Časopis za pokrajino Posavje
4.07.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

»Imamo odlične argumente za programa zdravstvene nege in bolničarja, a nas ministrstvo vztrajno zavrača«

Objavljeno: Četrtek, 09.01.2020    Rubrika: NOVICE Redakcija
etrs_brezice_novinarska_konferenca (12)

Sodelujoči na novinarski konferenci: (z leve) poslanca Lisec in Zorčič, župan Molan, Tomažinova, Mohorkova, Hribarjeva, Rajerjeva in moderatorka Kesarjeva

Ekonomska in trgovska šola Brežice je zaradi odločitve Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, da vnovič zavrne njihovo zahtevo po umestitvi izobraževalnih programov zdravstvena nega in bolničar na ETrŠ Brežice v šolskem letu 2020/2021, v četrtek sklicala novinarsko konferenco.

Tomažinova: Posavje edina regija s splošno bolnišnico, a brez šolskega programa zdravstvene smeri

etrs_brezice_novinarska_konferenca (16)

Direktorica ETrŠ Brežice dr. Mojca Tomažin

Po besedah direktorice ETrŠ Brežice dr. Mojce Tomažin si na šoli že več kot deset let prizadevajo za pridobitev programov s področja zdravstva, tj. zdravstvena nega in bolničar. »Mislimo, da imamo odlične argumente, vendar nas ministrstvo iz leta v leto vztrajno zavrača,« je dejala in omenila, da so v ta namen na šoli oblikovali tudi ožjo ekipo, ki jo sestavljajo predsednica sveta zavoda Lidija Furlan, svetovalna delavka Alenka Pečnik Kranjec in profesorica kemije na šoli Nadja Ivšić. Tomažinova je pojasnila, zakaj so prepričani, da morajo dobiti omenjena šolska programa: »Prvič, Posavje je obmejna regija, smo podhranjeni v številu srednješolskih programov in menimo, da nismo enakopravni glede na ostale regije. Drugič, s tem ko učenci odhajajo v druge regije, pa bi lahko ostali tu in se šolali, trpi gospodarstvo, nepotrebni prevozi v druge regije vplivajo na onesnaževanje narave, saj bi namesto z avtom ali avtobusom v šolo lahko prihajali peš ali s kolesom. Tretjič, Posavje je edina regija, ki ima splošno bolnišnico, nima pa šolskega programa zdravstvene smeri.« Dodala je, da zadoščajo tudi vsem pogojem. »Kot vidite, je naša šola lepa, ampak žal na pol prazna. V najboljših časih smo imeli okoli 800 dijakov, danes jih je okoli 300. Če je to gospodarno za ministrstvo, da gradi šole, ki so nato na pol prazne, potem res ne vem. Na drugi strani pa nastajajo veliki šolski centri, kjer se učitelji in učenci sploh ne poznajo več med seboj,« je povedala in poudarila, da želena programa kadrovsko lahko pokrijejo, saj več ali manj že razpolagajo s kadrom, ki bi ga potrebovali. Potrebovali bi še kakšno okrepitev z bolj specialnimi znanji, npr. diplomirano medicinsko sestro, pri čemer bi si verjetno lahko pomagali tudi s Splošno bolnišnico Brežice, tako Tomažinova, ki je še dodala, da potencialni dijaki in dijakinje za nova programa seveda obstajajo, prav tako pa je tudi izvedljivo, da bi ti lahko opravljali prakso v splošni bolnišnici in drugih okoliških institucijah.
etrs_brezice_novinarska_konferenca (22)

Ožja ekipa na ETrŠ Brežice, ki je zadolžena za prijavo novih programov na ministrstvo, v sestavi (z leve) Nadja Ivšić, Alenka Pečnik Kranjec in Lidija Furlan


Brežiška bolnišnica ponudila sodelovanje

Predsednica sveta zavoda ETrŠ Brežice Lidija Furlan je izjavila, da si želijo, da se mladi izobražujejo v Posavju, pri čemer ETrŠ Brežice izpolnjuje vse pogoje – prostorske, kadrovske in druge – za uspešno izvajanje programov zdravstvene nege in bolničarja, zato si želijo, da bi ministrstvo imelo posluh zanje in potrdilo vpisna mesta. Svetovalna delavka Alenka Pečnik Kranjec je poudarila, da nobena šola, ki že izvaja programa zdravstvene nege in bolničarja, ne bi bila ogrožena, če bi v Brežicah razpisali ta dva izobraževalna programa. Po njenih navedbah se zdaj kar okoli 50 % šolske populacije vozi v šolo v druge kraje. »Predvidevamo, da bi s posavskimi dijaki napolnili v vsakem programu po en oddelek, zdaj pa ti dijaki odhajajo na izobraževanje izven domačega okolja. Enostavno ne razumemo. Imamo prostor in vse pogoje, pa nam ne razpišejo teh dveh oddelkov, medtem ko so v sosednjih šolah prezasedeni,« je dejala. Profesorica Nadja Ivšić, ki bi bila zadolžena za ta dva programa, je omenila, da so se povezali s projektom MOST, ki bi pokazal potrebe po konkretnih znanjih, ki bi jih imel tehnik zdravstvene nege oz. bolničar, in jih na trgu dela še ni. »Pripravljeni smo se popolnoma prilagoditi potrebam lokalnega okolja, hkrati bi nekaj ur t. i. odprtega kurikula namenili tudi podjetniškim znanjem, za to imamo zelo usposobljen kader na naši šoli in zelo dobre izkušnje z uvajanjem teh znanj v programu predšolska vzgoja,« je še povedala. Direktorica OS Zavoda za zaposlovanje RS Saša Mohorko je poudarila, da so potrebe po kadrih s področja zdravstvene nege v Posavju v porastu, značilno je, da ti kadri v veliki meri opravljajo prakso v krajih, kjer se izobražujejo, dobre kadre delodajalci namreč vežejo nase še v času študija, okolje jih tako zadrži. Po besedah direktorice SB Brežice Anice Hribar so ponudili sodelovanje brežiški šoli, saj bi lahko dijaki pri njih opravljali prakso, prav tako bi jim lahko pomagali s svojim znanjem in izkušnjami, saj imajo usposobljene kadre, ki zdaj že predavajo na drugih šolah, v primeru odobritve programov bi tako lahko predavali tudi na domači šoli. »Ta dva programa bi pripomogla k večji prepoznavnosti teh poklicev, s tem pa tudi večji privlačnosti tega dela za mlade,« je poudarila vodja pilotnega projekta MOST Carmen Rajer.
etrs_brezice_novinarska_konferenca (23)

Ravnatelji posavskih srednjih šol (z leve) Škof, Župan Pirkovičeva, Pavlovič in Prestor


Podpora posavskih poslancev in županov

Brežiški župan Ivan Molan je dejal, da vsi posavski župani podpirajo ta dva programa in verjamejo, da sodita v Posavje. »Programa zdravstvene nege in bolničarja sta pomembna za našo prihodnost, ker je v Posavju vse več starejših ljudi, ki bodo potrebovali nego. Prav tako bi bila programa velik prispevek k izboljšanju finančnega stanja, saj bi bilo to olajšanje za starše, ki bi svoje otroke lahko šolali v domačem okolju, sama šola bi se lahko še dodatno kadrovsko okrepila, seveda pa bi se lahko s tem zapolnili tudi šolski prostori,« je pojasnil. Poslanec Državnega zbora Tomaž Lisec je bil jasen, da znotraj Posavja vsi podpirajo ta dva programa, in po njegovem mnenju gre pri neprestanem zavračanju programov za politični problem ter dodaja, da so na ministrstvu nenaklonjeni novim programom. »Treba je vztrajati s takšnimi srečanji, kot je današnje, ter pojasniti javnosti in ministrstvu, da bi se vendarle moralo kaj spremeniti in bi morali prisluhniti potrebam Posavja,« je pristavil. Poslanec Igor Zorčič, ki sicer osebno ne verjame, da gre za politično naravnano ozadje, je povedal: »Ne smemo se ustaviti pri pridobivanju novih programov, ugotoviti moramo, kateri so še programi, ki jih bomo potrebovali v prihodnosti, glede na to, katera podjetja se bodo odpirala.« Dejal je še, da ministrstvo ne bi smelo gledati na nove programe samo skozi statistične podatke, ampak bi moralo gledati tudi na razvoj, ki bi ga prinesla uvedba teh dveh programov za regijo.

»Vsi argumenti ministrstva padejo«

Na naše vprašanje, kateri so pravzaprav argumenti ministrstva, s katerimi vsakič zavrne šolska programa, je direktorica ETrŠ Brežice dr. Mojca Tomažin odvrnila, da so vsako leto bolj kot ne podobni: »Da ne nameravajo širiti mreže šolskih programov, pri čemer pa naj povem, da so v novomeški regiji, kjer je že tako ali tako razpisanih precej več srednješolskih mest, kot je populacije, dodatno odobrili še en oddelek kozmetičnega tehnika. Poleg tega se njihovi argumenti nanašajo tudi na to, da zbornica zdravstvene nege nasprotuje uvajanju novih programov, a smo danes s strani gospe Rajer slišali, da naj bi vodstvo zbornice nekoliko spremenilo svoje mnenje, izpostavljajo še, da ni potreb po teh kadrih in da je med prijavljenimi na zavodu za zaposlovanje dovolj potencialnega kadra, a je to gospa Mohorko, kot ste lahko slišali, malo prej demantirala. Skratka, vsi argumenti ministrstva v tem trenutku – in že prej – padejo.«

Na novinarski konferenci, ki jo je moderirala Alenka Kesar, so bili prisotni tudi ostali ravnatelji srednješolskih ustanov v Posavju, Uroš Škof (Gimnazija Brežice), Erna Župan Pirkovič (Gimnazija Krško), Jože Pavlovič (Srednja poklicna in strokovna šola Krško) in Matjaž Prestor (Srednja šola Sevnica), ki so spregovorili o izkušnjah z odobritvijo šolskih programov v prejšnjih letih ter se vsi po vrsti strinjali z argumenti ETrŠ Brežice, da programa zdravstvene nege in bolničarja sodita v Posavje oz. Brežice.

ETrŠ Brežice je vložila ugovor zoper odločbo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter zdaj čaka na odgovor.

R. R.
« Nazaj na seznam