Časopis za pokrajino Posavje
17.10.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Brežiški svetniki soglasno podprli predlog za ustanovitev Mestne občine Brežice

Objavljeno: Torek, 12.10.2021    Rubrika: NOVICE Redakcija
1_izredna_seja_os_brezice (1)

1. izredna seja Občinskega sveta Občine Brežice je bila v znamenju razprave o predlogu ustanovitve Mestne občine Brežice.

Občinski svet Občine Brežice se je v ponedeljek sešel na 1. izredni seji v tem mandatu. Razlog za sklic seje je bil vezan na podajo mnenja Občine Brežice k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij. Poleg tega so podali tudi predlog za ustanovitev Mestne občine Brežice, ki so ga ob koncu svetniki s 24 glasovi ZA tudi soglasno podprli.

Molan: Smiselno je, da tako občina Brežice kot Krško pridobita status mestne občine

1_izredna_seja_os_brezice (2)

Razloge, zakaj bi morala občina Brežice postati mestna občina, je predstavila v. d. direktorice občinske uprave Patricia Čular.

Župan Ivan Molan je povedal, da je regija Posavje specifična, saj se razvija kot somestje Krško-Brežice-Sevnica, zato so tudi enakomerno razvite regijske institucije. "V občini Brežice je močen izobraževalni, zdravstveni, kulturni itd. potencial, zato menimo, da je smiselno, da tako občina Brežice kot občina Krško dobita status mestne občine, s čimer se bodo lahko naprej razvijale regijske institucije. Prepričan sem, da lahko na tak način regija Posavje dobi poseben status. Če bosta obe občini pridobili status mestnih občin, lahko zatrdim, da bosta obe še močnejši, in mislim, da si to tudi zaslužimo, saj smo praktično na obrobju milijonskega mesta Zagreb, kar pomeni, da bosta tako Brežice kot tudi Krško pridobila poseben status branika slovenstva," je izjavil takoj po seji in še dodal, da je pričakoval soglasno podporo predlogu ustanovitve Mestne občine Brežice, saj so tudi že leta 2005 družno podali podoben predlog, a takrat pri tem niso bili uspešni, saj so bili leta 2009 zavrnjeni z razlogom neizpolnjevanja pogojev.

Čular: Zaznali smo priložnost, da tudi občina Brežice postane mestna občina

1_izredna_seja_os_brezice (16)

Svetniki so na koncu predlog o ustanovitvi Mestne občine Brežice soglasno podprli.

V. d. direktorice občinske uprave Patricia Čular, ki je na seji predstavila razloge, zakaj bi morala občina Brežice postati mestna občina, je omenila, da so s strani Državnega zbora prejeli povabilo za podajo mnenja na Predlog zakona o spremembi Zakona o ustanovitvi občin, ki ga je predlagal krški poslanec SNS Dušan Šiško, da se občina Krško uvrsti med mestne občine. Po njenih besedah so zaznali priložnost, da tako kot v preteklosti tudi tokrat ponovijo svojo pobudo, da tudi občina Brežice postane mestna občina, "toliko bolj, ker vemo, da so župani regije Posavje vseskozi zagovarjali somestje treh mest, Krškega, Brežic in Sevnice, kot centra regije Posavje, in ker vemo, da država še vedno pri regionalizaciji temelji, da se regije tvorijo okrog mestne občine, si tudi mi želimo pripomoči k temu, da je Posavje prepoznano kot regija". Kot je še dodala, upoštevajoč stališča županov in Sveta regije, da se regija Posavje razvija kot somestje, skupaj s tem, da je trenutno odprt ta zakon, vidijo priložnost, da tudi oni izrazijo na tak način ne samo interes, da postanejo mestna občina, kot v preteklosti, temveč da ponovno izrazijo željo, da se razvijajo kot regija Posavje. "Verjamemo, da s svojim izjemnim geostrateškim položajem Brežic kot tudi družbenimi dogajanji na tem območju, upravnim središčem in številnimi institucijami, ki delujejo tukaj, ter razvojnim potencialom vsekakor izpolnjujemo pogoje, potrebne za to, da pridobimo posebno priznanje svoje občine, in trenutno je to možno samo s statusom mestne občine," je še povedala Čular.

Zorčič: Prav bi bilo, da bi se odvil pogovor na ravni regije

Član svetniške skupine Neodvisni Igor Zorčič, ki je tudi predsednik Državnega zbora, je razložil, da je prej omenjeni zakon že vložen v državnozborsko proceduro, poslan je bil vsem slovenskim občinam, da se o njem izjasnijo. Po pridobitvi teh mnenj pa gre najprej na odbor in potem na plenarno sejo. Ali bo prišlo do amandmiranja in kako se bo v zvezi s tem odvil postopek, je veliko odvisno od samega Odbora za notranje zadeve, njegovega predsednika Branka Grimsa in vseh članov odbora, na koncu pa je na vseh poslankah in poslancih, da na plenarni seji odločijo o gradivu, kakršno bo prišlo z odbora, je navedel. Na vprašanje, ali je sploh pametno, da se občina Brežice poteguje za status mestne občine, je Zorčič še odvrnil, da bi bilo prav, da bi se v zvezi s tem zakonom, ki je že vložen, se pravi, da se kot mestna občina določi občina Krško, odvil pogovor na ravni regije, "zato da vidimo, kaj to pomeni za ostale občine, regijo Posavje in ali to morda izboljšuje možnosti, da dobimo svojo pokrajino. Če je to tako, potem je seveda treba podpreti zakon takšen, kot je. A žal do tega pogovora ni prišlo in zdi se, da zdaj vsaka občina po svoje kuje stališča v zvezi s tem predlogom zakona."

"V primerjavi s prvim predlogom iz leta 2005 sedaj izpolnjujemo kar nekaj dodatnih pogojev za ustanovitev mestne občine"

Čular je v uvodni obrazložitvi med drugim poudarila, da pobudo poslanca Šiška in podporo krškega občinskega sveta njegovemu predlogu vidijo kot poziv za ponovno podajo predloga tudi s strani občine Brežice. Pogoji za imenovanje mestne občine so sicer zapisani v Zakonu o lokalni samoupravi, ki pravi, da se z zakonom občini dodeli status mestne občine, če je na njenem območju mesto, ki ima najmanj 20 tisoč prebivalcev in 15 tisoč delovnih mest ter je gospodarsko, kulturno in upravno središče širšega območja. "Čeprav na našem območju takšnega mesta ni, naj vas potolažim, da tudi na območju nekaterih že imenovanih mestnih občin, kot so Nova Gorica, Ptuj, Murska Sobota in Slovenj Gradec, mest, ki bi izpolnjevala te pogoje, ni," je dejala in dodala, da menijo, da so od pretekle neuspešne vloge v občini Brežice izpolnili kar nekaj dodatnih pogojev oz. se je zgodilo kar nekaj premikov na področju krepitve izobraževalnega procesa (ustanovitev fakultete, dodatni izobraževalni programi), povečalo se je število prebivalcev in število delovnih mest, občina izkazuje izrazit priselitveni potencial v primerjavi z ostalimi občinami, še vedno pa ostajajo pri izhodišču, da ima občina Brežice v naši državi izrazit geostrateški položaj s sedežem številnih državnih institucij in da je pri tem ključni vzrok tudi za državo, da po vzoru preteklih oblasti zgodovine zaščiti svoje meje, ter z razglasitvijo občine Brežice za mestno občino le-tej podeli poseben status.

Postregla je tudi z nekaj statističnimi podatki občine Brežice. Po številu prebivalcev med mestnimi občinami ima več prebivalcev kot nekatere mestne občine, npr. Ptuj, Murska Sobota in Slovenj Gradec (občina Brežice je 13. občina po številu prebivalcev in 14. po velikosti ter sodi med večje občine). Število prebivalcev samega mesta Brežice je 6888, z naselji, ki sodijo pod šolski okoliš OŠ Brežice, pa ima območje mesta Brežice dobrih 10 tisoč prebivalcev. Število delovnih mest v občini Brežice je 6731 (to so prebivalci, ki živijo v Sloveniji in opravljajo delo v brežiški občini), "če k temu dodamo še oceno podjetja TPV, ki naj bi v prihodnjem obdobju vzpostavilo 500 delovnih mest, in da podjetje City Connect, ki že deluje v Brežicah, zaposluje 150 ljudi ter prištejemo še potencial še vedno načrtovanega gospodarskega središča Feniks, lahko z gotovostjo trdimo, da bo delovnih mest v občini Brežice še veliko več". Pri tem je omenila, da imajo manj kot 15 tisoč delovnih mest MO Nova Gorica, Ptuj, Murska Sobota, Slovenj Gradec.

Utemeljitev, zakaj naj bi občina Brežice postala mestna občina, so zapisali v šestih točkah. Kot prvo izpostavljajo izjemen geostrateški položaj mesta in občine Brežice (67 km oz. 10 % meje s sosednjo Hrvaško, pomen območja Brežic skozi zgodovino). "Prav gotovo je letos tisti čas, ko je treba izpostaviti, da je ravno na območju naše občine v osamosvojitveni vojni za Slovenijo padla prva žrtev med branjenjem meja naše države," je dodala. Brežice so tudi pomembno stičišče transportnih poti (na območju občine deset državnih cest in skoraj 610 tisoč km lokalnih ali krajevnih cest in poti) ter močno upravno, izobraževalno in zdravstveno središče (v mestu ali njegovi bližini ima sedež približno 50 institucij, od tega 30 državnih in 20 občinskih, tu aktivno deluje tudi več kot 300 nevladnih organizacij, najstarejša gimnazija ter regijska bolnišnica). Razvojni potencial občine Brežice je na področju turizma (delež nočitev, ki ga ustvarjajo ponudniki nastanitvenih kapacitet izven Term Čatež, se iz leta v leto povečuje, Brežice se ponašajo z zelo visokim povprečnim skupnim selitvenim prirastom na območje, kar jih postavlja takoj za Koper, Ljubljano in Maribor), stanovanj (mesto Brežice ima stanovanjski potencial ocenjen na 600 stanovanj), gospodarstva (potencial 2000 delovnih mest še vedno načrtovanega gospodarskega središča Feniks), kmetijstva itd. "Predlagamo, da se občina Brežice kot občina v drugem členu Zakona o ustanovitvi občin izbriše in se dejansko prepozna v 3. členu kot mestna občina," je sklenila svojo predstavitev.

Svetniška razprava

V razpravi so svetniki podali naslednja mnenja:

Matija Kolarič (SD): Niti približno se mi ne zdi sporno, da se zavzemamo za regijo Posavje, saj imamo svojo identiteto. Tudi danes bomo naredili tako, kot je najbolje za občino, tudi v naši svetniški skupini. A vendar imam pri tem nekaj pomislekov. Težko si predstavljam, kako bomo nekemu turistu, ki jih tako radi vabimo v Brežice, na Bizeljskem v repnicah ali na Sromljah in kakšnih drugih gričevnatih naseljih razlagali, da je v mestni občini. Razumem, da se je občina pri pripravi gradiva zelo potrudila, a iskreno se mi zdi, da niti Brežice niti Krško ne sodita pod mestno občino, tudi ne Slovenj Gradec ali Ptuj. Mestnih občin imamo v naši državi šest, mogoče sedem. Drobljenje oz. dodajanje mestnih občin se mi zdi, da ne vodi nikamor drugam kot v neko birokratstvo in izgubi na domačnosti. Bojim se, da če bomo postali mestna občina, bomo s tem izgubili košček domačnosti in bomo težko rekli, da živimo na vasi. Vprašati se moramo, kaj je najbolje za občino, in nisem popolnoma prepričan, če je to, o čemer danes odločamo, res najbolje.

Peter Dirnbek (Levica): Sprašujem se, kakšne so prednosti, čemu ta dirka, vemo namreč, da je prisoten lokalpatriotizem, da si že od nekdaj merimo mišice s Krškim. Župan me je poklical drugič v sedmih letih in razložil, da je zadeva stekla in bomo sklicali izredno sejo, na kateri bomo lahko slišali argumente. Ob tej lepi pripravi materiala še vedno izostane bistvo vsega tega, kakšne so sploh prednosti - ali so to trajnejša financiranja, prednosti pri kandidaturah za evropska sredstva ... Rad bi videl tehten razlog, da ne bo to samo neko tradicionalno tekmovanje, ki bo preraslo v nekaj škodljivega, ker konec koncev lahko Brežice in Krško drug drugemu ponudita marsikaj. Na področju kulture ima Krško več za ponuditi, boljšo infrastrukturo, krški Kulturni dom ima tudi več financ v tej sferi. Če imamo mi več poudarka na športu, lahko mirne volje zatrdim, da imajo Krčani več posluha pri financiranju za kulturo, ki presega ljubiteljske okvirje. Kot lokalpatriot bom ta predlog podprl, kot občinski svetnik pa sem postavljen pred dejstvo in podinformiran, ne znam povsem razločiti, ali gre za tehten razmislek ali načrt, da samo improviziramo situacijo, v kateri smo se znašli. Upam pa, da se bomo odločili prav, da bodo Brežice lahko imele osnovo, na kateri bomo lahko gradili tudi kak drug potencial.

Jure Pezdirc (Lista Sonce): Menim, da tukaj ne gre za vprašanje mestna občina ali še bolje, strateško območje, tudi ne Krško ali katera druga občina v tej državi. Dejstvo je, da so mestne občine bolje in drugače financirane ter so središča svojih pokrajin. Mi moramo zahtevati od države, naj bo to v obliki mestne občine ali strateškega področja, da je to ključno območje v državi, saj imamo na drugi strani meje milijon ljudi. V preteklosti smo skupaj s Krškim že izgubili npr. policijo, ki je šla v Novo mesto, vedno tudi bijemo boj za bolnišnico in tudi še nekatere ostale zadeve. Lepo je bilo danes predstavljeno, da smo geostrateško odlično pozicionirani. Moramo se postaviti zase in poslati jasen signal državi, da je tukaj središče, da je to strateško področje, in tudi povedati, kaj vse imamo. Ali se bo imenovalo mestna občina ali kako drugače, je vseeno, definitivno sem za ta predlog, o katerem danes debatiramo.

Ferdo Pinterič (Lista Sonce): Če nam uspe s tem predlogom, škoditi ne more in so lahko od tega same koristi. Čeprav je iluzorno pričakovati, da bi država v taki bližini, kot je značilna za Krško in Brežice, naenkrat ugodila obema predlogoma za ustanovitev mestnih občin. Politika je sicer umetnost možnega in mogoče tudi obstajajo kakšne možnosti za to, a to je precej hrabro pričakovanje. Po uveljavitvi Zakona o lokalni samoupravi so se mestne občine pri formiranju na nek način otresle določenih perifernih območij, saj je bil takrat trend nastajanja velikega števila majhnih občin, vsi so bili zainteresirani, tudi politika je to finančno podpirala, tako da so nekateri vsaj v tistem času na nek način pridobili. Tako kot je predlog zastavljen, v našem primeru ni predvideno, da bi se občina kakor koli delila oz. bi se zaradi zagotavljanja mestnega središča morala uveljaviti kot nova lokalna skupnost. Vendar so bili zastavljeni pogoji, čeprav niso eksplicitno napisani v zakonu, da je mestna občina neko ožje območje oz. mesto z bližnjimi naselji, kar bi lahko pripeljalo do tega, da bi kraji, ki so malo bolj odmaknjeni od mesta, na nek način izviseli in bili prepuščeni samim sebi. Pa še nekaj naj dodam, mislim, da bi nam pri tem predlogu zelo pripomoglo, če bi v Brežicah že imeli izven nivojsko križanje z železnico, ker bi potem lahko potrdili, da smo povezani z naselji, kot je Brezina, ter če bi vsa gospodinjstva imela optične priključke in osnovne možnosti komuniciranja po mobitelu, kar tisti malo bolj oddaljeni kraji od samega središča mesta še zdaleč nimamo.

Martina Živič (SD): Pridružujem se vsem razmišljanjem in pomislekom mojih predhodnikov, imam pa tudi sama še nadaljnje pomisleke, da se Brežice v bodoče morda ne bodo razvijale kot Brežice – občina dveh hitrosti. Ne znam si predstavljati, da bi po novem glede na kriterij šolskega okoliša obstajala mestna četrt ali skupnost Stankovo, Žejno ipd., kajti tamkajšnji otroci hodijo v brežiško OŠ. Prav tako se sprašujem, ali bodo še vedno obstajale krajevne skupnosti kot take ali bo šla delitev na mestne četrti oz. četrtne skupnosti, kot jih imajo drugje po mestnih občinah, in seveda imam pomisleke, da spet ne bo prišlo do centralizacije oz. razvoja samega centra občine, obrobne KS pa bomo izvisele. Druga stvar pa je, kaj to pomeni finančno za nas. Vsekakor podpiram dobre in pametne rešitve za dobrobit vseh občank in občanov, a me zanima, če je narejena kakšna kalkulacija glede finančnih sredstev, ki bi jih dobili s strani države in EU. Tudi pojma mestna občina in kmetijstvo mi ne gresta najbolj skupaj, če smo že pri tem.

Aleksander Gajski (SDS): Če sem prav informiran, je bistvena prednost mestne občine dodaten finančni vir oz. lažje pridobivanje sredstev, zato bi bilo treba s tega vidika vredno poskusiti oz. škoditi ne more. Vem, da obstajajo določeni razpisi samo za mestne občine, na katere se samo občine ne morejo prijavljati, in že samo iz tega naziva obstaja nek potencial. Z nekaterimi pomisleki se strinjam, z nekaterimi ne. Omenjeno je bilo, da bi lahko prišlo do razvoja občine Brežice dveh hitrosti, ne nazadnje smo tudi svetniki tisti, ki smo odgovorni, da do tega ne pride, ampak da še naprej zagotavljamo vsaj takšen enakomeren razvoj, kot smo ga imeli doslej. V tem kontekstu občine Krško ne vidim kot konkurence, ampak kot partnerja pri projektu vzpostavitve enotne pokrajine ter da oboji dajemo dodaten signal, da si želimo in smo upravičeni do krepitve statusa mestne občine in s tem tudi podkrepimo upravičenost regije Posavje kot take. Vsekakor bom ta predlog podprl in upam, da nam takšen status prinese več koristi kot obveznosti.

Goran Miljanović (Levica): Zanima me, ali obstaja kakšen rok oz. ali vlagamo to pobudo, ker jo je v tem času vložilo tudi Krško in se gre pri tem za določitev središča regije. Pri tem pogrešam javno ali daljšo razpravo glede na to, da se je naša občina pred časom pohvalila, da je na petem mestu po transparentnosti. Upam, da je občina to vzela kot nek potencial, da lahko to še izboljšamo, ne pa da imamo zdaj dovolj manevrskega prostora in si lahko privoščimo neke hitre spremembe.

Nekateri med njimi so si nato očitno premislili oz. so jih prepričali odgovori župana, da se je na koncu glasovanje o predlogu za Mestno občino Brežice izteklo s 24 glasovi ZA in nobenim PROTI.

R. R.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»