Časopis za pokrajino Posavje
19.05.2019
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Brežiškim vojnim veteranom po novem predseduje Darko Udovič

Objavljeno: Sobota, 02.03.2019    Rubrika: NOVICE Redakcija
ozvvs_brezice_obcni_zbor50

Novi predsednik OZVVS Brežice Darko Udovič in člani delovnega predsedstva občnega zbora

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo (OZVVS) Brežice je v petek v jedilnici Vojašnice Jerneja Molana Cerklje ob Krki opravilo jubilejni 20. letni občni zbor, ki je bil tudi volilni, saj so po razrešitvi dosedanjih organov združenja izvolili novo vodstvo. Antona Supančiča, ki je bil predsednik OZVVS Brežice zadnja dva mandata, je s soglasno podporo vseh 148 prisotnih članov na zboru nasledil Darko Udovič.

ozvvs_brezice_obcni_zbor59

Novoizvoljeno vodstvo brežiških veteranov

Kot je slednji ob zahvali za zaupano mu funkcijo zagotovil, bodo tudi v bodoče s sorodnimi veteranskimi in drugimi organizacijami dobro sodelovali. Podpredsednik združenja bo še naprej dr. Tomaž Teropšič, sekretar Štefan Stipič, blagajnik Igor Iljaš, člani predsedstva OZVVS Brežice Stanko Krulc, Martin Kranjc, Meho Tokić, Peter Pavlovič in Mirjan Lipičar, nadzorni odbor bo kot predsednik vodil Ivan Žibert s članoma Feliksom Jurmanom in Antonom Supančičem, predsednik častnega razsodišča bo Stanislav Zlobko, člana pa še Marjan Tomše in Slavko Humek.

ozvvs_brezice_obcni_zbor56

Prisotnih je bilo 148 članov, ki so z dvigom rok potrjevali organe in poročila združenja.

Udovič je v planu dela za leto 2019 omenil, da imajo med drugim namen izdelati zbornik z naslovom Teritorialna obramba v občini Brežice, v aprilu ali maju izvesti prireditev ob 20-letnici OZVVS Brežice, 30. junija organizirati 8. pohod po poteh brežiških teritorialcev od Rigonc do Prilip, prav tako junija odkritje informacijske plošče na vhodu v Vojašnico Jerneja Molana Cerklje ob Krki, septembra ali oktobra odhod na strokovno ekskurzijo članov na Brione.

Kot je v uvodu občnega zbora omenil takrat še predsednik združenja Supančič – slednji je, kot je že tradicija, skupaj z Marjanom Tomšetom na začetku opravil simbolno veteransko dejanje –, v tem letu OZVVS Brežice praznuje 20. obletnico ustanovitve (leta 1999), kot odbor pa so delovali že od leta 1994. Ob tej priložnosti so udeleženci zbora ob prihodu prejeli priložnostno značko in slovensko zastavo, »pod in za katero smo se leta 1991 borili. Izobesimo jo ob praznikih in drugih priložnostih ter s tem pokažimo, da smo resnični domoljubi.« Omenil je še, da je združenje v teh dveh desetletjih z začetnih nekaj deset članov zraslo na skoraj 600 ter predstavlja eno najmočnejših združenj v občini in širše. V poročilu o opravljenem delu v preteklem letu je Supančič med drugim navedel, da je bilo zadnji dan leta včlanjenih 573 članov, od katerih je članarino plačalo dobrih 80 %. Med aktivnostmi, ki so jih izvedli, je naštel organizacijo tretje ekskurzije za učence ene od OŠ v občini Brežice, tokrat so si bojišča leta 1991 v Posavju in Park vojaške zgodovine v Pivki ogledali učenci OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova, udeležbo na strelskih tekmovanjih, odkritje informacijske plošče pri obeležju na Rigoncah, organizacijo ekskurzije za člane združenja v Idrijo in Cerkno, kjer so si ogledali tudi partizansko bolnico Franja, organizacijo okrogle mize s predstavitvijo zbornika o posavskih teritorialcih in odkritje spominske plošče na stavbi nekdanjega štaba TO v Brežicah idr. Slišali smo še druga poročila organov združenja, predsednik nadzornega odbora Ivan Žibert je pohvalil, da je združenje v zadnjem letu zmanjšalo nekatere stroške.

Supančič in predsednik Pokrajinskega odbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo (PO ZVVS) Posavje Rudi Smodič sta podelila določena priznanja. Prejemniki medalj Obranili Posavje 91 so bili udeleženci v vojni za Slovenijo, dolgoletni aktivni člani OZVVS Brežice, udeležujejo se in aktivno sodelujejo pri vseh aktivnostih, ki jih izvaja brežiško združenje, in v sekcijah, kot so 174. protidiverzantski vod, interventni vod in zaščitni vod Teritorialne obrambe, imajo pozitiven odnos do domoljubja in osamosvojitvene vojne. Zlato medaljo so dobili Stanislav Zlobko, Darko Udovič in Meho Tokić, prejemniki srebrne medalje so Lovrenc Milavec, Slavko Rožman, Alfonz Komatar, Jože Lapuh, Albin Butara, Feliks Jurman in Ivan Žibert, bronasto medaljo so prejeli Andrej Urek, Anton Lapuh, Bojan Poček in Stanko Štrucl, listino zahvale je prejel Milan Jamnik. Plaketo PO ZVVS Posavje sta prejela Silvester Jeršič in dr. Tomaž Teropšič. Vsem nagrajencem je skupna skrb, da se spomin na osamosvojitvene dneve nikoli ne pozabi.

Delovno predsedstvo občnega zbora so sestavljali dr. Tomaž Teropšič kot predsednik ter Srečko Zore, Slavko Humek in Martin Kranjc. Do pozdravne besede so prišli tudi nekateri gostje, in sicer Rudi Smodič, ki je poudaril, da so veterani v Posavju eni najaktivnejših v Sloveniji, predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Brežice Stane Preskar, ki je dejal, da se tako dobro sodelovanje, kakršno je med veteranskimi organizacijami v brežiški občini, drugje težko najde, predsednik Policijskega veteranskega društva Sever Posavje Roman Kržan in predstavnik Zveze slovenskih častnikov Brežice Branko Ferk. Občni zbor je kulturno popestril MoPZ KD Ivan Kobal Krška vas, v uvodnem delu pa je za povezovanje poskrbela Natalija Žveglič.

R. R.
« Nazaj na seznam