Časopis za pokrajino Posavje
16.07.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Geološki stolpec kamnin in model vodonosnika Krškega polja

Objavljeno: Sreda, 25.09.2019    Rubrika: NOVICE Redakcija
geoloski stolpec - kostak (3)

Ob ogledu geološkega stolpca

Družba Kostak je v sodelovanju z Geološkim zavodom Slovenije učencem in dijakom v okviru dogodka »Skrivnosti podzemne vode Krškega polja« predstavila geološki stolpec Krškega z okolico in model vodonosnika Krškega polja. Oba učna pripomočka sta nastala v sklopu projekta VARUJVODO in bosta pripomogla k lažjemu razumevanju geološke zgradbe našega območja in k pomembnosti podzemnih voda ter varovanja pitne vode. Predstavitve se je 24. septembra udeležilo približno 100 učencev in dijakov ter njihovih mentorjev.

Vse kar je pod zemljo je našim očem skrito in pogosto si ne znamo predstavljati, kako je sestavljena naša Zemlja ter od kje dobimo pitno vodo. V Sloveniji jo večinoma pridobimo iz podzemne vode, kar velja tudi za občino Krško. Strokovnjaki iz Geološkega zavoda so z zanimivo razlago učencem in dijakom približali svet kamnin in razširili njihovo znanje o vplivu geologije na družbo ter poudarili pomen varovanja naravnih virov za prihodnost, še posebej pitne vode.

Najprej je Rok Brajkovič, vodja ekipe Geološkega zavoda, vsem udeležencem predstavil kamnine in druge plasti v geološkem stolpcu ter obdobja v katerih so nastale. Sledile so tri delavnice. Prva z nazivom »Poglej in razišči« je bila namenjena mineralom in kamninam, njihovemu nastanku in sestavi. Še posebej je bila zanimiva predstavitev aplikacije KamenCheck, s katero lahko s pomočjo mobitela sami določimo kamninsko sestavo. V sklopu druge delavnice so učenci in dijaki spoznavali pomen mineralnih surovin za družbo in med drugim izvedeli, da je mobilni aparat sestavljen iz kar 70 mineralnih surovin, pridobljenih iz več kot 30 različnih rudnikov. Geologi so poudarili, da je ključnega pomena recikliranje teh izdelkov in s tem zmanjšanje rabe naravnih virov v prihodnosti. Tretja delavnica je bila namenjena podzemni vodi. Hidrologinja dr. Anja Koroša je predstavila model vodonosnika Krškega polja in strukturne značilnosti, ki se pojavljajo na tem območju. Model omogoča prikaz naravnih fizikalnih procesov v vodonosniku in odnose med površinskimi in podzemnimi vodami, vpliv človeka na količinsko in kakovostno stanje vodnih virov ter pomena poznavanja naravnih danosti za ustrezno izvajanje zaščite vodnih virov. Pozorni moramo biti predvsem na potencialno onesnaženje voda s kemikalijami in gnojili, saj se le-ti hitro širijo.

Pobudnica postavitve geološkega stolpca Krškega polja in izvedbe delavnic je geologinja Nina Leskovar Ferme, ki v družbi Kostak skrbi za kakovost pitne vode. Delavnic so se udeležili učenci osnovnih šol Jurija Dalmatina Krško, Leskovca pri Krškem, Podbočja, dr. Mihajla Rostoharja Krško, Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki in dijaki gimnazijskih oddelkov ŠC Krško – Sevnica. V štirih terminih je pri predstavitvah sodelovalo približno 100 učencev in dijakov ter njihovih mentorjev.

Kaj je geološki stolpec in kje je postavljen?

Geološki stolpec prikazuje kamninsko zgradbo Krškega z okolico. Kamnine so v steber postavljene od najstarejših spodaj do najmlajših na vrhu. Tako lahko geologi ter priučeni vodiči na enem mestu razložijo spremembe starodavnih okolij, njihovo zgodovino, sestavo ter pomen za družbo. Postavljen je ob pešpoti Krško – Žadovinek (malo naprej od vežice na krškem pokopališču). Vabljeni k ogledu.

Vir: Kostak Krško
« Nazaj na seznam
»