Časopis za pokrajino Posavje
6.06.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Bistrica ob Sotli: podražili cene vrtca in potrdili letošnje občinske nagrajence

Objavljeno: Torek, 11.06.2019    Rubrika: NOVICE Redakcija
6_seja_obcinskega_sveta_obcine_bistrica_ob_sotli (1)

Občinski svet občine Bistrica ob Sotli med zasedanjem na 6. seji v tem mandatu

Občinski svet občine Bistrica ob Sotli se je 10. junija sešel na 6. seji v tem mandatu. Potrdil je predlog spremembe cen programa predšolske vzgoje – ekonomska cena bo višja za skoraj 11 % – ter predloge za občinska priznanja in nagrade za leto 2019.

VEČINA STARŠEV BO PLAČEVALA 15 EVROV VEČ
6_seja_obcinskega_sveta_obcine_bistrica_ob_sotli (8)

Na seji prisotni predstavniki bistriške šole oz. vrtca


Po besedah ravnatelja OŠ Bistrica ob Sotli Bogomirja Marčinkovića se je zaradi odprave plačnih anomalij in sprostitve napredovanj struktura plač v bistriškem vrtcu Pikapolonica precej spremenila. »Rezerv več ni, izguba je zaradi tega že zdaj okoli 4000 evrov in do konca leta bo samo še večja, ker zaposleni enostavno morajo dobiti plačo, skladno z zakonom,« je poudaril in dodal, da se cena vrtca ni spreminjala že vse od leta 2014. Svetniki so s potrditvijo tega sklepa določili novo ekonomsko ceno vrtca, ki bo s 1. 9. 2019 višja za 10,98 % (povišala se bo s trenutnih 402,60 evra na 446,80 evra), pri čemer bodo npr. starši, ki na podlagi odločbe CSD plačujejo 35 % te cene (teh je največ, tretjina), po novem plačevali 15 evrov več, tisti premožnejši (plačujejo 53 % cene) pa 23 evrov več. Marčinkovića sta na seji spremljali tudi računovodkinja šole Mihaela Požek in vodja enote vrtca Sonja Zobec.

OBČINSKI NAGRAJENCI REHERJEVA, GREGL, ROMIH IN DPM BoS

Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KVIAZ) Breda Kovačič je še pred glasovanjem obelodanila predloge za letošnje občinske nagrajence. Prispelo jih je pet, KVIAZ jih je sprejel štiri. Plaketo Občine Bistrica ob Sotli bo prejela Andreja Reher iz Srebrnika, priznanje bo šlo v roke Francu Greglu, prav tako iz Srebrnika, in Radu Romihu iz Polja pri Bistrici, denarno nagrado v višini 500 evrov pa bo prejelo Društvo prijateljev mladine Bistrica ob Sotli. Kovačičeva je dodala, da letos ni bilo nobenega predloga za častnega občana, komisija pa se je na koncu odločila, da denarna nagrada letos pripada DPM Bistrica ob Sotli, Andreju Černelču, ki je bil tudi predlagan, pa jo bodo po njenih besedah mogoče podelili prihodnje leto. Svetnik Simon Rogina je v nadaljnji razmislek povedal, da bi bilo mogoče celo primerneje, da se denarna nagrada izroči posameznikom, ker gre izključno samo njim, pri društvih pa se denar razprši, vendar je hkrati poudaril, da si tudi DPM Bistrica ob Sotli vsekakor zasluži to nagrado. Svetnik in podžupan Dušan Berkovič, ki je vodil sejo, je pripomnil, da se takšne odločitve sprejemajo s cmokom v grlu, saj si načeloma vsi predlogi – v tem primeru za denarno nagrado – zaslužijo, da se jim to tudi podeli. Občinski nagrajenci bodo plaketo, priznanji in denarno nagrado prejeli na slavnostni seji ob občinskem prazniku, ki bo potekala v petek, 28. junija.

Župan Franjo Debelak je v svojem poročilu med drugim omenil, da so začeli postopke za izdelavo občinskega prostorskega načrta, ki ga kot ena od osmih občin v Sloveniji še nimajo, mora pa biti izdelan najkasneje do leta 2022, nadalje je dejal, da je idejna zasnova za nov gasilski dom v Bistrici ob Sotli narejena in da so prejeli prošnjo Splošne bolnišnice Brežice, da jim kot občina priskočijo na pomoč pri nakupu nove, zelo drage CT-naprave. »Najprej bom počakal na informacijo, če in koliko bosta prispevali kostanjeviška in radeška občina, nato pa se bomo o morebitnem sofinanciranju odločili tudi mi,« je ob tem povedal in dodal, da je brežiška bolnišnica vsekakor pomembna tudi za bistriške občane, saj je do nje časovno krajša pot kot pa do ZD Šmarje pri Jelšah.

KOSTANJE PRI POKOPALIŠČU BO TREBA ODSTRANITI

V poročilu svetnikov je Berkovič omenil, da so na svetu Kozjanskega parka med drugim sklenili, da bodo naravovarstveni nadzorniki, po novem prepoznavni po svojih opravah, hodili naokrog ter preverjali in opozarjali ljudi v primeru prevelike količine nabranih gob, gozdnih sadežev itd. Uršo Plesnik je zanimalo, kaj je s kostanji pri pokopališču, ki vedno bolj škodijo kot pa koristijo, župan je odvrnil, da ga ljudje neprestano sprašujejo, ali res mislijo podirati te kostanje, in prepričan je, da jih bo treba prej ali slej odstraniti in verjetno nadomestiti z drugimi drevesi, ki ne škodijo grobovom. Rogina je izpostavil določene govorice pacientov o zobozdravnici, ki ima ordinacijo v ZP Bistrica ob Sotli (spada pod ZD Šmarje pri Jelšah), češ da so njene storitve slabe in odnos do pacientov ni tak, kot bi moral biti. Vsi svetniki kot tudi župan so se strinjali, da bodo v ZD Šmarje pri Jelšah poslali dopis, s katerim želijo uradno preveriti, koliko pacientov in kakšen odnos ima do njih zobozdravnica.

R. R.
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte