Časopis za pokrajino Posavje
25.06.2019
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Letos trije visoki jubileji sevniških PGD

Objavljeno: Ponedeljek, 18.03.2019    Rubrika: NOVICE Redakcija
Letos trije visoki jubileji sevniških PGD

Sprejem gasilk in gasilcev ter gostov

Pretekli petek je v krmeljskem gostišču Prehrana pri Marjani potekala 64. skupščina Gasilske zveze (GZ) Sevnica. Udeležili so se je člani in članice 15 prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo v občini Sevnica, delegati in delegatke sosednjih gasilskih društev ter gosti.

Letos trije visoki jubileji sevniških PGD

64. skupščino GZ Sevnica je vodilo delovno predsedstvo.

Uvodni nagovor na skupščini, ki jo je vodilo delovno predsedstvo v sestavi Boštjan Repovž (predsednik), Peter Jamšek in Melanija Mlakar, je imel predsednik Gasilske zveze Sevnica Vincenc Knez. Med drugim je izpostavil, da so v lanskem letu uspešno izpeljane vaje pokazale potrebo po izboljšanju opreme za zahtevnejša posedovanja pri prometnih nesrečah, požarih v industrijskih objektih in višjih zgradbah. Predstavil je tudi načrte za letošnje leto in povedal, da bo v letošnjem letu PGD Sevnica obeležilo 140 let delovanja, PGD Krmelj 90 let in PGD Poklek 50 let. Zahvalil se je za požrtvovalnost vsem gasilskim društvom v občini ter za korektno sodelovanje občinskemu štabu CZ, Regijskemu centru za obveščanje Brežice, brežiški izpostavi Uprave za zaščito in reševanje RS, PGE Krško in Celje, PP Sevnica, ekipi NMP sevniškega zdravstvenega doma ter Občini Sevnica za posluh in urejeno financiranje, saj lahko le tako GZ Sevnica izvaja zastavljene programe in dosega želene cilje.

V GZ Sevnica skrbijo za podmladek

Poveljnik GZ Sevnica, ki je tudi regijski poveljnik za Posavje in član poveljstva Gasilske zveze Slovenije, Gašper Janežič je spregovoril o delovanju na operativnem področju. Povedal je, da je v sevniško gasilsko zvezo vključenih 2043 aktivnih članic in članov, od tega je 369 operativnih članov ter skoraj 600 osnovnošolcev in srednješolcev. V številkah je predstavil tudi intervencije: »Interveniralo se je v 37 prometnih nesrečah, 49-krat v nudenju tehnične pomoči, sedemkrat ob poplavah, šestkrat v gašenju požarov na objektih, petkrat ob požarih v naravi in nesreči z nevarnimi snovmi, štirikrat pri reševanju obolelih oseb in nesreči na vodi, dvakrat v delovni nesreči, pri požaru zabojnikov in ogrožanju oziroma napadu živali na ljudi, enkrat v požaru na prometnih sredstvih, vetrolomu, plazovih, snegolomu in reševanju živali.« Poleg vseh teh intervencij so sevniški gasilci odšli na pomoč kolegom v Belo krajino pri odpravljanju posledic po hudem lanskoletnem junijskem neurju s točo. »Humanost, požrtvovalnost, pomoč, prijateljstvo, pogum. Vse to so besede, ki nas gasilce povezujejo danes in so povezovale nekoč. Globoko verjamem, da bodo temelj dobrega in poštenega dela tudi v prihodnje,« je dejal Gašper Janežič v zaključku svojega govora ter se zahvalil za predano in dobro delo v minulem letu.

Podeljeno gasilsko odlikovanje in priznanja

V nadaljevanju so bila predstavljena in sprejeta še ostala poročila, in sicer je bilo predstavljeno poročilo o delu z mladimi prostovoljnimi gasilkami in gasilci, potek dela gasilk članic in veteranov, predstavljen je bil zaključni račun in poročilo Nadzornega odbora GZ Sevnica. Sledila je predstavitev programa dela in finančnega načrta za letošnje leto ter nato podelitev odlikovanj in priznanj. Gasilsko odlikovanje s činom višjega gasilskega častnika I. stopnje je prejel Boštjan Zemljak iz PGD Loka pri Zidanem Mostu, gasilsko plamenico III. stopnje je prejel Matjaž Vrisk iz PGD Boštanj, Franc Povše iz PGD Boštanj in Jože Pelko iz PGD Šentjanž sta prejela gasilsko odlikovanje II. stopnje.

Zbrane na dogodku sta nagovorila in izrekla zahvalo za vse uspešno opravljene aktivnosti na področju zaščite ter reševanja župan Srečko Ocvirk in Mitja Udovč v imenu sevniškega štaba CZ, predstavniki sosednjih gasilskih društev pa so pohvalili medsoseko vzorno sodelovanje. Za prijeten uvod in zaključek skupščine so skrbeli mladi glasbeniki, ki so si nadeli ime skupine po svojem domačem kraju – Šentjanci.

S. R.
« Nazaj na seznam
»