Časopis za pokrajino Posavje
24.01.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Javni razpis za sofinanciranje športnih programov za 2021

Objavljeno: Sreda, 02.12.2020    Rubrika: NOVICE Redakcija
typing_keyboard

simbolična slika

Občina Krško je objavila javni razpis za sofinanciranje programov športa za leto 2021. Predmet razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov, podprogramov oziroma dejavnosti letnega programa športa, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam v javnih športnih objektih. Gre za sredstva v skupni višini nekaj manj kot 675.000 evrov, kandidati pa morajo vloge oddati do 5. januarja 2021.

Na razpis za izbor izvajalcev lahko kandidirajo športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji; zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini Krško za posamezna področja oziroma športne panoge, pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji; javni zavodi, skladi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe in zasebni športni delavci.

Za dotacije za športne dejavnosti je iz občinskega proračuna na voljo 296.300 evrov, za dotacije športni zvezi 10.100 evrov, za sofinanciranje stroškov uporabe športnih objektov pa 368.500 evrov.

Vlagatelji morajo izpis vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, najkasneje do 5. januarja 2021. Vloga pa mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana v elektronski sistem https://krsko.tendee.net/. Razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani občine Krško https://www.krsko.si/objava/327186.

Dodatne informacije: Oddelek za družbene dejavnosti, CKŽ 14, (Aleš Eržen, tel. 07/498 12 203, e-mail: ales.erzen@krsko.si, vsak delavnik med 8. in 11. uro do vključno 23. decembra 2020. Tehnične informacije v zvezi z elektronsko prijavo dobite v času poteka javnega razpisa vsak delovni dan med 8. in 16. uro na tel. številki 05/907-7822, g. Gašper Markič / g. Jernej Štrbenk ali po e-pošti: krsko.podpora@tendee.net.

Informativna delavnica bo potekala preko spleta, in sicer v sredo, 9. decembra 2020, ob 17. oziroma 18. uri. Zainteresirani se na delavnico prijavijo na https://krsko.tendee.net/pages/view/OQ26W0Q1 do 7. decembra 2020, ob prijavi pa lahko zastavijo tudi morebitna vprašanja v zvezi z javnim razpisom.

Vir: Občina Krško
« Nazaj na seznam