Časopis za pokrajino Posavje
28.03.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

DRSI se je pritožila na zaporo in trdi, da stanje mostu ni kritično

Objavljeno: Četrtek, 22.08.2019    Rubrika: NOVICE Redakcija
Brod-most-zapora (2)
O zapori lesenega mostu čez reko Krko v Brodu pri Podbočju, ki je na podlagi odločbe Inšpektorata RS za infrastrukturo zaradi dotrajanosti, ki ne omogoča več varne uporabe, od 13. avgusta dalje zaprt za ves promet, smo že nekajkrat poročali.

Kot pišemo v današnjem Posavskem obzorniku, smo izvedeli, naj bi med DRSI in inšpektorjem za infrastrukturo sicer potekali pogovori glede pogojev, pod katerimi bi slednji omilil odločbo o zapori in ga dovolil vsaj za promet osebnih vozil. Inšpektor naj bi zahteval izredni pregled mostu in ureditev ograje na način, da bo ta varna za pešce.
Brod-most-zapora (1)

 
PRITOŽBA TEMELJI NA STROKOVNIH PODLAGAH
 
Ali to drži in kakšne ukrepe načrtujejo glede na inšpektorjevo odločbo, smo povprašali na Direkcijo RS za infrastrukturo kot lastnika mostu na regionalni državni cesti. Odgovora do zaključka redakcije časopisa nismo prejeli, so ga pa poslali danes. »Z izdano odločbo Inšpektorata RS za infrastrukturo z odredbo o popolni zapori mostu čez Krko v Brodu pri Podbočju se ne strinjamo, zato smo zoper njo podali pritožbo,« so nam pojasnili. »Pritožba temelji na strokovnih podlagah, na podlagi poročila zadnjega obdobnega pregleda dotičnega objekta z dne 22.2.2019. Obdobne preglede premostitvenih objektov na državnih cestah izvaja Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (v nadaljevanju DRSI) z namenom spremljati ter voditi stanje premostitvenih objektov ter zagotoviti varnost prometa preko le-teh. Most v Brodu pri Podbočju je sovprežen premostitveni objekt, zato se njegovo stanje preverja, vodi in spremlja vsakoletno. Iz poročila zadnjega obdobnega pregleda z dne 22.2.2019 je razvidno slabo stanje objekta - ocena 2 (na lestvici od 1 do 5, 1 – najslabša ocena objekta), nikakor pa ne kritično stanje, ki bi ogrožalo njegovo stabilnost.« Kot (ponovno) odgovarjajo z direkcije, je v pripravi razpisna dokumentacija za študijo variant z namenom ugotoviti najustreznejšo varianto rehabilitacije mostu, ki bo usklajena z izdanimi projektnimi pogoji mnenjedajalcev in veljavnim prostorskim aktom Občine Krško.
 
Kot je znano, obvoz čez reko Krko poteka preko Kostanjevice na Krki in Cerkelj ob Krki, kar pot iz ali v Podbočje (merjeno od krožišča Križaj) podaljša za 9,5 km oz. za dobrih 13 km. Tako Občina Krško kot KS Podbočje od Direkcije RS za infrastrukturo zahtevata dogovor z inšpektorjem za začasne sprejemljivejše ukrepe, dolgoročno pa izgradnjo novega mostu.
 
P. P.
« Nazaj na seznam