Časopis za pokrajino Posavje
3.07.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Bistriški občinski proračun za prihodnje leto nekoliko višji

Objavljeno: Ponedeljek, 30.12.2019    Rubrika: NOVICE Redakcija
Občinska seja BoS 1

Bistriški občinski svet

Na zadnji letošnji seji je Občinski svet občine Bistrica ob Sotli v prvi obravnavi po dolgi razpravi potrdil proračun za prihodnje leto, ki se v primerjavi z letošnjim nekoliko zvišuje. Pri prihodkih imajo planiranih 2,14 milijona evrov, odhodki bodo znašali skoraj 2,77 milijona evrov. Potrdili so tudi predlagane cene socialno-varstvene storitve pomoči družini na domu.

Na prihodkovni ravni si od davčnih prihodkov obetajo 1,4 milijona evrov, 122.000 evrov bodo predstavljali nedavčni in 634.000 evrov transferni prihodki. Pri odhodkih za tekoče odhodke namenjajo 570.000 evrov, 755.000 evrov za tekoče transferje, za investicijske odhodke in transferje pa približno 1,4 milijona evrov. V prvi obravnavi proračuna so na občini napovedali močno investicijsko leto. Največji zalogaj bodo hidravlične izboljšave vodovodnega omrežja, katerega skupno vrednost ocenjujejo na približno 2,36 milijona evrov, od tega bo občina investirala dobrih 600.000 evrov, približno dve tretjini manj država, 1,49 milijona evrov pa so pridobili evropskih sredstev. Gre za štiriletni projekt, za katerega so v letu 2019 pridobili gradbena dovoljenja in projektno dokumentacijo, izvedbena dela pa naj bi potekala do novembra 2022. Drugi večji zalogaj bo izgradnja gasilskega doma z večnamenskimi prostori, ki naj bi končno podobo dobil do konca leta 2021, celotno investicijo so ocenili na 400.000 evrov. Med vidnejšimi investicijami prihodnjega leta je ureditev stanovanj v Bratuševi domačiji, zaključili bodo z obnovo kulturnega doma in ureditvijo prostornejše knjižnice, v načrtu so še obnove plazov in občinskih cest, manjše obnove na osnovni šoli in zdravstvenem domu, nadaljevanje izdelave prostorskega načrta, izdelava dokumentacije za gradnjo novega vrtca in telovadnice ter izdelava dokumentacije za avtobusna postajališča. Evropska sredstva si še obetajo za dva manjša posavska projekta, v katerih bodo uredili prostor za shranjevanje in polnjenje električnih koles v prostorih hostla Gabronka ter ureditev stalne razstave kovaškega orodja.
 
Obsežnejša razprava se je razvila ob predlaganem nakupu Čepinove hiše, v kateri naj bi občina uredila prenočišča. Nekaj svetnikov je vprašalo o potrebi po dodatnih ležiščih, pa tudi, ali je hiša primerna za to dejavnost. Pri stališčih so bili enotni, da bi se z nakupom sredstva za vzdrževanje občinskih stavb še povečala. Župan je namero občine podkrepil z dejstvi o lokacijski ustreznosti stavbe, dejal je, da bi vsebino stavbe povezali z obstoječim hostlom Gabronka in tako oblikovali celostno podobo središča, zagovarjal pa je tudi dejstvo, da bi jim lastnina te nepremičnine olajšala morebitno ureditev prometa mimo središča. Do prihodnje seje bodo na občini pripravili oceno nadaljnjega vložka v ureditev stavbe, nato pa se bodo odločili o primernosti nakupa 58.000 evrov vredne nepremičnine. Simon Rogina je k obstoječemu proračunu predlagal, naj se v postavko kulturne dediščine umesti še nekaj sredstev za obnovitvena dela na Kravaričevi domačiji, Metoda Rainer pa je spomnila na eni izmed prejšnjih sej že predlagana proračunska sredstva za razpis za samozaposlene v kulturi.
 
Cene storitve pomoči družini na domu koncesionarskega podjetja Senior, center za pomoč starejšim, Lidija Umek s.p. se v letu 2020 ne bodo spreminjale. Polna cena efektivne ure med tednom bo tako znašala 17,92 evra, od tega bo uporabnik plačal 5 evrov, subvencija občine pa bo znašala 12,92 evra. Ura storitve v nedeljo in ob praznikih bo znašala 19,77 evra, uporabnik bo plačal 5,52 evra, subvencija občine bo tako znašala 14,25 evra. Potrdili so še odpis dolga iz naslova najemnin in stroškov ogrevanja v višini 2.893,10 evra, ki ga zaradi nizkega socialnega položaja niso mogli izterjati od bivšega najemnika občinskega stanovanja, ter soglašali s predlaganimi spremembami in dopolnitvami statuta ZD Šmarje pri Jelšah.
 
E. Š.
« Nazaj na seznam