Časopis za pokrajino Posavje
23.08.2019
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Molan predal predsedovanje Svetu regije Posavje Petretiču

Objavljeno: Ponedeljek, 13.05.2019    Rubrika: NOVICE Redakcija
svet regije Posavje-molan-petretic (13)

Petretič in Molan ob predaji predsedovanja

Predsedovanje Svetu regije Posavje je na današnji 79. redni seji od brežiškega župana Ivana Molana za eno leto prevzel kostanjeviški župan Ladko Petretič.

Dosedanji predsedujoči Svetu regije Ivan Molan je ocenil, da je bilo minulo leto pomembno, saj je bil podpisan dodatek k dogovoru za razvoju regij. »Lani smo z ministrom za gospodarstvo podpisali dogovor za podporo projektom v regiji Posavje v vrednosti 20 milijonov evrov. Zdaj se začenja njihovo operativno izvajanje in upam, da bodo realizirani do leta 2022 in bodo prinesli dodano vrednost celemu Posavju,« je povedal.
svet regije Posavje-molan-petretic (8)

Svet regije Posavje sestavljajo župani posavskih občin, z njimi na seji še direktor RRA Posavje Martin Bratanič in vodja službe za regionalni razvoj mag. Nataša Šerbec.

Opozoril je še, da je črpanje EU sredstev v tej perspektivi 'katastrofalno', saj je Slovenija doslej počrpala le 18 % razpoložljivih sredstev, po njegovem mnenju pa imajo na to velik vpliv tudi menjavanje vlad in ministrov ter slabo delo na ministrstvih.
 
Njegov naslednik Ladko Petretič pričakuje nadaljevanje izvajanja začrtanih projektov, za kostanjeviško občino je najpomembnejši projekt kolesarske povezave med Krškim in Kostanjevico na Krki, za katerega se pripravlja projektna dokumentacija, letos so načrtovani tudi že odkupi zemljišč. »Pričakujem dobro sodelovanje z ostalimi župani v regiji, kakršno je bilo tudi doslej, predvsem pa upam, da bo nova razvojna perspektiva bolj razvojno naravnana in da bodo sredstva namenjena tudi za določeno infrastrukturo. V tej perspektivi so bile v ospredju t. i. mehke vsebine, od katerih pa občine nimajo praktično nobene koristi, denar pa izginja,« je še dodal.
 
VEČJI POUDAREK VZHODNI KOHEZIJSKI REGIJI

Tudi Molan meni, da se je treba pripravljati na novo evropsko finančno perspektivo po letu 2020. »Tukaj pa gre za širši problem, saj se bo treba v Sloveniji dogovoriti, na kakšen način bomo črpali sredstva. Razlika v razvitosti med vzhodno in zahodno kohezijsko regijo se še povečuje, namesto, da bi se zmanjševala, zato je vprašanje, ali je smiselno, da imamo skupen operativni program ali bo imela vsaka regija svojega,« pravi brežiški župan, »predvsem pa bo treba že v začetnih dokumentih dati večji poudarek vzhodni kohezijski regiji, če želimo, da Slovenija ne bo postala država revnih na eni in bogatih na drugi strani.«
 
P. P.
« Nazaj na seznam
»