Časopis za pokrajino Posavje
26.05.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Danes zapora mostu; obvoz čez kostanjeviški in cerkljanski most

Objavljeno: Ponedeljek, 12.08.2019    Rubrika: NOVICE Redakcija
Brod-most-popolna zapora (9)

Zapora mostu stopi v veljavo s torkom, 13. avgusta.

Poročali smo že o popolni zapori lesenega mostu čez reko Krko v Brodu pri Podbočju, ki bo na podlagi odločbe Inšpektorata RS za infrastrukturo veljala od torka, 13. avgusta, dalje, ter o uradnem obvestilu o zapori in obvozu.

Inšpektorat je odločbo o zapori mostu izdal zaradi dotrajanosti, ki ne omogoča več varne uporabe objekta. Ker gre za most na regionalni državni cesti, smo na Direkcijo RS za infrastrukturo, ki jo lokalna skupnost že vrsto let opozarja na slabo stanje in propadanje mostu, naslovili vprašanja, kako se bodo odzvali na odločitev inšpektorja.
Obvoz, most Brod

Skica obvoza (vir: DRSI)

Odgovorili so nam, da je most, za katerega je pristojni inšpektor za ceste začasno odredil omejitev za ves promet, »že bil uvrščen visoko na seznam objektov za sanacijo in priprava projektne dokumentacije načrtovana«. Poslali so nam tudi skico, iz katere sta razvidni obvozni poti, preko Cerkelj ob Krki ali preko Kostanjevice na Krki. Od torka dalje se torej prebivalcem KS Podbočje z desnega brega reke Krke obetajo precej daljše poti na drugo stran reke (in seveda obratno), še več težav s prevozi bo seveda z začetkom novega šolskega leta, ne gre pozabiti, da se bliža trgatev, ko je prometa v vinorodne gorice na Gorjancih še več kot ponavadi …

KAKO NAPREJ? PROUČILI BODO MOŽNE VARIANTE OBNOVE ZAŠČITENEGA MOSTU

Na direkciji smo vprašali tudi, kako na zagotovilo izpred dveh let, da je most za uporabnike varen, komentirajo odločbo inšpektorja oz. kaj se je spremenilo v tem času, ter kako daleč je izdelava projektne dokumentacije za nov most, saj naj bi bil slednji uvrščen v Načrt razvojnih programov (NRP). »Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) bo na osnovi odredbe pristojnega inšpektorja na mostu uvedla začasno zaporo za vse udeležence prometa. Inšpektor je pri tem navedel več razlogov, med drugim tudi to, da se je promet čez most povečal in da z rednim vzdrževanjem ni več možno ohranjati prometno-tehničnih in nosilno-varnostnih lastnosti mostu,« so zapisali v odgovoru.
 
Kot navajajo na DRSI, so že oktobra 2017 Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije poslali vlogo za pridobitev projektnih pogojev za gradnjo novega armiranobetonskega mostu z ustreznim prometnim profilom in površinami za pešce. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je novembra 2018 posredoval strokovno stališče, da ne more izdati kulturnovarstvenih pogojev, ki bi dopuščali odstranitev obstoječega mostu in gradnjo novega, armiranobetonskega. »Občina Krško je namreč v Odloku o občinskem prostorskem načrtu določila, da gradnja novega objekta ali rekonstrukcija obstoječega na način, ki bi prizadel varovane vrednote objekta, prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ni dovoljena. Iz tega razloga je DRSI pričela s pripravo razpisne dokumentacije za izbiro projektanta, ki bo proučil možne variante obnove tega mostu in predlagal najustreznejšo, na osnovi katere bo nato izdelana projektna dokumentacija za izvedbo (PZI). Razpis za izbiro projektanta bo predvidoma objavljen v letošnji jeseni,« sporočajo z direkcije. Na podlagi tega lahko sklepamo, da kratkoročne rešitve, ki bi zagotovila varno prevoznost mostu ni oz. da bo treba na sanacijo mostu še kar malce počakati.
 
P. P.
« Nazaj na seznam
»