Časopis za pokrajino Posavje
15.05.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Delodajalci, izkoristite priložnost subvencioniranega zaposlovanja na zelenih delovnih mestih

Objavljeno: Petek, 30.04.2021    Rubrika: NOVICE Sporočilo
Med novimi aktualnimi finančnimi spodbudami Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) je tudi javno povabilo »Zelena delovna mesta 2021«. Povabilo omogoča delodajalcem, da lahko za zaposlitev brezposelnih na zelenih delovnih mestih za nedoločen čas pridobijo mesečno subvencijo v višini 340 EUR za obdobje največ 24 mesecev.

Javno povabilo vključuje merila o tem, kaj sodi k zelenim delovnim mestom. Gre za delovna mesta, ki prispevajo k zmanjševanju posledic podnebnih sprememb, ohranjanju narave in okolja ter trajnostnemu razvoju. Vplivajo na učinkovitejšo rabo energije in virov in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Kot področja z največjim potencialom za zaposlovanje na zelenih delovnih mestih se ocenjujejo gozdno - lesna veriga, učinkovita raba naravnih virov, proizvodnja energije iz obnovljivih virov, povečanje energetske učinkovitosti in trajnostni turizem.

V javnem povabilu so upoštevani poklici in dejavnosti, ki so kategorizirani glede na prispevek k trajnostnim praksam oziroma so opredeljeni glede na 'odtenek zelenosti'. Dodaten prispevek lahko delodajalci izkažejo s pridobljenimi standardi in certifikati (npr. ISO 14 001, EMAS), med merili pa se presojajo tudi proizvodi in storitve ter aktivnosti, ki so v skladu s podnebnimi in okoljskimi cilji.

Javno povabilo je odprto do 30. 6. 2021 in objavljeno na spletni strani ZRSZ, na https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zelena-delovna-mesta-2021.

Oddaja ponudbe pa je možna v elektronski obliki preko portala za delodajalce, https://www.zadelodajalce.si/.

Izmed ostalih javnih povabil so za praktično usposabljanje brezposelnih oseb na delovnem mestu odprta naslednja javna povabila:
  • Delovni preizkus (v trajanju 1 meseca)
  • Usposabljam.se (v trajanju 3 mesecev)
  • Učne delavnice (v trajanju 6 mesecev – izvajajo lahko invalidska in socialna podjetja ter zaposlitveni centri)
  • Usposabljanje za osebe z mednarodno zaščito in tujce (v trajanju 6 mesecev)
Finančne spodbude za zaposlovanje brezposelnih oseb pa je mogoče prejeti z vložitvijo ponudbe na naslednja javna povabila:
  • Trajno zaposlovanje mladih (zaposlitev za nedoločen čas)
  • Zaposli.me (zaposlitev za najmanj 1 leto)
  • Učne delavnice (zaposlitev za najmanj 6 mesecev z možnostjo podaljšanja za 6 mesecev)
Kandidiranje na omenjena javna povabila je mogoče tudi, če delodajalci kandidatov še nimajo izbranih. V tem primeru se z ZRSZ dogovorijo za pripravo nabora primerih brezposelnih oseb za vključitev v program, za katerega so zainteresirani.

Na javna povabila se lahko s ponudbo na Portalu za delodajalce https://www.zadelodajalce.si/ prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še vse ostale pogoje za prijavo.

Podrobnejši pogoji za oddajo ponudb so razvidni v javnih povabilih, ki so objavljena na povezavi: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi.

Kontakti za dodatna pojasnila glede prijav na javna povabila:
  • Koordinator aktivne politike zaposlovanja na OS Sevnica (07) 81 64 652 ali Območna služba Sevnica, tel. (07) 81 64 650, gpzrszsevnica@ess.gov.si
  • Pisarne za delodajalce na Uradih za delo Brežice (07) 49 92 934, Krško (07) 48 81 532 in Sevnica (07) 81 64 694 ali
  • Kontaktni center Zavoda RS za zaposlovanje (080 20 55 ali kontaktni.center@ess.gov.si)
Vir: Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Sevnica
« Nazaj na seznam