Časopis za pokrajino Posavje
27.02.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

V Šmarju bodo zgradili dodaten nadvoz

Objavljeno: Torek, 26.01.2021    Rubrika: NOVICE Sporočilo
Obmocje bodocega nadvoza (54)

Nadvozu nad glavno železniško progo Zidani Most-Dobova se bo pridružil še nadvoz nad enotirno železniško progo Sevnica-Trebnje.

Sevniško mestno središče se širi in razvija ter pridobiva novo podobo z urejanjem infrastrukture. Za ureditev infrastrukture v Poslovni coni Sevnica na Savski cesti v Šmarju, kjer stoji več poslovnih in trgovskih objektov (Tanin, Preis, Stilles …), bo občina prejela tudi evropska sredstva, osrednji del pa bo izgradnja nadvoza čez trebanjsko železniško progo.

Obmocje bodocega nadvoza (44)

Ob ureditvi območja bodo porušili tudi dva stanovanjska objekta in gospodarski poslopji.

Iz Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so sporočili, da so sprejeli sklep o finančni podpori za projekt »Komunalno opremljanje v PC Sevnica«. Za projekt v višini 1,4 milijona evrov, ki ga bo izvajala Občina Sevnica, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 831.000 evrov, Republika Slovenija pa 277.000 evrov. V okviru projekta bo urejena dostopna cesta in izvennivojsko križanje z železniško progo Sevnica-Trebnje, kar bo prispevalo k razširitvi poslovne cone ter omogočilo obstoječim in novim podjetjem boljše in optimalno izvajanje njihove poslovne dejavnosti. Glavni cilj projekta je namreč spodbuditi nadaljnji razvoj malih in srednje velikih podjetij, ki so ključni nosilci gospodarskega razvoja v regiji.

Obmocje bodocega nadvoza (57)

Križišče pred »šmarskim« nadvozom, ki je bil zgrajen pred 80 leti, bodo uredili v krožišče.

Občina Sevnica si je za zagotovitev zemljišč, ki bodo omogočila realizacijo izgradnje nadvoza čez trebanjsko železniško progo, prizadevala dlje časa. V postopkih odkupa oziroma menjave je za 8.300 kvadratnih metrov zemljišč. Gre za zemljišča, namenjena za infrastrukturo in poslovno gradnjo, vključno z odkupljeno stanovanjsko hišo na naslovu Hermanova cesta 4, ki se bo odstranila. Za vse nakupe se bo iz občinskega proračuna namenilo več kot 200.000 evrov.

NOVO KROŽIŠČE PRED »ŠMARSKIM« NADVOZOM

Nadvoz - posnetek_iz_zraka_pc_sevnica

Pogled na območje bodoče ureditve nadvoza nad 'trebanjsko progo' (vir: Občina Sevnica)

Poleg izgradnje novega nadvoza čez trebanjsko progo je v načrtu še ureditev križišča pred nadvozom Šmarje, ki se bo preuredil v krožišče s kolesarsko stezo (izdelavo projektne dokumentacije je zagotovila Občina Sevnica ob pogojih Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Krožno križišče bo izvedla Direkcija). S tem območjem v naselju Šmarje je povezan še en načrtovan projekt, ki je že potrjen s strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo – gre za umestitev kolesarske povezave med Boštanjem in Sevnico, in sicer od rondoja Lidl do Komunale Sevnica. Predvidena je tudi rekonstrukcija Šmarske ceste od nadvožnjaka do krožišča Rondo, vključno z izgradnjo dodatne kolesarske premostitve čez glavno železniško progo na območju nadvoza Šmarje.

UREDITEV POSLOVNE CONE SEVNICA USKLAJENA S KONCEPTOM CELOVITEGA UREJANJA OBMOČJA ŽELEZNIŠKE POSTAJE V SEVNICI

Nadvoz - grafika_pc_sevnica01

Grafični prikaz ureditve območja v Poslovno cono Sevnica (vir: Občina Sevnica)

Projekt »Komunalno opremljanje v PC Sevnica« je pomemben del celovitih prizadevanj v sklopu koncepta celovitega urejanja železniške postaje v Sevnici, in sicer leta 2018 izdelane strokovne podlage naročnikov Občine Sevnica in SŽ – Infrastruktura d. o. o. za namen ureditve obravnavanega območja s ciljem doseganja optimalnih rešitev tako za državno infrastrukturo kot razvoj in funkcioniranje lokalne skupnosti in gospodarstva. Poleg izgradnje nadvoza čez trebanjsko železniško progo ta koncept obravnava še načrtovane preureditve železniške postaje z novo tirno shemo in ukinitvijo nekaterih tirov, izgradnjo podvoza, ki bi omogočil ukinitev nivojskega prehoda pri Stillesu, podhoda za pešce, ki bi železniško postajo povezal s peroni in s Savsko cesto, dodatnih parkirnih površin in druge posodobitve širšega območja železniške postaje v sodobno integracijo vseh oblik prometa. Z vsemi načrtovanimi ureditvami se je seznanil in prizadevanja občine Sevnica podprl tudi Občinski svet občine Sevnica.

S. R./vir: Občina Sevnica, foto: S. R.

#povezujemoposavje 
« Nazaj na seznam