Časopis za pokrajino Posavje
15.05.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Aprilska seja brežiškega občinskega sveta: pomoč na domu, nadzorni odbor, namakalni sistem Arnovo selo

Objavljeno: Sreda, 28.04.2021    Rubrika: NOVICE Redakcija
17_seja_os_brezice (7)

Del svetnikov na 17. seji Občinskega sveta občine Brežice, ki se v času epidemije in ob upoštevanju ukrepov NIJZ sestaja v večnamenski dvorani MC Brežice

Brežiški občinski svet je 19. aprila na 17. seji obravnaval tudi nekaj točk, ki bodo neposredno vplivale na občanke in občane oz. njihove življenjske stroške. Med drugim se znatno znižuje cena storitve pomoči na domu. Svetniki so bili seznanjeni tudi s poročilom Nadzornega odbora občine, ki pa ni ugotovil kakšnih posebnosti.

Precejšnje znižanje cene pomoči na domu

17_seja_os_brezice (2)

Predsednica NO Občine Brežice Franja Žokalj

Občinski svet je s potrditvijo sklepa uskladil ceno socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2021. Uporabniki te storitve bodo od 1. maja dalje plačevali bistveno manj kot do zdaj. Nova cena zanje je namreč 5,62 evra, kar je za 1,32 evra oz. 23 % nižja od prejšnje. Uvodničarka Patricia Čular je spomnila, da so na začetku leta izvajalcu pomoči na domu, CSD Posavje – enoti Brežice, predali v uporabo dodatna tri vozila, zaradi česar so jih na občini tako kot lani ob predaji prvih treh vozil prosili za novo kalkulacijo cene storitve. Ugotovili so, da je prišlo do znižanja ekonomske cene (za 2,2 % oz. 0,44 evra), ki po novem znaša 19,97 evra. Na podlagi rebalansa letošnjega proračuna je povečana postavka pomoči na domu, in sicer za dodatnih 20 tisoč evrov. »Ob upoštevanju demografske slike in zavedanju, da si starejši želijo dlje časa bivati na domu ter da sami še vedno ne dosegamo zadovoljivega števila uporabnikov storitve pomoči na domu, predlagamo za uporabnika dodatno znižanje na račun povišanja deleža sofinanciranja ekonomske cene za uporabnika, in sicer s trenutno veljavnega 62,8-odstotnega na 70-odstotni delež,« je pojasnila Čularjeva in dodala, da bodo s tem storitev še bolj približali uporabnikom, istočasno pa bosta po njenih besedah cena storitve za uporabnika in delež sofinanciranja primerljiva sosednjim občinam. Pomoč na domu bodo odslej izvajali tudi ob vikendih in praznikih, saj so potrebe po tem vse večje. Svetniki so to namero pozdravili in izrazili željo, da bi se v prihodnje cena te storitve še dodatno znižala, saj je v nekaterih občinah še nižja.

NO ni zaznal omembe vrednih kršitev

Svetniki so prisluhnili vsakoletnemu poročilu o delu Nadzornega odbora Občine Brežice, ki ga je predstavila predsednica NO Franja Žokalj. Slednja je poudarila, da so v lanskem epidemičnem letu opravili dva nadzora manj kot običajno. Pregledali so poslovanje štirih KS (Cerklje ob Krki, Kapele, Jesenice na Dolenjskem, Bizeljsko), dveh javnih zavodov (Zavoda za šport Brežice in Knjižnice Brežice) ter dveh vzgojno-izobraževalnih zavodov (OŠ Brežice in Vrtca Mavrica Brežice). Dejala je, da nikjer niso ugotovili omembe vrednih kršitev, razen pri določenih KS so zaznali, da letno poročilo še vedno ni sestavljeno tako, kot mora biti. Prejeli so eno prijavo, in sicer v zvezi s KS Zakot-Bukošek-Trnje, kjer so na igrišču v Trnju želeli zagotoviti mrežo za odbojkarsko igrišče, pri čemer pa bi lahko KS zašla v finančne težave, ker je nastal spor med stanovalci in uporabniki igrišča iz okoliških blokov. »Mreža, ki so jo hoteli zagotoviti na odbojkarskem igrišču, ne bi pomenila razrešitve tega spora, zato smo se odločili, da KS ne pristopi k nakupu mreže, ampak dolgoročno strokovno zagotovi ureditev blokovske soseske, ki bi delovala v smislu sinergije med starejšimi stanovalci in mladimi družinami z otroki,« je ob tem pojasnila. Kot uspešno nadaljevanje zastavljenega nadzora je izpostavila Zavod za šport, ki v primerjavi s preteklimi leti zdaj posluje zelo zgledno, tudi v Knjižnici Brežice po njenih besedah že ves čas delujejo transparentno, ravno tako ni bilo nobenih kršitev ugotovljenih na brežiški šoli in v vrtcu. »Mogoče je k uspešnemu vodenju javnih zavodov doprineslo tudi to, da smo vztrajali, da vodstvo beleži vse nadzore, priporočila pa tudi odpravo le-teh, saj so s tem seznanjeni tudi sveti JZ,« je razložila Žokaljeva in še omenila, da nameravajo letos izpeljati nadzor pri petih KS ter po dveh JZ in VIZ.
17_seja_os_brezice (11)

Svetniška skupina, ki jo sestavljajo Igor Zorčič (vodja), Stane Tomše, dr. Tomaž Teropšič ...


Namakalni sistem Arnovo selo nameravajo tehnološko posodobiti

V povezavi s spremembami in dopolnitvami odloka o OPN za območje občine Brežice je Katja Pongračič z oddelka za prostor na Občini Brežice pojasnila, da sta bili v osnutek dokumenta zajeti dve ključni spremembi in dopolnitvi namenske rabe prostora, ki obsegata območji gospodarsko-industrijsko-obrtnih con. Sprememba in dopolnitev namenske rabe se nanaša na območji širitve Obrtne cone Dobova in cestne povezave Poslovne cone Slovenska vas ter nekaterih sprememb na osnovi odločb o krčitvi gozda. S potrditvijo dveh dokumentov investicije »Tehnološka posodobitev namakalnega sistema Arnovo selo« bo občina lahko kandidirala na razpisu za državna sredstva v višini 688 tisoč evrov. Po besedah Čularjeve je občina namakalni sistem s strani kmetijskega ministrstva prevzela leta 2018 in je tehnološko že povsem zastarel, saj je bil zgrajen v 90. letih. Občina je k projektu pristopila na pobudo tamkajšnjih kmetov in je tudi dobila zagotovilo od ministrstva, da bodo za posodobitev namakalnega sistema v celoti namenjena državna sredstva, tako da je pripravila dva investicijska dokumenta, s katerima predlagajo očiščenje in ureditev akumulacije, ki je trenutno več kot 50 % zamuljena. Namakalni sistem tudi sicer zelo slabo deluje, delajo se samo manjša letna vzdrževanja. »V dokumentih predlagamo izgradnjo novega razvodnega omrežja v dolžini dobrih 6 km in vzpostavitev lokalnih hidrantov, namestitev nove električne črpalke, postavitev novih peščenih filtrskih postaj. Poleg tega urejamo tudi dodaten vir električne moči na tem območju,« je razložila in dodala, da bi projekt tehnološke posodobitve namakalnega sistema Arnovo selo izvedli v letih 2022 (večji del) in 2023. Sprejeta dokumenta sta tudi pogoj, da lahko občina kandidira na razpisu ministrstva, ki ga pričakujejo v drugi polovici tega leta, na terenu pa lahko potem tudi pristopijo k urejanju razmerij z lastniki zemljišč, ki se nahajajo na območju sistema (za prijavo na razpis morajo pridobiti soglasja najmanj 50 % lastnikov na tem območju).
17_seja_os_brezice (9)

... Herman Premelč, dr. Stanka Preskar in Darko Udovič (manjkal na seji), se je preimenovala v svetniško skupino Neodvisni (prej svetniška skupina SMC).


Pomnik bodo slovesno odkrili oktobra, v juniju kolesarska elita tudi v Brežicah

Župan Ivan Molan je na začetku seje med drugim omenil, da so v fazi projektiranja pomnika osamosvojitveni vojni, pri katerem aktivno sodeluje tudi Območno združenje veteranov za Slovenijo Brežice. Pomnik bo postavljen na lokaciji travnika med Domom kulture Brežice in Gimnazijo Brežice, ob pomniku bo urejen tudi park. Slovesno odkritje načrtujejo v sklopu letošnjega brežiškega oktobra. Oznanil je tudi novico, da bo letošnja kolesarska dirka Po Sloveniji (od 9. do 13. junija) po nekaj letih spet potekala tudi po Posavju, start ene od etap bo tudi v Brežicah.

Na dnevnem redu aprilske seje je bilo tudi kar nekaj točk, povezanih s komunalo, in še nekaj ostalih točk, o katerih pa nekaj več v eni od prihodnjih objav.

R. R.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam