Časopis za pokrajino Posavje
19.06.2018
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Društvo upokojencev Brestanica obeležilo 70 let

Objavljeno: Ponedeljek, 20.03.2017    Rubrika: NOVICE Redakcija
70 let du brestanica (21)

12 od 15 prejemnikov društvenih zahval

Brestaniški upokojenci so minuli petek popoldan s slovesnostjo, pred tem pa letnim občnim zborom članstva, obeležili 70 let delovanja. Kot 14. sindikalna podružnica Zveze upokojencev Slovenije je bilo ustanovljeno 26. februarja 1947, 23. novembra 1975 pa preimenovano v Društvo upokojencev Brestanica. Leto pred tem so pridobili tudi lastne prostore za delovanje, danes pa društvo šteje 400 članic in članov.

V svoji sredi je 32 udeležencev na ustanovnem zboru leta 1947 za prvega predsednika izvolilo Josipa Hlebca, ki je vodil društvo še leto zatem, nakar so do današnjih dni v vlogah predsednic in predsednikov društvo uspešno krmarili Anton Kacjan (1949-1962), Viktor Zupanc (1963-1964), Vinko Les (1965-1970), Karlo Žener (1970 - 1980), Franc Gabrič (1981-1986). Edo Moljk (1986-1989), Stanko Čuber (1989-1992), Minka Zalokar (1993-2006), Olga Košir (2006-2014) in aktualna predsednica Vida Mešiček, ki je mandat prevzela v letu 2014. Kot je slednja dejala na slovesnosti, članstvo skozi celo njegovo obdobje delovanja povezujejo niti prijateljstva, spoštovanja, solidarnosti, družabnosti, medsebojne pomoči: "Veliko lepega in koristnega je v 70 letih doživelo naše društvo. Glejmo ga kot cvetočo lipo, simbol slovenstva, ki kljubuje času, zmaguje in skrbi, da v njeni senci doživljamo in preživljamo pestro in bogato jesen življenja."

70 let du brestanica (24)

Jožef Žnidarič in Vida Mešiček ob prejemu velike plakete ZDUS

Članstvo se povezuje prek številnih društvenih aktivnosti, v sklopu katerih ljubiteljice in mojstrice šivanja vezejo, pletejo ročna dela, prirejajo razstave v kraju in izven njega ter s svojimi veščinami navdušujejo tudi mlade generacije. Ob tem redno telovadijo, organizirajo piknite, izlete, praznovanja, letovanja, obiskujejo sovrstnice in sovrstnike, ki so nastanjeni v domovih za starejše in sodelujejo v projektih, med drugim v od leta 2008 potekajoč projekt Starejši za starejše, v katerem sodeluje 14 prostovoljk in prostovoljcev, ki si prizadevajo popestriti jesen življenja ali nuditi pomoč pri gospodinjskih opravilih starejšim, ki so bodi osamljeni ali ne zmorejo več vsakodnevnih opravil. Tako vsako leto opravijo več kot 360 obiskov in 200 različnih oblik pomoči na domu. "Skratka, lepo nam je", je še dejala Mečiškova, "ko družno z rami ob rami ustvarjamo tapiserijo naših dni."

Ob kulturnem programu, ki so ga z glasbenimi vložki popestrili mlada flavtiska ter vokalistki Tatjana in Bernarda ob spremljavi Martina, prireditev pa je povezovala v kraju in društvu nepogrešljiva kulturna ustvarjalka Margareta Marjetič, je Mešičkova podelila tudi društvena priznanja oziroma zahvale za delovanje v društvu 15 posameznikom, ki so z dobro voljo posvetili veliko časa delovanju in pripravi raznih društvenih dogodkov. Prejeli so jih: Zdenka Volčanjk, Manja Seher, Ivan Kukovičič, Marija Kukovičič, Irena Kožuh, Jožica Pavlič, Jože Petrišič, Ljudmila Kosar, Nada Ban, Anica Krejan, Sabina Abram, Ljudmila Macur, Živka Hictaler, Helena Omerzel in Jože Zidar. Predsednik Pokrajinske zveze DU Posavja Jožef Žnidarič je ob čestitkah ob jubileju društvu podelil veliko plaketo Zveze društev upokojencev Slovenije ter priznanje posavske upkojenske zveze, malo plaketo pa za izstopajoče društveno delo Manji Seher. Donacijo 1000 evrov je ob jubileju v imenu KS Brestanica društvu namenil predsednik sveta KS Vlado Bezjak, čestitkam pa so se pridružili tudi predsednik PGD Brestanica Boštjan Železnik ter predsedniki sosednjih  društev upokojencev.

B. M.
« Nazaj na seznam
»