Časopis za pokrajino Posavje
28.01.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Mestna občina Krško: 20 mio evrov za investicije

Objavljeno: Torek, 24.01.2023    Rubrika: NOVICE Redakcija
radece_srecanje_zupanov_in_predstavnikov_medijev (39)

Župan Janez Kerin med povzetkom aktivnosti in letošnjih naložb, ki bodo potekale na območju mestne občine

Mestna občina Krško (MOK) bo letos namenila 20 mio € za izvedbo naložb, je dejal v Radečah na srečanju s predstavniki medijskih hiš novoizvoljeni župan Janez Kerin. Največ sredstev bo namenjenih investicijam na področju izobraževanja, zdravstva, prometne infrastrukture in komunalnega opremljanja.

Med večjimi investicijami je župan Janez Kerin izpostavil obnovo samostanskega dela Valvasorjeve knjižnice v vrednosti 2,5 mio €, do konca junija zaključeno energetsko sanacijo Doma XIV. Divizije na Senovem v vrednosti 2,3 mio €, izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo OŠ dr. Mihajla Rostoharja v Krškem, izvedbo javnega natečaja za razširitev Zdravstvenega doma Krško z dograditvijo okoli 4.500 m2 površin in izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo bazena v Krškem med leti 2024 in 2026. Do konca leta 2023 je predviden zaključek 3. faze obnove glavne krške ulice CKŽ, trenutno je v teku 2. faza; v več fazah je v obnovi tudi cesta skozi Stolovnik proti brestaniškemu ribniku, do konca aprila bo predvidoma zaključena tudi obnova Lovske ceste v Brestanici. V pripravi je dokumentacija za ureditev raškega trga, spomladi pa bo stekla obnova ceste, ureditev križišča in pločnika skozi Veliki Trn. Do konca letošnjega aprila bo predvidoma dokončana kolesarska povezava med Krškim in Kostanjevico.

radece_srecanje_zupanov_in_predstavnikov_medijev (20)

Prvo uradno srečanje staro- in novoizvoljenih županov

Na področju urejanja komunalne infrastrukture je Kerin izpostavil nadaljevanje izgradnje kanalizacije na Raki in na Senovem in še letos izgradnjo okvirno 200 priključkov na širokopasovno povezavo na območju Vidma, CKŽ, Libne in Rake, z gospodarskega področja pa je navedel načrtovani obnovi dveh objektov v starem mestnem jedru Krškega, in sicer nekdanjih Medvedove in Komočarjeve hiše. Pred novim letom so stekla pripravljalna dela za izgradnjo večstanovanjskega objekta v Žlapovcu, sama gradnja bo potekala med letom, v letošnjem letu bo predvidoma zaključena tudi priprava potrebne dokumentacije za izgradnjo srebrne vasi za starejšo populacijo na Senovem. Med manjšimi investicijskimi vlaganji pa je krški župan med drugim izpostavil tudi naložbe po izboru občanov iz različnih predelov občine iz naslova participativnega proračuna. V letošnjem letu bo tako izvedenih 23 v letu 2022 izglasovanih projektov.

Na novinarsko vprašanje, kaj lahko na Mestni občini povzamejo, da ne bo več prihajalo do požarov na Centru za ravnanje z odpadki v Sp. St. Gradu, pa je župan Kerin povedal.

B. M.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte