Časopis za pokrajino Posavje
19.05.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Cerkljanski gasilci 120 let delovanja proslavili z dnevom gasilcev in veselico

Objavljeno: Ponedeljek, 19.06.2023    Rubrika: NOVICE Redakcija
DSC_9573

Predsednik PGD Cerklje Franc Vegelj (levo) in poveljnik gasilske regije Posavje Gašper Janežič, ki mu je podelil srebrno plaketo GZ Slovenije

Prostovoljno gasilsko društvo Cerklje ob Krki, ki letos obeležuje 120-letnico delovanja, je minulo soboto s svečanostjo, ki je bila združena tudi z dnevom gasilcev Gasilske zveze Brežice, in veliko gasilsko veselico na lokaciji nekdanjega dirkališča Mobikrog počastilo visok jubilej društva.

Dolgoročni plan nabave gasilskih vozil se zaključuje z vozilom GVM-1 za PGD Cerklje

Najprej so na prizorišče pod velikim šotorom prišli gasilski praporščaki, ki so bili v postroju med slovensko himno, ki jo je zapel MoPZ KD Ivan Kobal Krška vas, in gasilsko himno. Nato je v pozdravnem nagovoru predsednik GZ Brežice Benjamin Kodrič poudaril, da je dan gasilcev praznik GZ Brežice, ki vključuje 31 prostovoljnih gasilskih društev in eno industrijsko društvo, v katera je vključenih kar 20 % prebivalstva občine Brežice.
DSC_9484

Predsednik GZ Brežice Benjamin Kodrič

»Na GZ Brežice skrbimo, da ste enote zadostno opremljene z gasilsko opremo in tehniko, saj se striktno držimo dolgoročnega plana opremljanja. Na podlagi le-tega smo v letošnjem letu že prevzeli dve gasilski vozili za prevoz moštva, in sicer za PGD Brežice okolica in PGD Mihalovec. V skladu s planom pa smo tudi že pripravili razpis za vozilo GVC-1 za PGD Velika Dolina, ki bi ga morali prevzeti naslednje leto, prav tako bomo leto pripravili razpis še za eno vozilo, in sicer za GVM-1, ki ga bo prevzelo v uporabo PGD Cerklje ob Krki. Dolgoročni plan se s temi omenjenimi vozili tudi zaključuje,« je dejal Kodrič, ki verjame in si želi, da bi jim v drugi polovici tega leta uspelo pripraviti osnutek novega dolgoročnega plana. Zato je pozval vsa društva k veliki meri strpnosti, razumnega dialoga in tovarištva, saj jim bo le s skupnimi močmi uspelo pripraviti kvaliteten in strokoven plan ter tako še naprej skrbeti za varnost občanov. Nekaj besed je namenil tudi gostiteljem dneva gasilcev in letošnjim jubilantom PGD Cerklje. Veseli ga, da bodo v naslednjem letu nabavili novo vozilo za prevoz moštva in na ta način še dodatno povečali svojo opremljenost. Prav tako upa, da jim bo v sodelovanju s KS Cerklje ob Krki in Občino Brežice uspelo zgraditi nov večnamenski dom, v katerem bodo imeli svoje še kako prepotrebne prostore. Čestital jim je ob praznovanju jubileja ter se zahvalil za njihovo dosedanje delo in dosežke z željo, da še naprej skrbijo za požarno varnost krajanov. Ob tej priložnosti je v imenu GZ Brežice cerkljanskemu društvu podelil tudi spominsko plaketo.
DSC_9666

Pogled na prizorišče pod velikim šotorom


Predsednik PGD Cerklje izpostavil posluh celotne družbene skupnosti

V nadaljevanju je zbrane nagovoril predsednik PGD Cerklje Franc Vegelj. Poudaril je, da gasilstvo v Cerkljah v 120 letih ni zamrlo, čeprav se je v tem času zvrstilo veliko političnih režimov, zamenjalo več držav in klestile vojne po našem ozemlju. Izpostavil je, da imajo danes v društvu številčen podmladek, ki se je pripravljen ukvarjati z gasilstvom in nadaljevati delo starejših gasilcev. »120 let je dolga doba. Pomislimo samo, koliko gasilk in gasilcev je bilo od začetka obstoja društva do danes in koliko so vsi s svojim prostovoljnim delom, požrtvovalnostjo in nesebičnostjo pripomogli h kontinuiteti delovanja društva, da lahko letos proslavljamo tako visok jubilej,« je dejal. Dodal je, da je društvo vseskozi sledilo tako spremembam na tehničnem nivoju kot tudi na nivoju gasilske opreme. Obnovili so se gasilski prostori in garaža za gasilska vozila, vendar pa je vse to trenutno v dokaj dotrajani stavbi, ki jo že zelo načenja zob časa. Potekajo pa že intenzivne priprave na začetek gradnje novega večnamenskega doma z gasilskimi prostori v Cerkljah ob Krki, je še navedel Vegelj.
DSC_9468

Prihod gasilskih praporščakov na prizorišče

»Za tako dolgo uspešno delovanje društva velja omeniti tudi celotno družbeno skupnost, ki ima posluh za prostovoljno delo gasilcev in se zaveda, da je gasilstvo ob požarih, poplavah, potresih in drugih elementarnih nesrečah nujno potrebno,« je povedal ter se zahvalil GZ Brežice, Občini Brežice, vsem gasilkam, gasilcem, pionirjem, mladini, veteranom, krajankam, krajanom ter vsej družbeni skupnosti za pomoč pri razvoju gasilstva v KS Cerklje ob Krki in širši okolici.

Kronologija izredno bogate zgodovine PGD Cerklje
DSC_9415

Članice in člani PGD Cerklje


Patricija Haler je prebrala kronološki pregled bogate zgodovine cerkljanskega gasilskega društva. Ustni viri za njegove začetke navajajo leto 1903. Takratni župan Alojz Marinček velja za pobudnika ustanovitve društva in je tako zabeležen kot prvi predsednik. Že v prvem letu delovanja je društvo uspelo nabaviti ročno brizgalno Smekal in najosnovnejšo opremo. Ta je bila preprosta, imeli so štirikolesno vprežno ročno brizgalno, nekaj cevi in ročnikov, vse pa je bilo shranjeno v stari leseni lopi. Leto kasneje zasledimo prvo pisno novico o društvu v sejnem zapisniku Prostovoljnega gasilnega društva Kostanjevica. Leta 1910 so bile ustanovljene t. i. gasilske župe, ki so v eno celoto združile več gasilskih društev. Cerkljanski gasilci so sodili pod okrilje kostanjeviške. Društvo se je v začetnih letih svojega delovanja poleg skromne opreme soočalo še s prostorsko stisko oz. svojih prostorov sploh ni imelo, zato so sestanki potekali v gostilnah Ivana Vahčiča in Franca Račiča, kasneje pa tudi v mali dvorani katoliškega oz. prosvetnega doma. Naslednji pomembnejši mejnik v zgodovini cerkljanskih gasilcev je leto 1925, ko so dobili prvi gasilski dom, ki jim je dobro služil cela tri desetletja, do leta 1955. Maja 1931 so začeli z zbiranjem prispevkov za novo motorno brizgalno, sredstva so pridobivali tudi s prirejanjem gledaliških iger. Leta 1933 je bil sprejet nov zakon o organizaciji gasilstva v Jugoslaviji. Po novem zakonu so bila vsa gasilska društva organizirana v gasilske čete s poveljnikom na čelu, načelnik čete pa je postal predsednik. Prostovoljno gasilno društvo Cerklje ob Krki se je preimenovalo v Prostovoljno gasilsko četo Cerklje ob Krki, ki je v tem obdobju spadala v Gasilsko župo sreza Krško, ta pa v Gasilsko zvezo Dravske banovine. Leta 1933 je društvo podpisalo pogodbo za novo motorno brizgalno, katere blagoslov je bil naslednje leto, ko je cerkljanska četa praznovala 30. obletnico svojega obstoja. Vojna vihra med letoma 1941 in 1945 društvu ni prizanesla. Delo gasilskega društva je v celoti zamrlo. Gasilcem je bila odvzeta vsa gasilska oprema, večina članov gasilskega društva je bila skupaj z ostalimi krajani izgnana v Nemčijo, nekateri pa so odšli v narodnoosvobodilno vojno in se borili proti okupatorju. Po koncu vojne so se izgnani gasilci vrnili domov na izropane domove, se znova zorganizirali in društvo je ponovno zaživelo.
DSC_9586

Predaja plakete Občine BrežiceLeta 1948 je stopil v veljavo nov gasilski zakon o prostovoljnih gasilskih društvih, ki je čete zopet preimenoval v gasilska društva. Po tem zakonu je Prostovoljno gasilsko društvo Cerklje ob Krki spadalo v Okrajno gasilsko zvezo Krško. 6. avgusta 1955 je gasilsko društvo na podlagi odločbe Okrajnega ljudskega odbora Krško dobilo v trajno uporabo prosvetni dom, zgrajen leta 1923, v njem pa je bilo odpremno skladišče. Dom je bil v zelo slabem stanju, zato so člani društva takoj začeli z obnovo in ureditvijo ter ga dobra dva meseca kasneje, 16. oktobra 1955, slovesno odprli. V začetku decembra 1955 so gasilci v dogovoru s podjetjem Kino Brežice nabavili kinoprojektor Iskra. Naslednje leto so dvorano opremili z lesenimi preklopnimi stoli in platnom za predvajanje filmov ter s kino podjetjem sklenili pogodbo o najemu dvorane in predvajanju filmov dvakrat tedensko. Kasneje so kinoprojektor odkupili in sami predvajali filme, ki so jim jih distribuirala filmska podjetja iz Ljubljane, Zagreba in Beograda. Predstave so bile zelo dobro obiskane, okrepile so kulturno raven kraja in okolice ter povezavo z garnizijo Cerklje ob Krki. Filme so predvajali več kot dve desetletji. Jeseni 1955 je bila ustanovljena Gasilska zveza Brežice, v katero so se vključili tudi cerkljanski gasilci. Po letu 1955 so se razmere v društvu precej spremenile. Veliko pozornost so posvetili izobraževanju gasilcev in požarni varnosti. Prvi društveni prapor je bil slovesno razvit ob počastitvi 40-letnice Zveze komunistov Jugoslavije 5. julija 1959.
DSC_9679

Nastop dobovskih mažoretk


V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so cerkljanski gasilci zabeležili več pomembnih pridobitev: leta 1971 so s pomočjo prostovoljnih prispevkov krajanov kupili prvo gasilsko vozilo – kombi, istega leta so nabavili tudi motorno brizgalno. Dve leti kasneje, maja 1973, so na Skupščino občine Brežice vložili vlogo za izdajo dovoljenja za gradnjo gasilskega stolpa, ki bi ga zgradili do julija, ko so praznovali 70-letnico obstoja društva. Leta 1975 nabavljena avtocisterna TAM 110 16/50 je zelo izboljšala operativno zmogljivost društva. Sledilo je obdobje, ko si je društvo za poglavitno nalogo zadalo urjenje članov v gašenju požarov, zato so tudi načrtovali več mokrih in suhih vaj. Velik poudarek so namenili sodelovanju z osnovno šolo, ker so med šolarji videli bodoče člane društva. Društvo je ponoven razcvet doživelo v osemdesetih letih 20. stoletja. Operativna raven društva pa se je povečala na tri operativne desetine: člani, članice in pionirji. V letu 1981 so se pobratili z gasilci iz Cerkelj na Gorenjskem. Leta 1982 je društvo s prostovoljnim delom ter s pomočjo cerkljanske garnizije in krajanov začelo obnavljati gasilski dom. Obnova je trajala kar nekaj let. Zadnja pomembnejša pridobitev v času Jugoslavije se je zgodila oktobra 1987, ko so člani prevzeli avtocisterno. Med slovensko osamosvojitveno vojno, ki se je začela 27. junija in trajala do 7. julija 1991, so gasilci uvedli 24-urno dežurstvo. Nekaj članov društva je bilo v tem času v stalni pripravljenosti.
DSC_9729

Med zaroko


Društvo poznano tudi po prireditvi Korajža velja

Malo pred prelomom tisočletja, leta 1997, je društvo postalo organizator tradicionalne zabavne prireditve Korajža velja, na kateri so se predstavljali domači in gostujoči glasbeniki in pevci. Tudi v naslednjih letih so gasilci skrbeli za obnavljanje voznega parka. Leta 1998 so tako pridobili tovorno vozilo Peugeot furgon, štiri leta kasneje tovornjak, ki so ga dali predelati v avtocisterno GVC 16/24, leta 2004 pa jim je Uprava RS za zaščito in reševanje v brezplačno uporabo dala terensko vozilo Nissan Patrol 2.8 TDI. V tem obdobju so skrbeli tudi za izgled gasilskega doma – pročelje od leta 2003 krasi slika zavetnika gasilcev sv. Florjana, čelno stran pa kovinski napis Gasilski dom z letnicama 1903–2003. V zadnjih 20 letih delovanja so gasilci obeležili še nekaj pomembnih datumov: 11. oktobra 2008 so v sklopu krajevnega praznika podpisali svečano listino o pobratenju z gasilci PGD Breg iz občine Sevnica; 12. oktobra 2013 je PGD Cerklje ob Krki slovesno obeležilo 110-letnico svojega delovanja. Po svečani seji je pod šotorom pred domom potekalo slovesno razvitje in prevzem novega gasilskega društvenega prapora; marca 2020 so prevzeli obnovljeno terensko vozilo Nissan Terrano II z oznako PV-1, ki ga je društvu podarila Uprava RS za zaščito in reševanje, nadgradnjo vozila pa je opravilo podjetje WEBO iz Maribora; zadnja pridobitev pa je 10. junija 2020 v uporabo predano novo gasilsko vozilo Scania GVC 24/50. V današnjem času največkrat posredujejo pri požarih v naravi, dimniških požarih, požarih na divjih odlagališčih odpadkov, požarih na stanovanjskih in gospodarskih objektih ter pri požarih osebnih vozil. Društvo v povprečju beleži letno pet do deset intervencij, največ intervencij je bilo leta 2017, ko so morali posredovati kar 25-krat.
DSC_9787

Veselica z ansamblom Vražji muzikanti


V letu 2023 ima PGD Cerklje, ki deluje v okviru VI. požarnega sektorja GZ Brežice, 69 aktivnih članov, in sicer 24 operativnih gasilcev, štiri gasilske pripravnike, dva pionirja, štiri mladince, 12 veteranov in 23 podpornih članov.

PGD Cerklje nekaj časa samo zagotavljalo požarno varnost v KS

Nagovora sta imela nato še predstavnik Gasilske zveze Slovenije in poveljnik gasilske regije Posavje Gašper Janežič ter podžupanja Občine Brežice Mojca Florjanič. Janežič je ob tej priložnosti PGD Cerklje oz. njegovemu predsedniku Veglju izročil srebrno plaketo GZ Slovenije, slednji pa je iz rok podžupanje prejel tudi plaketo Občine Brežice. Cerkljanski gasilci so se s podeljenimi priznanji zahvalili organizacijam in posameznikom za dolgoletno sodelovanje, podeljevala sta jih predsednik in poveljnik društva, Franc Vegelj in Simon Turšič. Prejeli so jih: Občina Brežice, GZ Brežice, KS Cerklje ob Krki, Vojašnica Jerneja Molana, gasilska enota 107. LEBA, PGD Pirošica, PGD Skopice, PGD Krška vas, PGD Cerklje na Gorenjskem, PGD Breg, VTKD Gadova peč, Motoklub Škorpijon, OŠ Cerklje ob Krki, Vlasta Dejak (zbrala in uredila je posebno publikacijo ob 120-letnici društva, v kateri je opisana vsa zgodovina društva in je bila na voljo obiskovalcem) in Ivan Urbanč. Jubilantom so nato čestitali še nekateri gostje, med drugim tudi predsednik Sveta KS Cerklje ob Krki Damjan Kodrič, ki je poudaril, da sta njihovo poslanstvo in želja pomagati drugim nekaj, kar v lokalni skupnosti in družbi nasploh visoko cenijo in spoštujejo. 120 let neprekinjenega delovanja PGD Cerklje ob Krki je po njegovem častitljiva obletnica, ki presega krajevni pomen. »Vaše društvo je kot prvo ustanovljeno v naši krajevni skupnosti kar nekaj časa samostojno zagotavljalo požarno varnost in tlakovalo pot tudi kasneje ustanovljenemu gasilskemu društvu PGD Pirošica. Sodelovanje z drugimi društvi je zgledno, prav tako z lokalno skupnostjo, zato je slednja vedno po najboljših močeh pomagala pri zagotavljanju potrebnih materialnih sredstev in bo to počela tudi v prihodnje. Skupaj si prizadevamo, da se nam izpolni želja po izgradnji novega večnamenskega objekta skupaj z novimi gasilskimi prostori,« je dejal Kodrič.

Na koncu tudi zaroka

Slovesnost je povezovala Damjana Arh, v kulturnem programu pa so nastopili učenka 5. a-razreda OŠ Cerklje ob Krki Ella Kralj, MoPZ KD Ivan Kobal Krška vas z zborovodjo Francem Vegljem ter seniorke in juniorke Mažoretk Dobova. Ob koncu je bilo občinstvo priča zaroki dveh krajanov Draga Kranjca in Simone Baškovič, tudi podpornih članov društva, nakar je sledila pogostitev in v večerno-nočnih urah velika gasilska veselica z ansamblom Vražji muzikanti.

R. R.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»