Časopis za pokrajino Posavje
17.07.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Gasilska zveza Brežice bo potrebovala še dodatnih 32 tisoč evrov

Objavljeno: Petek, 29.03.2019    Rubrika: NOVICE Redakcija
Gasilska zveza Brežice bo potrebovala še dodatnih 32 tisoč evrov

Delegati so z dvigom rok potrdili vsa poročila, razrešene in nadomestne člane ter spremenjen statut Gasilske zveze Brežice.

Minuli četrtek je Gasilska zveza Brežice v gostilni Cetin na Mostecu opravila 64. redno letno skupščino, na kateri je bilo prisotnih 61 delegatk in delegatov (od 64 izvoljenih), ki so potrdili predstavljena poročila, razrešitev funkcij nekaterih članov pa tudi spremembo statuta GZ Brežice.

Gasilska zveza Brežice bo potrebovala še dodatnih 32 tisoč evrov

GZ Brežice od lanskega leta predseduje Herman Premelč.

Po uvodnem pozdravu predsednika GZ Brežice Hermana Premelča je vodenje skupščine prevzelo delovno predsedstvo, ki so ga sestavljali Jože Savnik (predsednik), Tina Kodrič, Damjana Arh (članici) in Vesna Kozole (zapisnikarica). Najprej je bilo na vrsti organizacijsko poročilo za preteklo leto, ki ga je predstavil Premelč. Omenil je podpis aneksa k tripartitni pogodbi med občino, gasilskimi društvi in zvezo, s katerim je bilo zagotovljeno upravljanje in financiranje javne gasilske službe na celotnem območju brežiške občine za leto 2018. Prav tako so podpisali pogodbo o podaljšanju uporabe vadbenega prostora v Slovenski vasi. Lani so nadaljevali z dolgoročnim planom opremljanja gasilskih enot, in sicer je PGD Križe 1999 pridobilo gasilsko vozilo GVV-1, PGD Obrežje vozilo GVC 16/25 (sami so si ga nadstandardno opremili), PGD Mali Obrež, Mostec in Sela pri Dobovi pa motorne brizgalne tipa Rosenbauer. Kot je še navedel, je bil del proračunskih sredstev prvič namenjen vzdrževanju gasilskih domov, kar je bil do zdaj izključno strošek gasilskega društva. Dan gasilcev so praznovali v obliki svečane akademije v MC Brežice, saj se društva, ki so v lanskem letu praznovala okrogle obletnice, zanj niso odločila. PGD Pišece je lani obeležilo 110 let delovanja, PGD Krška vas 95 let, PGD Bukošek pa je izvedlo uradni prevzem novih prostorov.

REZULTATI PREVERJANJA BOLJŠI

Gasilska zveza Brežice bo potrebovala še dodatnih 32 tisoč evrov

Delovno predsedstvo 64. skupščine GZ Brežice

V nadaljevanju smo slišali še poročila o delu gasilk (Vesna Kozole), komisije za mladino (Jože Savnik), veteranov (Zlatko Fišer), finančno poročilo (Franc Polovič), nadzornega odbora (Elizabeta Fišer), verifikacijske komisije (Toni Radanovič) in operativno poročilo, ki ga je podal poveljnik GZ Brežice Darko Leskovec. Slednji je izpostavil, da je na zadnji dan leta v gasilskih enotah delovalo 548 operativnih gasilcev in da se je v preteklem letu v GZ Brežice usposabljalo 212 gasilk in gasilcev, pri čemer je izrazil željo, da jim Gasilska zveza Slovenije omogoči več dopolnilnih usposabljanj, ker je prijav mnogo več, kot pa jim jih GZS odobri. Lani beležijo skupno 98 napredovanj članic in članov. Na državnem tekmovanju GZS v Gornji Radgoni so nastopili pionirji PGD Cerina, članice A in B PGD Spodnja Pohanca, člani B PGD Spodnja Pohanca ter veterani PGD Kapele. »Rezultati so bili povprečni, lahko pa bi bili z nekaj sreče mnogo boljši,« je pokomentiral Leskovec. Konec oktobra lani so izvedli občinsko gasilsko vajo »Požar v višjih nadstropjih« na objektu Maistrova 4 v Brežicah, na kateri je sodelovalo 97 gasilcev, ter preverjanje usposobljenosti enot III. kategorije na vadbenem poligonu v Slovenski vasi, pri čemer je dejal, da so rezultati preverjanja mnogo boljši kot leto prej. Omenil je še, da so imeli na področju prve pomoči veliko problemov z novim pravilnikom o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev, ker osebni zdravniki niso želeli izvajati pravilnika, zato so opravljali le najnujnejše zdravniške preglede.

SOOČAJO SE Z DOLOČENIMI PROBLEMI

V lanskem letu so posredovali na 117 intervencijah (en vetrolom, en snegolom, 13 poplav meteorne vode ali podtalnice, pet požarov na prometnih sredstvih, dva požara na komunalnih zabojnikih, 13 požarov v naravi, 19 požarov na objektih, ena eksplozija v objektu, en požar na industrijskem objektu, trije napadi živali in 58 tehničnih intervencij). Na intervencijah je sodelovalo 940 gasilcev z 225 vozili, skupno je bilo vloženih 2500 delovnih ur. 25 gasilcev GZ Brežice je sodelovalo tudi pri odpravi posledic neurja s točo v Beli krajini. »Opozarjam, da bodo morale nekatere gasilske enote vložiti malo več dela in truda,« je povedal in dodal, da se soočajo s problemi, kot je zagotovitev požarne vode v požarnem okolišu PGD Križe 1999, odtujitev opreme pri večjih intervencijah, izvajanje permanentnih usposabljanj in zagotovitev meril pri opremljanju z zasebno zaščitno opremo. Ob tem je izrazil upanje, da bodo ti problemi s spoštovanjem pogodbe o izvajanju javne gasilske službe, drugih aktov GZ Brežice in medsebojnim spoštovanjem lahko rešljivi. Zaradi podvajanja funkcij v poveljstvu GZ Brežice in boljšega delovanja na področju preventive so upravnemu odboru zveze predlagali spremembe statuta GZ Brežice, ki bi omogočale povečanje števila članov poveljstva GZ Brežice z dosedanjih 19 na 24 članov, kar so kasneje delegati tudi potrdili.

SERVIS AVTOLESTVE, ZAVAROVANJE IN TEHNIČNI PREGLEDI TERJAJO DODATNA SREDSTVA

Namesto dosedanjih članov UO GZ Brežice Igorja Budiča (podal pisni odstop z vseh funkcij) in Branka Geča (ni se udeležil niti ene seje) so delegati izvolili Marka Tomšeta in Roberta Lubšino, namesto Jureta Krošla, ki je podal pisno obvestilo o odstopu s funkcije poveljnika I. sektorja GZ Brežice, pa so izvolili Rajka Šetinca. Tajnik GZ Brežice Branko Proselc je predstavil plan dela za leto 2019, ko obeležujemo 150 let gasilstva na Slovenskem, pri čemer je poudaril, da je v tem letu na sporedu veliki desetletni servis gasilske avtolestve, ki bo znašal nekaj več kot 18 tisoč evrov, poleg tega bo treba za zavarovanje vozil in gasilcev nameniti 11 tisoč evrov več kot preteklo leto, tehnični pregledi pa so se podražili za 25 %, »zato smo se primorani s prošnjo po zagotovitvi dodatnih sredstev v višini dobrih 32 tisoč evrov iz občinskega proračuna obrniti na župana in občinski svet«. Omenil je še, da v tem letu načrtujejo prihodek s strani Ministrstva za obrambo v višini 50 tisoč evrov za sofinanciranje nabave večjega gasilskega vozila za PGD Cerklje ob Krki, saj se v cerkljanski vojašnici gradijo večji rezervoarji goriva, kar požarno ogroženost samo še povečuje in s tem potrebo po zagotavljanju večje količine požarne vode. Višina prihodkov in odhodkov GZ Brežice za to leto je ocenjena na približno 391 tisoč evrov, med drugim je za nabavo novih gasilskih vozil namenjenih več kot 166 tisoč evrov.

Izvolili so še nadomestna člana GZ Brežice za udeležbo na plenumih GZ Slovenije, in sicer namestnico predsednika GZ Brežice Martino Živič in namestnika poveljnika GZ Brežice Vilka Vogrinca. Do besede so prišli tudi povabljeni gostje. Regijski poveljnik za Posavje Gašper Janežič je izrazil zadovoljstvo, da v GZ Brežice skrbijo in se trudijo obdržati zelo visok nivo operative, ter omenil, da se GZ Slovenije še naprej zavzema za to, da se končno uredi status operativnega gasilca, predvsem odnos med delodajalcem in gasilcem, pa tudi, da se zagotovi sredstva za zavarovanje operativnih gasilcev in preventivne zdravstvene preglede, predvsem pa da država prostovoljnim operativnim gasilcem zagotovi financiranje dodatnega zdravstvenega zavarovanja in tudi dodatno pokojninsko zavarovanje. Brežiški župan Ivan Molan je izrazil upanje, da bodo uspeli najti prej omenjena dodatna sredstva za GZ Brežice, saj se zaveda pomena gasilstva za občino. Navzoče so nagovorili še članica UO GZ Slovenije in predsednica GZ Krško Ana Somrak, predstavnik GZ Šmarje pri Jelšah Primož Škrablin, predsednik Gasilskega pihalnega orkestra Loče Ivan Kovačič, ki je opomnil, da v finančnem planu za 2019 pogreša sredstva tudi za njihov orkester, že samo zaradi tega, ker so še edini delujoči gasilski orkester v Sloveniji, ter predstavnik pobratenih hrvaških gasilskih društev Brdovec, Samobor in Zaprešić.

R. R.
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte