Časopis za pokrajino Posavje
2.12.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Korona postopoma odriva načrtovane investicije v prihodnje leto

Objavljeno: Sobota, 24.10.2020    Rubrika: NOVICE Redakcija
os kk 16.seja

S četrtkove seje krškega občinskega sveta

Krški občinski svet je minuli četrtek opravil 16. redno sejo, udeležilo pa se je je 26 od skupno 30 svetnic in svetnikov. Ti so potrdili že tretji rebalans letošnjega proračuna, posledično tudi za leto 2021. Gre za turbulentno leto, je dejal v obrazložitvi župan mag. Miran Stanko, ki vpliva tudi na dinamiko financiranja investicij in zamik njihove izvedbe.

Prihodki v letošnjem proračunu se znižujejo za 1,3 mio €, odhodki pa za dobrih 2,2 €, največ na strani družbenih dejavnosti in gospodarske infrastrukture. V primerjavi z letošnjim znižanjem pa se zaradi prenosa investicij v prihodnje leto v letu 2021 zvišujejo sredstva tako na prihodkovni kot odhodkovni strani, prihodki bodo višji za 2,4 mio €, odhodki pa za dobrih 4 mio €. Kar pomeni, da so po novem prihodki v letu 2020 ocenjeni na skupno dobrih 41,5 mio €, odhodki pa na 43,5 mio €, po sprejetem rebalansu pa bodo v letu 2021 prihodki znašali dobrih 42,5 mio €, odhodki pa dobrih 44,7 mio €.

Glede na do sedaj veljaven proračun se v letošnjem letu povečujejo sredstva le na postavki za doplačilo razlik cene v vrtcih (za 50.000 € več), za tekoče vzdrževanje cest (povišanje za okoli 249.000 €) in za nakup oskrbovanih stanovanj v novogradnji na Spodnjem Griču v vrednosti 446.228 €. V zvezi z oskrbovanimi stanovanji je občinski svet na navedeni seji potrdil tudi osnutek pravilnika za oddajanje oskrbovanih stanovanj. Novogradnja, ki jo gradi Kostak Krško, bo dokončana že čez štiri mesece, to je v februarju prihodnje leto. Od skupno 29 stanovanj bo občina kupila 14 stanovanj, preostalih 15 stanovanjskih enot pa Stanovanjski sklad RS. Vloge za najem bivalnih enot bodo lahko podali občani občine Krško, ki so v letu podane vloge dopolnili 65 ali več let, so tako telesno kot duševno sposobni samostojnega bivanja in jim ekonomsko stanje omogoča plačevanje neprofitne najemnine. Ob tem so svetniki potrdili tudi predlog Stanovanjskega programa Občine Krško za obdobje 2020–2025, po katerem nameravajo med drugim v navedenih letih trajno zagotoviti najmanj 40 neprofitnih in službenih stanovanjskih enot za oddajo v najem, pridobiti najmanj 15 dodatnih stanovanjskih enot za oddajanje v najem in najmanj 20 dodatnih stanovanjskih enot za oskrbovana stanovanja in vzpostaviti pogoje za izgradnjo stanovanjske skupnosti za starejše.

Med skupno 13 točkami dnevnega reda od prvotno 14 načrtovanih, saj je bil že v uvodu seje izglasovan umik Odloka o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v občini Krško, na tem mestu izpostavljamo še sprejem predloga Lokalnega programa za mladino Občine Krško za obdobje 2020–2023 ter osnutka Strategije »Krško – pametno mesto« do leta 2030. Lokalni program za mladino se osredotoča na devet točk, to je na zagotavljanje pogojev za delovanje organizacij v mladinskem sektorju, na zagotavljanje pogojev za participiranje mladih, spodbujanje formalnega in neformalnega izobraževanja ter na dvigu kompetenc mladih za večjo zaposljivost, spodbujanju zaposlovanja mladih v lokalnem okolju, omogočanju razvoja podjetništva in podjetnosti mladih, povečanju dostopnosti mladim do stanovanj, zagotavljanju pogojev za zdravje in dobro počutje mladih, njihovo lokalno in mednarodno mobilnost mladih in na zagotavljanju pogojev za neposredno informiranje mladih o ukrepih in aktivnostih, ki so jim na voljo. Navedena strategija pametnega mesta Krško pa temelji med drugim na učinkovitejši komunalni in elektrooskrbi, na zagotavljanju zdravega bivalnega in delovnega okolja, na boljši mobilnosti, ditgitalizaciji mesta idr.

B. M.
« Nazaj na seznam
»