Časopis za pokrajino Posavje
9.07.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Med 5. in 12. junijem glasovanje o 24 predlogih občanov; letos za 20 milijonov investicij

Objavljeno: Četrtek, 04.06.2020    Rubrika: NOVICE Redakcija
podpis pogodbe za gradnjo Valvasorjeve knjiznice (2)

Župan mag. Miran Stanko in direktorica občinske uprave Melita Čopar med predstavitvijo letošnjih investicij na območju občine Krško

Od 15. marca do 30. aprila 2020 so občanke in občani občine Krško lahko oddali predloge za projekt, ki ga želijo v svoji krajevni skupnosti ali širše. Občina Krško je prejela 40 različnih predlogov za različna območja. Ali predlagani projektni predlogi ustrezajo kriterijem in merilom, je pregledala najprej občinska uprava, dokončno pa je o tem presodila za to imenovana komisija, ki je med prejetimi izbrala 24 predlogov. Glasovanje o njih bo potekalo med 5. in 12. junijem.

Z namenom sodelovanja občanov kakor tudi njihovega sodelovanja pri soodločanju pri oblikovanju participativnega proračuna občine so na občini že pred leti uvedli spletno aplikacijo Pobude občanov, je na včerajšnji tiskovni konferenci povedala direktorica krške občinske uprave Melita Čopar. Tako bodo občani imeli tudi letos na voljo možnost, da oddajo in podprejo z elektronskim glasovanjem na spletnem portalu Občine Krško - v rubriki E-Občina/MojProjekt - želeno posamezno investicijo, ki bo po potrditvi občinskega sveta z drugimi izglasovanimi predlogi izvedena v prihodnjem letu. Seveda pa lahko občani med 5. in 12. junijem oddajo glasovnice tudi v sprejemni pisarni občine v času delovnih ur.

O katerih s strani komisije izbranih predlogih lahko glasujete?

Območje 1: KS Brestanica, KS Rožno – Presladol
 • Preplastitev igrišča pri vrtcu Brestanica, Brestanica, predlagatelj Anton Zakšek
 • Postavitev naprav za ulično vadbo, Rožno-Presladol, predlagatelj Dejan Prosenik
 • Razvoj športnega turizma (izposoja kajakov, supov, gorskih koles, lokostrelske opreme, deske za jadranje, opreme za skejtanje), Brestanica, predlagatelj Luka Šebek
 • Postavitev rekreacijske infrastrukture ob Savi na relaciji HE Krško – Rožno, predlagatelj Anej Vovčak
Območje 2: KS Dolenja vas, KS SSG. Sp. Libna, KS Zdole
 • Nadgradnja fitnes naprav v športnem parku ŠD Dolenja vas, Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna, predlagateljica Iva Gomilšek
 • Ureditev drevoreda medovitih rastlin, Dolenja vas, predlagatelj Matej Libenšek
Območje 3: KS Gora, KS Raka in KS Veliki Trn
 • Sprehajališče okoli raškega gradu, Raka, predlagatelj Martin Lešnjak
Območje 4: KS Koprivnica in KS Senovo
 • Ozelenitev kraja ob glavni cesti skozi Senovo in pri Domu XIV. divizije Senovo, Senovo, predlagatelj Rahman Fazlič
 • Pazi, žoga – ureditev varovalne ograje za igrišča na Delavski ulici 6, 8, Senovo, predlagateljica Olivera Mirković
Območje 5: KS mesta Krško
 • Nabava športne opreme za oživljanje starega mestnega jedra, Krško, predlagateljica Andreja Petan
 • Zbornik – Šport v občini Krško – Prvo stoletje, predlagateljica Mojca Kožuh
 • Ureditev klopi in miz ter košev pri Koči na Grmadi, Krško, predlagateljica Jasminka Kovačič
 • Namestitev dveh (2) gugalnic pri Koči na Grmadi, Krško, predlagateljica Jasminka Kovačič
Območje 6: KS Podbočje in KS Veliki Podlog
 • Ureditev travnatega igrišča v Šutni, Podbočje, predlagatelj Saša Šavrič
 • Obnova prireditvenega prostora na trgu v Podbočju, Podbočje, predlagateljica Ivanka Černelič Jurečič
Območje 7: KS Senuše, KS Leskovec pri Krškem in KS Krško polje
 • Postavitev fitnesa na prostem v sklopu Parka za druženje in šport, Senuše, predlagatelj Jože Tomažin
 • Namestitev igral v Žadovinku, Leskovec pri Krškem, predlagatelj Anton Mlakar
 • Javna razsvetljava v zaselku Zajčki, Leskovec pri Krškem, predlagatelj Jože Olovec
 • Ureditev stoletnih pešpoti v KS Leskovec pri Krškem, predlagatelj Dejan Sevšek
 • Namestitev informacijsko turistične table in ureditev parkirišča na Vihrah, Krško polje, predlagatelj Franci Jankovič
 • Izgradnja in urejanje okolice za postavitev zunanji vadbeni fitnes v naravi pri gasilskem domu v Veliki vasi, Leskovec pri Krškem, predlagatelj Stanislav Arh
 • Fitnes na prostem pri gasilskem domu Brege, Krško polje, predlagatelj Matjaž Račič
 • Postavitev igral na prostem ob gasilskem domu Brege, Krško polje, predlagatelj Matjaž Račič
 • Nakup pisarniškega pohištva za prostore gasilskega doma Brege, Krško polje, predlagateljica Darja Račič
LETOS ZA NALOŽBE NA OBMOČJU OBČINE 20 MIO EVROV

Sicer sta župan mag. Miran Stanko in Melita Čopar včeraj na kratko povzela tudi večje investicije, ki so ali še bodo v izvajanju v letošnjem in prihodnjem letu. Med temi sta izpostavila gradnjo prizidka k Valvasorjevi knjižnici, v teku sta gradnji gasilskega doma PGE Krško ter Vrtca Senovo, zaključuje se izgradnja prizidka z dvema učilnicama, knjižnice ter preureditev kuhinje na OŠ Koprivnica, v izdelavi je tudi projektna dokumentacija za gradnjo leskovške podružnične šole z vrtcem v Velikem Podlogu, investicija pa bo izvedena v prihodnjem letu.

Na področju infrastrukturnega urejanja v letošnjem letu sodi med največji finančni zalogaj 2. faza rekonstrukcije ceste Anke Salmič v Leskovcu pri Krškem, izgradnja pločnika na Zdolah, začetek obnove Ceste na ribnik v Brestanici, občina bo z Direkcijo RS za infrastrukturo sodelovala pri načrtovanju novega mostu na Brodu v Podbočju, še v letošnjem letu je predvideno tudi urejanje parkirišč pri Domu starejših občanov na Griču. Za načrtovano izvedbo kolesarske povezave Krško–Kostanjevica na Krki je začela občina pridobivati služnosti na zemljiščih, po katerih je načrtovana ureditev kolesarske trase, prav tako je v teku pridobivanje služnosti za kolesarsko povezavo Krško–Kozje, ureditev kolesarske povezave Krško–Sotelsko–Brestanica pa bo potekala tako v letošnjem kot prihodnjem letu. V letu 2021 bo stekla tudi izgradnja peš mostu čez Savo z Vidma do starega mestnega jedra Krškega.

Že dokončana je obnova objekta na CKŽ 44 v Krškem, v katerega bo umeščen Podjetniški inkubator Krško. Trenutno je v teku opremljanje prostorov, nakar bo objekt predan v upravljanje Centru za podjetništvo in turizem Krško, ki bo v njem izvajal aktivnosti vključevanja start-up podjetij. Do jeseni bo zaključena komasacija na območju Velikega Podloga, temu bo sledila še agromelioracija. V sklopu namakanja kmetijskih zemljišč iz Save načrtuje občina na območju med Žadovinkom in Drnovim izgradnjo še dveh črpališč. Nadaljevala se bodo dela na ureditvi komunalne infrastrukture v Velikem Podlogu in Pristavi ter aktivnosti pri ureditvi trga na Raki.

B. M.
« Nazaj na seznam