Časopis za pokrajino Posavje
6.06.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Katere so bile svetniške pobude in vprašanja na zadnji seji občinskega sveta v Brežicah?

Objavljeno: Petek, 31.03.2023    Rubrika: NOVICE Redakcija
nadaljevanje-2-seje-os-brezice (18)

Mag. Andrej Vizjak

2. občinsko sejo oz. njeno nadaljevanje so brežiški svetniki zaključili s kar nekaj pobudami in vprašanji. Po vrsti so se oglasili mag. Andrej Vizjak (SDS), Vinko Ogorevc (SDS), Aljoša Rovan (Levica), Mojca Florjanič (Gibanje Svoboda), Ivan Kostevc (Lista Igorja Zorčiča in Sonce), dr. Stanka Preskar (GS) ter Stane Tomše in Igor Zorčič (oba Lista Igorja Zorčiča in Sonce).

Sodni spori med občino in KOP-om; načrti vojske v okolici letališča

Vizjak je zahteval, da občina predloži podatke o vseh odprtih sodnih sporih med občino in podjetjem KOP Brežice glede zemljišč, konkretno je omenil primer zemljišča v Glogovem Brodu, na katerem stojijo vrtine za vodooskrbo pretežnega dela občine Brežice, češ da podjetje KOP vztraja pri tem, da je to zemljišče v njegovi lasti in ne v lasti Občine Brežice. »KOP Brežice zaostruje spor in krati občini pravico, da pride do lastnine okoljske infrastrukture, se pravi zemljišča, na katerem so glavni vodni viri občine Brežice. Zame je to nezaslišano,« je pripomnil ter dodal, naj občina predstavi tudi svoje stališče do teh sporov in vrednosti, ki so predmet spora. Vizjakovo vprašanje se je dotikalo razmerij med Ministrstvom za obrambo in Občino Brežice. »Slišim namreč, da ima MORS smele načrte z letališčem Cerklje ob Krki in da namerava v bližini letališča skladiščiti nekaj tisoč ton streliva oz. orožja za potrebe letališča, poleg tega MORS načrtuje vzpostavitev cevovoda za gorivo za letališče, ki je oddaljeno nekaj kilometrov stran v krški občini, in da bo v cevovodu vseskozi nekaj ton goriva tudi na območju naše občine. Zanima me, ali je narejena kakršna koli ocena tveganja vse teh smelih projektov ministrstva, o katerih pravzaprav ne vemo nič, še najmanj pa krajani,« je izjavil ter še omenil, da se večne težave pojavljajo tudi pri spoštovanju sprejetih sporazumov med občino in MORS-om glede sofinanciranja določenih investicij, prav tako se po Vizjakovih besedah na MORS-u branijo plačati nadomestilo za stavbno zemljišče za območje letališča in drugih vojaških objektov v občini, ki da so ga po odločbi dolžni. Župan Ivan Molan mu je odvrnil, da so mu z MORS-a obljubili, da se bo v zvezi z vsem naštetim najverjetneje enkrat do 15. aprila srečal z ministrom, od katerega tudi pričakuje pojasnila. Po njegovem bi bilo tudi prav, da predstavniki vojske svoje načrte predstavijo občinskemu svetu.
nadaljevanje-2-seje-os-brezice (20)

Vinko Ogorevc


Izvennivojski prehodi

Ogorevc je spomnil, da je že leta 2018 dal pobudo glede reševanja problematike izvennivojskih prehodov v Šentlenartu, Brezini in Bukošku, a se po njegovem do danes ni veliko premaknilo ali pa celo nič. »Pred volitvami smo od marsikoga slišali obljube, kaj vse boste naredili glede reševanja te problematike, zato bi vas res prosil, da v tem mandatu to zadevo do neke mere izpeljete ali pa vsaj poženete naprej,« je dejal. Župan je na to odvrnil, da naj bi se projektiral del načrtovane vzhodne obvoznice na odseku pri Intermarketu, več o tem pa bo lahko povedal po 7. aprilu, ko naj bi se sestal s predstavniki Direkcije RS za infrastrukturo.
nadaljevanje-2-seje-os-brezice (21)

Aljoša Rovan


Plakatno onesnaževanje; prometna ureditev Stare kolonije

Rovan se je dotaknil vizualnega onesnaževanja predvsem mesta Brežice z jumbo plakati, o čemer je govoril in predlagal že pred šestimi leti »in končno so se zdaj na občini ’zmigali’, da bodo le nekaj ukrenili«. Dodal je, da je preštel, da je na relaciji od krožišča v Trnju do krožišča pri Tušu še vedno 80 jumbo panojev. »Po eni strani imamo toliko teh panojev, po drugi pa nimamo površin, kjer bi lahko društva in organizatorji manjših dogodkov, ki si ne morejo privoščiti oglaševanja na veliko, svoje plakate lahko razobesili,« je izpostavil. Kot drugo je navedel prometno ureditev v brežiški Stari koloniji, kjer je stanje še vedno takšno kot pred štirimi leti, ko je na to tematiko potekala tudi zelo dobro obiskana okrogla miza. »Avtomobili so še naprej parkirani na pločnikih, mamice z vozički pa hodijo po cestnih površinah. Kdaj se bo začelo z urejanjem prometne situacije v Stari koloniji?« je vprašal.
nadaljevanje-2-seje-os-brezice (23)

Mojca Florjanič


Možnost turizma in vodnih športov v času gradnje mostu na Borštu

Florjanič je omenila, da so se nanjo obrnili turistični delavci, ki se ukvarjajo s turizmom ob reki Krki, in športni delavci, ki se ukvarjajo z vodnimi športi na Krki, saj jih zanima oz. prosijo, da s strani podjetja Rafael, ki bo letos izvajalo gradnjo mostu na Borštu, pridobijo informacijo, kdaj točno se bo investicija izvajala, da vedo načrtovati svoje dejavnosti oz. se tudi prilagoditi, in ali bo v času gradnje sploh zagotovljena plovnost.

Subvencije za izvajalce profitnih dejavnosti
nadaljevanje-2-seje-os-brezice (22)

Ivan Kostevc


Kostevca je zanimalo, ali bodo bili vsi izvajalci profitnih dejavnosti deležni subvencije za poračun vodarine ali samo tisti, ki bodo izpolnjevali pogoje, in kakšni sploh bodo ter kdo bo na občini vodil postopek in kdaj se bo to začelo izvajati. Župan je odgovoril, da je za to po navadi odgovoren Roman Matjašič, ki vodi razpise za kmetijstvo in gospodarstvo, bodo pa to reševali s pomočjo razpisa za pomoč gospodarstvu. Dejal je še, da si želijo, da bi lahko subvencijo prejeli vsi podjetniki, razen tistih, ki so že prej prejeli toliko pomoči, da je več ne smejo dobiti.

Oskrba starejših
nadaljevanje-2-seje-os-brezice (24)

Dr. Stanka Preskar


Preskar je odprla vprašanje oskrbe starejših krajanov, od pomoči na domu do možnosti bivanja v domu za starejše, na katerega čakajo tudi več kot eno leto. Po njenih besedah bi morali še več narediti na področju iskanja rešitev glede bivanja starejših doma na eni strani in zagotoviti še dodatne prostore za tiste, ki potrebujejo oskrbo. »Ni nujno, da je vse skoncentrirano v Brežicah, morda imamo tudi kakšne objekte po vaseh, ki bi jih bilo možno preoblikovati in bi tako tisti, ki so še delno mobilni, lažje preživeli svojo starost v bližini kraja, v katerem so živeli,« je povedala. Molan je odvrnil, da je občina v teh dneh izvedla prvi razpis za bivalne enote v nekdanjem domu upokojencev, zdaj VGC Brežice, in stanovanja je dobilo 12 stanovalcev, v Brežicah se ureja tudi bivalna enota, iščejo možnosti tudi na podeželju. Po njegovem mnenju bi zelo veliko rešil tudi zakon o dolgotrajni oskrbi, zato upa na njegov sprejem.
nadaljevanje-2-seje-os-brezice (25)

Stane Tomše in Igor Zorčič


Govorice o naselitvi Romov na bivši kokošji farmi v Cerkljah; nedelujoča javna razsvetljava

Tomše je dejal, da so se nanj obrnili predvsem prebivalci Cerkelj in Gazic v zvezi z govoricami, da naj bi na zasebnem zemljišču nekdanjih objektov Agrarie v Cerkljah, kjer je bila včasih kokošja farma, nameravali naseliti Rome iz Dobruške vasi in Šentjerneja ter da zdaj že urejajo okolico. Zanimalo ga je, ali je občina s tem seznanjena oz. naj pridobi informacije, »da se pomiri okoliške prebivalce«, ali zavzame določeno stališče, če se to resnično namerava zgoditi. Kot drugo je opozoril na nekaterih mestih nedelujočo javno razsvetljavo v Brežicah, rekoč: »Prej bi rekel, da gre za pomanjkljivo vzdrževanje javne razsvetljave kot pa varčevalne ukrepe.« Po županovem mišljenju je nemogoče, da bi prišlo do namestitve Romov na kmetijski površini, kjer je bila včasih farma, saj bi se v tem primeru moral najprej spremeniti prostorski plan.

Plače vodilnih in zaposlenih v komunali

Zorčič je predlagal, da vodstvo Komunale Brežice priskrbi podatke o plačah tako vodilnih v podjetju kot tudi delavcev za leti 2021 in 2022, »zato, da se bomo tudi malo lažje pogovarjali o tem, kje se da še karkoli privarčevati«.

R. R.
« Nazaj na seznam
»