Časopis za pokrajino Posavje
25.05.2022
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Matjaž Han: ​Pred Posavjem so leta izjemnih priložnosti

Objavljeno: Petek, 21.01.2022    Rubrika: NOVICE Redakcija
matjaz han_sd

Matjaž Han

Med četverico posavskih državnozborskih poslancev ima Radečan Matjaž Han, tudi nekdanji radeški župan, daleč najdaljšo 'kilometrino', saj je bil v naše zakonodajno telo izvoljen že kar petkrat – v letih 2004, 2008, 2011, 2014 in 2018. Od leta 2013 je tudi na čelu poslanske skupine Socialnih demokratov ter tako tudi član Kolegija predsednika DZ, poleg tega pa še član Odbora za finance, Mandatno-volilne in Ustavne komisije.

Za nami je eden najtežjih mandatov v zgodovini Slovenije, ko smo žal še vedno talci koronavirusa in nas bremeni teža zdravstvenih, gospodarskih in socialnih posledic pričujoče epidemije. Ob tem se aktualna vlada ne more ravno pohvaliti z najboljšim upravljanjem z epidemijo, o čemer pričajo dejstva, kakor koli jih želijo nekateri olepševati.

V Poslanski skupini Socialnih demokratov, ki jo vodim, smo v zadnjih dveh letih mandata večino angažmaja usmerili v ukrepe za preprečevanje posledic epidemije, v zadnjih mesecih tudi energetske revščine. Vlada je pripravila kar deset protikoronskih zakonskih paketov, žal so ti le deloma reševali težave državljank in državljanov, veliko premalo je bilo posluha za najbolj prizadete skupine in gospodarske dejavnosti (samozaposleni, prireditvena dejavnost, mali obrtniki in trgovci …).
 
Prav tako niso zalegla naša opozorila o velikem finančnem dolgu, ki ga je aktualna vlada pridelala na račun ukrepov. Absolutno se strinjam, da je država ob krizah prva dolžna pomagati ljudem, pa vendar mora biti pomoč usmerjena, še posebej na tiste, ki jo najbolj potrebujejo, ne pa da dandanes podjetja vračajo protikoronsko pomoč, ker so se ta zaradi lastnega dela in samoinicative zmogla postaviti nazaj na noge. Trdo delo, odrekanje in dobre poslovne ideje pač ne morejo biti kaznovane.
 
Aktualni čas sta opozicija in koalicija na državni ravni vseskozi na dveh bregovih, v občinah in regijah si tega enostavno ne moremo privoščiti. Nekaj je »upravljati z državo«, nekaj povsem drugega pa reševati konkretne težave ljudi in gospodarstva tukaj in zdaj.
 
Posavje ima kot vse ostale regije svoje specifike in tudi svoje specifične težave. Zelo sem vesel, da smo štirje poslanci iz Posavja maja 2019 ustanovili Klub posavskih poslancev, naše strankarske različnosti pa pustili pred vrati tega foruma.
 
Za nas je bilo in ostaja najbolj pomembno, da se rešujejo odprta vprašanja Posavja, eden izmed osrednjih izzivov ostaja energetika. Hidroenergetski potencial Posavja ne more biti v rokah posamičnih interesov, treba je narediti vse, da se rešijo morebitne dileme – tudi okoljevarstvenikov, ter da HE Mokrice prične čimprej obratovati. Glede na potencial srednje in spodje Save je treba Posavje še bolj  okrepiti kot enega najbolj perspektivnih energetskih območij v Sloveniji.
 
V prihodnjem mandatu se bom še naprej zavzemal za čimprejšnjo odločitev glede izgradnje NEK2, na način, da se nova delovna mesta na račun izgradnje ohranijo v Posavju. Prav tako morajo biri pred samo realizacijo izgradnje odgovorjena vsa vprašanja glede varnosti obratovanja NEK2, predvsem pa je za povrnitev zaupanje ljudi pri izgradnji velikih projektov potrebna največja transparentnost.
 
Od naslednjega mandata pričakujem tudi pospeške pri izgradnji 3. razvojne osi, da se Radeče preko Sevnice in Krškega ter vsi ostali kraji na tej osi povežejo z avtocesto.

Vesel sem, da se v Posavju med župani posavskih občin, občinskimi svetniki in poslanci nasploh krepi zavedanje o pomenu sodelovanje. Pa ne samo na deklarativni ravni, temveč povsem operativno. 

Prav tako moram pohvaliti delo kluba oziroma vseh nas posavskih poslancev, da smo ob nedavnem sprejemu proračunov enotno stopili skupaj za čimprejšnjo realizacijo odprtih projektov v Posavju. Vesel sem, da se v Posavju med župani posavskih občin, občinskimi svetniki in poslanci nasploh krepi zavedanje o pomenu sodelovanje. Pa ne samo na deklarativni ravni, temveč povsem operativno.
 
Tudi pri mnogo razpisih za evropska sredstva smo dokazali, da imamo skupne cilje, za katere smo se pripravljeni odreči morebitnim privilegijem ali bonusom zgolj za posamično občino. Vseskozi sem se tudi zavzemal, da se sredstva iz sprejetega Dogovora za razvoj razvojne regije Posavje porabijo v Posavju. Konec leta sem zato na ministra za okolje in prostor naslovil poslansko pobudo, naj ministrstvo med drugim podpre namero Občine Radeče za sofinanciranje projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju srednje Save v občini Radeče, ministra pa sem tudi pozval, naj se sredstva za predvidene projekte v Posavju dejansko porabijo v Posavju, med drugim za izgradnjo kolesarskih povezav.
 
Klub težki zdravstveni in gospodarski situaciji, s katero se zaradi epidemije soočamo, menim, da smo v Posavju v iztekajočem se mandatu uspeli uresničiti veliko zastavljenih ciljev. Tudi na državni ravni se je pričelo utrjevati zavedanje, da Posavje potrebuje večjo politično veljavo – občino Krško smo tako v preteklem mesecu potrdili za mestno občino.
 
V kolikor mi bodo državljani in državljanke ponovno zaupali mandat poslanca, se bom še naprej trudil za hitrejšo regeneracijo gospodarstva v Posavju po epidemiji ter za uresničitev, če rečem, upravičene tendence Posavja kot najmočnejše energetske regije v Sloveniji. Regije, v kateri bodo posavske občine med seboj in z ostalimi, sosednjimi regijami povezane s hitro cesto 3. razvoje osi, kjer bo sodelovanje med občinami v regijo privabilo še več razvojnih priložnosti, novih iniciativ obrtništva in podjetništva ter večjo podporo kmetijski dejavnosti (spodbude kmetom, več angažmaja za razvoj kmečkega in turizma nasploh v Posavju).
 
Prepričan sem, da ima Posavje, za razliko od ostalih regij v Sloveniji, izjemno konkurenčno prednost v raznolikosti dejavnosti in panog ter njihovi uspešnosti, s tem pa tudi izjemno priložnost, da v prihodnjih letih prevzame vlogo najbolj propulzivne in gospodarsko raznolike regije v Sloveniji.
 
 
« Nazaj na seznam
»