Časopis za pokrajino Posavje
4.12.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Ljudska univerza Krško proslavila 60-letnico delovanja

Objavljeno: Sobota, 08.06.2019    Rubrika: NOVICE Redakcija
Ljudska univerza Krsko-60 let (154)

Ob jubileju seveda ni šlo brez torte.

Ljudska univerza Krško je v četrtek zvečer v Kulturnem domu Krško s prireditvijo, naslovljeno »Med rastočimi krošnjami«, obeležila 60-letnico delovanja.

ZGODBA SE JE ZAČELA LETA 1959
 
Ljudska univerza Krško, osrednja ustanova v Posavju na področju izobraževanja odraslih, je bila ustanovljena 10. 6. 1959 z odločbo Občinskega ljudskega odbora Videm-Krško. Prvi izobraževalni programi za odrasle so bili: osnovna šola za odrasle, večerna ekonomska šola, šola za učitelje razrednega pouka, šola za starše, šola za mlade, večeri na vasi, večeri s političnimi komentatorji, šiviljski in strojepisni tečaji, potopisna predavanja in potujoči kino.
Ljudska univerza Krsko-60 let (85)

Direktorica Nataša Kršak

Razvoj izobraževanja odraslih se je nadaljeval s raznimi strokovnimi in drugimi izobraževanji, izobraževalno ponudbo so postopoma obogatila usposabljanja za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij, šola podjetništva in turizma, razni projekti, zaživeli so Svetovalno središče Posavje, Središče za samostojno učenje in pred 20 leti tudi Univerza za tretje življenjsko obdobje.
 
Ljudska univerza Krsko-60 let (77)

Zbrani na slovesnosti v KD Krško

Danes lahko odrasli na Ljudski univerzi Krško obiskujejo osnovno šolo za odrasle, usposabljanja za življenjsko uspešnost, usposabljanja za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij, tečaje tujih jezikov, računalniške tečaje, študijske krožke, univerzo za tretje življenjsko obdobje, predavanja šole za starše, tečaje in delavnice, mesečna predavanja, lahko opravljajo izpite iz znanja slovenskega jezika na osnovni ravni. Znanje za današnji čas lahko pridobivajo ali utrjujejo v Središču za samostojno učenje, v Svetovalnem središču Posavje nudijo odraslim svetovalno podporo pred, med in po zaključenem izobraževanju.
Ljudska univerza Krsko-60 let (81)

V programu je med drugim sodelovala Vokalna skupina Gloss.

V letih 2016–2019 so izvajali projekt Pridobivanje kompetenc zaposlenih v Posavju, v katerem je v 50-urnih programih sodelovalo kar 1.231 zaposlenih. S projektom Večgeneracijski center Posavje, katerega nosilci so, so pridobili nove prostore na CKŽ 44, vanj pa se je od leta 2017 vključilo 13.969 uporabnikov. V Univerzi za tretje življenjsko obdobje se letno izobražuje okrog 200 slušateljev, s projektom Neformalno izobraževanje brezposelnih se je v letih 2017 in 2018 dodatno izobraževalo 229 brezposelnih, uporabnikom nudijo tudi učno pomoč za odrasle. S pridobitvijo projektov se je število zaposlenih v zadnjih letih s treh povečalo na devet, tako da je na LU Krško zaposlenih toliko organizatorjev izobraževanja odraslih kot nikoli prej v njeni zgodovini (več lahko preberete tukaj).
 
OBDRŽALI VETER V KROŠNJI
 
Ljudsko univerzo Krško so vodili Milenko Roš (1959–1960), Slavko Smerdel (1960–1964), Branko Pirc (1964–1973), Slavko Šribar (1973–1987), Danica Pozvek Vidmar (1987–1989), Monika Novšak (1989–1999), Bernardka Zorko (1999–2005) in od leta 2005 dalje Nataša Kršak. Slednja je v slavnostnem govoru opisala svojo, že 25 let trajajočo zgodbo v LU Krško, ki je v tem času prestala tudi težavno obdobje, ko je »veter, ki je šumel v naši krošnji, ponehal«, a so v novi finančni perspektivi našli nove projekte, s pomočjo katerih so omogočili nove zaposlitve. »Število udeležencev je v zadnjih petih letih je s številke 5141 v letu 2014/2015 naraslo na 17.828 v zadnjih dveh letih,« je poudarila. »Šestdesetletna tradicija nam daje trdno osnovo za nadaljnjo rast in razvoj in je za nas izjemno pomembna. Tako pomembna, da smo se jo odločili zapisati,« je dejala, saj je ob tokratni obletnici delovanja izšel že tretji  zbornik, ki opisuje delovanje ustanove s poudarkom na zadnjih petih letih (pred tem sta izšla že zbornika ob 50. in 55. obletnici, drugi ob 55. obletnici), dodali pa so mu tudi film, ki so ga predvajali na prireditvi. »Drevo, simbol Ljudske univerze Krško, živi. V ponedeljek smo zasadili lipo – Drevo znanja Ljudske univerze Krško. Želim, da naše drevo požene močne korenine, deblo, veje in vejice ter zraste v mogočno drevo, ki mu bo meja nebo, da bogati podobo mesta, tako kot Ljudska univerza Krško z znanjem bogati naše ljudi,« je zaključila Kršakova.
 
VEDNO INOVATIVNI IN PRILAGODLJIVI
 
Ljudski univerzi Krško je ob jubileju čestital tudi župan mag. Miran Stanko. Kot je dejal, je ustanova sicer spremenila oz. razširila svoj prvotni namen od izobraževanja za opravljanje različnih poklicev do izobraževanja ljudi različnih populacij v različne, ne le poklicne namene. Pri tem je LU Krško preživela zelo turbulentne čase. »Moram priznati in vam čestitati, da ste bili vedno zelo inovativni, da ste se vedno prilagodili razmeram in, kar zelo cenim, niste nikoli hodili s klobukom na občino oz. niste hodili prosit, ampak ste vedno našli svoj kruh, svoje mesto in prostor pod soncem,« je poudaril. »Prepričan sem, da so ljudje vedno radi prihajali k vam in tudi radi odhajali od vas z višjim nivojem znanja ter se nato ponovno vračali. … Zelo smo veseli, da imamo takšno organizacijo, ki toliko pomeni v sekundarnem izobraževanju.«
 
Predstavnica Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije mag. Maja Radinovič Hajdič, je dejala, da je Ljudska univerza Krško »že 60 let sopotnik vseh odraslih, ki se zavedajo, da nas učenje spremlja celo življenje«, v tem času pa se je razvila v sodobno središče vseživljenjskega učenja odraslih, ki jim ga omogoča kot edina tovrstna organizacija v Posavju. »Kakovost in strokovnost dela Ljudska univerza Krško dokazuje tudi z veliko uspešnostjo na številnih razpisih, ki jih je omenila direktorica. Na ta način odraslim prebivalcem posavske regije zagotavlja široko izbiro brezplačnih programov učenja in izobraževanja, ki jo dopolnjujejo z različnimi podpornimi dejavnostmi,« je polaskala ustanovi-jubilantki.
 
Prireditev je popestril lep kulturni program v katerem so sodelovali voditelj in interpret Sandi Lekše, interpreta Klara Eva Kukovičič in Goran Miljanović, pevka Maja Weiss ob spremljavi kitarista Robija Petana, Vokalna skupina Gloss ter 4., 6.a in 6.b razred Oddelka za sodobni ples Glasbene šole Krško z mentorico Rosano Horvat.

P. P.
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte