Časopis za pokrajino Posavje
14.11.2018
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Evropski teden mobilnosti: Združuj in učinkovito potuj

Objavljeno: Četrtek, 13.09.2018    Rubrika: NOVICE Redakcija
VečnamenskaPOtDolenjaVas

Prihodnji teden, 20.9., bo v Dolenji vasi odprt odsek nove večnamenske poti

Občina Krško se kot vsako leto med 16. in 22. septembrom pridružuje projektu Evropski teden mobilnosti (ETM), ki letos poteka pod geslom Združuj in učinkovito potuj. V dobrem tednu dni se bo zvrstilo več dogodkov, ki jih poleg občine pripravljajo osnovne in srednje šole v sodelovanju z različnimi organizacijami. Med drugim bodo odprli nov odsek večnamenske poti v Dolenji vasi, teden pa bodo zaključili z dnevom brez avtomobila in Športofešto.

Kot je na novinarski konferenci poudaril župan občine Krško mag. Miran Stanko, je cilj občine v skladu s Celostno prometno strategijo predvsem nadaljevati s trajnostnim prometnim načrtovanjem - s čim več infrastrukturnimi možnostmi za kolesarjenje, hojo in uporabo javnega potniškega prometa.

DSC_0172

mag. Miran Stanko in mag. Romana Pečnik

V letošnjem letu so na področju kolesarskih poti uspeli pridobiti evropska sredstva za kolesarsko povezavo Krško – Kostanjevica na Krki, ki naj bi bila zgrajena do leta 2023, v načrtu je tudi povezava Brestanica – Kozje in povezava skozi Sotelsko za dnevne migracije. Nadaljevali so tudi s postopki pridobivanja zemljišč za dokončanje kolesarske povezave na Senovem, uredili bodo nova parkirišča za kolesa, in sicer v coni mirujočega prometa na Vidmu na Cesti 4. julija ter na Hočevarjevem trgu v starem mestnem jedru Krškega.

Potem ko je pred letom dni Občina Krško v mestu Krško vzpostavila avtomatiziran sistem izposoje koles s tremi postajališči - pri železniški postaji, na parkirišču pri Občini Krško ter pri Šolskem centru Krško – Sevnica, bo v letošnjem letu mreža izposojevališč še bogatejša za štiri nove postaje, in sicer pri trgovini Spar na Vidmu, pri Zdravstvenem domu Krško, pri dvonivojskem parkirišču na Dalmatinovi ulici v starem mestnem jedru ter na novem sistemu parkirišča Park&Ride (Parkiraj in Presedi) v bližini tovarne Vipap.  Za naložbo v vseh sedem postajališč za izposojo koles je Občina Krško namenila okoli 200.000 evrov, s strani ministrstva za infrastrukturo pa je prejela sredstva v višini 105.000 evrov. Z letošnjim letom bo v okviru te naložb vseh sedem postajališč tudi nadkritih.

Na področju peš prometa so v tem letu uredili več novih območij, namenjenih izključno pešcem, in sicer na Hočevarjevem trgu, na območju ob Osnovni šoli Adama Bohoriča Brestanica v okviru projekta ureditve parkirišč pri bazenu Brestanica ter na Poti na Črnile do OŠ Leskovec pri Krškem. Še to jesen bodo odpravili tudi nekaj nevarnih točk za pešce, kot je odsek ceste Senovo – Podsreda ob OŠ Koprivnica, na kateri bo po zgledu okolice krške osnovne šole urejena cona 30 za umirjanje prometa. V lanskem šolskem letu so učenci in mentorji z OŠ Jurija Dalmatina Krško sodelovali v projektu PEŠBUS, v okviru katerega so v spremstvu prostovoljcev pešačili v šolo, letos se jim bodo pridružili tudi učenci z OŠ XIV. divizije Senovo in Leskovec pri Krškem (projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za okolje in prostor v okviru sredstev Sklada za podnebne spremembe).

V letošnjem letu je Občina Krško že odstranila nadhod nad železniško progo v Krškem s ciljem, da ga obnovi. Naložba v vrednosti 90.000 evrov se je v poletnih mesecih ustavila, saj žal še potekajo dogovori med občino in Slovenskimi železnicami o umestitvi obnovljenega objekta.

DSC_0167

Luka Šebek

Na področju javnega potniškega prometa je Občina Krško uredila več avtobusnih postajališč, in sicer Rožno, Podbočje, Dolenja vas, Libna, letos je načrtovana še na Bohoričevi ulici v starem mestnem jedru. Za sistem parkirišča Park&Ride (Parkiraj In Presedi - kombinacija zasebnega in javnega prevoza ter omogoča, da se uporabnik do pomembnejših točk na obrobju mesta oziroma glavnih mestnih vpadnic pripelje z osebnim vozilom, pot v mesto pa nadaljuje z javnim prevozom) v neposredni bližini železniške postaje je že izdelana projektna dokumentacija, Občina Krško je že prejela sklep ministrstva za infrastrukturo o odobritvi EU sredstev v višini okoli 240.000 evrov. Dela naložbe v skupni vrednosti nekaj več kot 440.000 evrov naj bi se začela konec tega leta.

Z januarjem letos je Občina Krško v sodelovanju z Zavodom Sopotniki in Centrom za socialno delo vzpostavila sistem brezplačnih prevozov starejših oseb v okviru projekta Sopotnik. Od januarja do konca avgusta so prostovoljci opravili 285 prevozov in prevozili 15.094 km za skupno 108 uporabnikov.

Na področju optimiziranja motornega prometa je v tem letu občina zmanjšala števila parkirnih mest, in sicer deset parkirnih mest manj na Hočevarjevem trgu, dve manj na CKŽ v starem mestnem jedru pri stavbi občinske uprave ter štiri manj na Cesti 4. julija na Vidmu. Z novim tretjim mostom v Krškem se bo še povečala pretočnost prometa skozi mesto, tovorni in tranzitni promet bo v naslednjem letu že stekel po novi obvoznici.

Novost: Kiss&Ride parkirna mesta

V občini Krško načrtujejo, da bodo pri vseh osnovnih šolah ter Glasbeni šoli Krško še letos uvedli parkirna mesta, rezervirana ali prednostno namenjena ustavljanju osebnih vozil z namenom, da ta odložijo potnike – učence, ki bodo pot v šolo nadaljevali peš.

Nov odsek večnamenske poti v Dolenji vasi

Konec lanskega leta je po besedah lokalne koordinatorice projekta Evropski teden mobilnosti 2018 na Občini Krško mag. Romane Pečnik Občina Krško pristopila k ureditvi večnamenske poti ob regionalni cesti Krško – Brežice v Dolenji vasi v skupni vrednosti 95.000 evrov. Z Občino Brežice pa potekajo pogovori o nadaljevanju te poti na območje brežiške občine.

Različne aktivnosti tudi na osnovnih šolah in srednji šoli

Z različnimi aktivnostmi se v tednu mobilnosti vključujejo tudi osnovne šole in Šolski center Krško - Sevnica, kjer bodo tako za osnovnošolce kot srednješolce potekala predavanja o varnosti v prometu, učenke in učenci OŠ dr. Mihajla Rostoharja pa se bodo tudi letos v sodelovanju z Društvom Sonček in OŠ Jurija Dalmatina Krško podali na pot po mestu in preverili, kako je to prilagojeno gibalno oviranim. OŠ Jurija Dalmatina bo organizirala medobčinsko kolesarjenje za otroke osnovnih in srednje šole na relaciji Krško – Kostanjevica na Krki.

Dan brez avtomobila v starem mestnem jedru, Športofešta na stadionu Matije Gubca

Teden bodo zaključili z dnevom brez avtomobila v petek, 21. septembra. Mestni avtobus bo ta dan vozil brezplačno. V dopoldanskem času bodo na ulici CKŽ v starem mestnem jedru, ki bo ta dan od gostilne Murko do Hočevarjevega trga zaprta ustvarjali najmlajši iz krških vrtcev in osnovnih šol.
Evropski teden mobilnosti bodo v soboto, 22. septembra, dopoldan na stadionu Matije Gubca zaključili s Športofešto, ki jo pripravlja Športna zveza Krško v sodelovanju z OŠ Leskovec pri Krškem in Občino Krško. Kot je pojasnil predsednik Športne zveze Krško Luka Šebek, bo dogodek hkrati tudi zaključek Evropskega tedna športa, v okviru katerega so se po osnovnih šolah po vsej občini predstavila različna športna društva s svojimi programi.

22. septembra tudi posavski dogodek S kolesom ob Savi

Že četrto leto zapored se bodo osavske občine v sodelovanju s Slovenskimi železnicami združile tudi v tednu mobilnosti s projektom S kolesom ob Savi s startom v občini Radeče pri TRC Savus ter postanki v Sevnici, Krškem in zaključkom v Brežicah.
(Podrobnejši program http://www.krsko.si/novica/151359)

Vir: Občina Krško, foto: B. M. 
« Nazaj na seznam
»