Časopis za pokrajino Posavje
21.11.2018
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Ministrica Majcnova na ogledu protipoplavnih ukrepov v Kostanjevici in Krški vasi

Objavljeno: Sreda, 06.12.2017    Rubrika: NOVICE Redakcija
ministrica_irena_majcen_na_ogledu_v_krski_vasi10

Ministrica med ogledom protipoplavnih ukrepov v Krški vasi

Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je obisk Vlade RS v Posavju izkoristila tudi za ogled izvedenih protipoplavnih ukrepov v Kostanjevici na Krki ter ogled izvedbe teh ukrepov za naselji Krška vas in Velike Malence.

ministrica_irena_majcen_na_ogledu_v_krski_vasi22

Na delu so tudi arheologi, a so zaenkrat po njihovih navedbah našli samo naplavine.

Kot je poudarila v Krški vasi, kjer si je skupaj s predstavniki podjetja Infra in Občine Brežice ter poslancem Igorjem Zorčičem ogledala gradnjo protipoplavne zaščite, so le-to sicer začeli z zakasnitvijo, pa vendar so zdaj dela v teku, kar je najpomembneje. Sredstva za protipoplavne ukrepe so zagotovljena iz vodnega sklada, za poglabljanje reke Save na sotočju s Krko pa potrebujejo še gradbeno dovoljenje za HE Mokrice, ki naj bi ga po njenih prepričanjih dobili naslednje leto. To bo pogoj, da bodo lahko nadaljevali dela dolvodno od HE Brežice v razdalji približno pol kilometra, ki imajo po njenih besedah še posebno velik pomen. Veliko bo odvisno tudi od pridobitve okoljevarstvenega soglasja za HE Mokrice, ki jo vodi družba HESS in je po zagotovitvah ministrice v zaključni fazi (pridobiti morajo še soglasje Direkcije RS za vode, v končni izdelavi je tudi tehnično-strokovno poročilo za pridobitev soglasja Zavoda RS za varstvo narave). Povedala je še, da bo izgradnja protipoplavne zaščite Krške vasi in Velikih Malenc končana v nekaj mesecih, odvisno od vremenskih pogojev. "Vseeno naj še enkrat poudarim, da absolutne protipoplavne zaščite ni. Ti ukrepi samo blažijo, da ne pride do razlivanja vode. Za še boljšo poplavno varnost pa mora nujno priti do znižanja gladine reke Save," je hkrati dejala.

O ukrepih v Kostanjevici pa je izjavila, da so se že tekom leta izvajala dela v zvezi s čiščenjem struge reke Krke, intervencijski poseg po zadnjem zvišanju vode v septembru je izdelan (pretok je zaprt z zemljino), spomladi pa se bodo nadaljevala dela na utrjevanju brežine kostanjeviškega otoka in čiščenju struge reke Krke dolvodno proti Krški vasi. Dodala je še, da sta imela z kostanjeviškim županom Ladkom Petretičem kar poglobljen pogovor o problematiki bobrov, ki so naseljeni v višjem toku Krke in s svojim življenjskim slogom v reki povzročajo tudi poškodbe, kadar se vejevje in drug material iz njihovih bivanjskih okolij sprosti v reko. Občina sicer to redno čisti. Trenutno poteka tudi študija, da bi se v Krakovskem gozdu voda zadrževala dalj časa kot trenutno. Po vzpostavitvi tega režima bo posledično prišlo manj naplavin do otoka.

Direktor Infre mag. Vojko Sotošek je ob današnjem obisku ministrice dejal, da vrednost protipoplavnih ukrepov v Krški vasi in Velikih Malencah znaša dobrih pet milijonov evrov (brez poglabljanja Save in Krke). Delnega gradbenega dovoljenja za ukrepe na Velikih Malencah sicer še nimajo, a ga pričakujejo v kratkem. Prejšnji teden so na levi strani Krke v Krški vasi začeli z izgradnjo drenažnega kanala v dolžini približno 300 metrov, ki bo prestrezal zaledne vode in podtalnico, protipoplavnega nasipa z retenzijsko površino v smeri od avtoceste proti Krški vasi do Krke, ki se navezuje na protipoplavni zid in črpališče na najnižji točki. Zatrdil je, da bodo celotno protipoplavno zaščito s poglabljanjem Save in Krke vred končali nekje do poletja 2018.

Fotografije so z ogleda v Krški vasi.

R. R.
« Nazaj na seznam
»