Časopis za pokrajino Posavje
1.12.2022
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Komunala Sevnica – družini prijazno podjetje

Objavljeno: Torek, 28.05.2019    Rubrika: NOVICE Sporočilo
Komunala - družini prijazno podjetje

Med dobitniki certifikata »Družini prijazno podjetje« je tudi Komunala Sevnica.

Ekvilib Inštitut je ob mednarodnemu dnevu družin, ki ga praznujemo 15. maja, 12 slovenskim podjetjem podelil certifikate »Družini prijazno podjetje«. Ta neprofitna organizacija certifikat podeljuje skupaj z Ministrstvom za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti. Podeljevalci certifikata ob tem pojasnjujejo, da podjetje sprva pridobi osnovni certifikat, ko revizorski svet pozitivno oceni zastavljeni načrt implementacije izbranih ukrepov posameznega podjetja. Po treh letih sledi vnovična ocena in če so cilji oziroma ukrepi doseženi, podjetje pridobi poln certifikat.

Med osmimi prejemniki slednjega je tudi Javno podjetje Komunala d. o. o. Sevnica z več kot 60-letno tradicijo. Podjetje na območju občine Sevnica izvaja vse gospodarske javne službe, med njimi oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda, ravnanje z odpadki, pogrebno in pokopališko dejavnost s 24-urno dežurno službo, vzdrževanje občinskih cest, urejanje javnih površin in skrb za javno razsvetljavo. Osnovna značilnost dejavnosti podjetja je, da je neprofitno in namenjeno zagotavljanju osnovnih javnih dobrin. Del aktivnosti podjetja je namenjen tudi tržni dejavnosti, ki predstavlja podporo obveznim službam.

Kot je zapisano v revizorskem poročilu ob izdaji certifikata, je podjetje uspešno implementiralo 12 ukrepov, ki so med zaposlenimi dobro prepoznavni in sprejeti, sistematično urejena dokumentacija je ažurno in vestno vodena, načela certifikata pa se uspešno vključujejo v organizacijsko kulturo podjetja. Sicer pa je Javno podjetje Komunala d. o. o. Sevnica tudi prvo sevniško podjetje s polnim certifikatom Družini prijazno podjetje.

Vir: Javno podjetje Komunala d. o. o. Sevnica
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte