in sicer dve leti od dneva prijave prebivališča v RS. Ne glede na te določbe pa sme oseba z veljavnim vozniškim dovoljenjem, ki ji ga je izdal pristojni organ druge države članice Evropske unije, Liechtensteina, Norveške ali Islandije, voziti v RS tista motorna vozila, ki jih sme voziti po veljavnem vozniškem dovoljenju. 
K vlogi za zamenjavo tujega vozniškega dovoljenja za vozniško dovoljenje RS je potrebno, ob izpolnjevanju pogojev, določenih v Zakonu o voznikih, priložiti (18. člen pravilnika): 
  • zdravniško spričevalo,
  • veljavno tuje vozniško dovoljenje,
  • potrdilo o opravljenem praktičnem delu vozniškega izpita pred pristojno izpitno komisijo v RS,
  • dokazilo o plačilu obveznosti upravne takse in obrazca vozniškega dovoljenja,
  • dokazilo, da je oseba ob pridobitvi vozniškega dovoljenja izpolnila pogoj najmanj šestmesečnega prebivanja v državi, ki je to vozniško dovoljenje izdala (dokazila organov drugih držav, vizumi, dovoljenje za prebivanje, podatki iz evidence registra stalnega prebivalstva, izjave strank in druga dokazila). Tega dokazila ni treba predložiti ob zamenjavi vozniških dovoljenj, izdanih v državah članici Evropske unije, Liechtensteinu, Norveški, Islandiji.
  • listino, iz katere je razvidno, katera motorna vozila sme voziti, oziroma listino o veljavnosti vozniškega dovoljenja, če iz besedila vozniškega dovoljenja to ni razvidno (overjeni prevod, potrdila diplomatskih in konzularnih predstavništev, mednarodno vozniško dovoljenje, potrdila pristojnih organov druge države).
Vir: UE Krško
« Nazaj na seznam