Časopis za pokrajino Posavje
19.03.2019
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Molan: Za mano je 13 uspešnih let vodenja občine

Objavljeno: Sreda, 04.04.2018    Rubrika: NOVICE Redakcija
13_let_zupanovanja_ivana_molana9

Brežiški župan Ivan Molan

Župan občine Brežice Ivan Molan vsako leto okrog prvega aprila pripravi novinarsko konferenco, na kateri spregovori o dosedanjem vodenju občine in načrtih za naprej. Tudi letos se ni izneveril tej tradiciji, saj je predstavnikom sedme sile v današnjem dopoldnevu v Mestni hiši Brežice predstavil svoje 13-letno županovanje v Brežicah.

Vodenje občine kot tek na dolge proge
13_let_zupanovanja_ivana_molana11

Župan z najožjimi sodelavci - podžupanjo, direktorico občinske uprave, vodji občinskih oddelkov in predstavnico za odnose z javnostmi

Uvodoma je dejal, da je prišel na čelo občine 1. aprila 2005 - po njegovih besedah marsikdo zaradi datuma najprej ni verjel, da je občina čisto zares dobila pravega župana -, svoje vodenje v 13 letih pa opisal predvsem kot tek na dolge proge in ne populistično, kot danes velja za marsikaterega župana. "Občino sem poskušal voditi umirjeno in dolgoročno, z načrtovanjem, prevzemanjem odgovornosti, uvajanjem novosti in sodelovanjem," je poudaril in nadaljeval, da so bili začetni izzivi, s katerimi se je leta 2005 najprej soočil, predvsem pomanjkanje sodelovanja v občinskem svetu, pomanjkanje virov prihodkov in pomanjkanje investicij. Poleg tega v občini ni bilo gospodarskih con, obstoječi OPN je bil star več kot 30 let, značilno je bilo pomanjkanje športnih površin, infrastrukture na področju kulture, šole so čakale na obnovo, obstajala je potreba po umeščanju državnih projektov v prostor, pomanjkljivo so bile organizirane tudi gospodarske javne službe. Vse to je bilo vzrok za nizek ugled občine, tudi izven njenih meja.

Sedaj na leto toliko za investicije kot prej v celem mandatu
Molan se je že takoj začel soočati z raznimi izzivi - vzpostavitvijo politične stabilnosti in sodelovanja v občinskem svetu z uvedbo sistema delitve položajev glede na volilni rezultat (od leta 2005 so se občinski proračuni vedno sprejemali soglasno ali več kot dvotretjinsko večino), iskanjem virov prihodka (EU sredstva, jedrska renta, dosledno pobiranje turistične takse, dogovor o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča v Cerkljah ob Krki itd.). S tem se je začel močen investicijski cikel na področju infrastrukture s temeljito obnovo brežiškega mestnega jedra (za primerjavo: v letu 2004 sta bila za investicije namenjena dva milijona evrov, v najboljšem letu za investicije, 2014, celo 16 milijonov in v lanskem letu 8,8 milijona). "Na letni ravni sedaj investiramo toliko, kot se je pred 13 leti v celem mandatu, to je bil tudi ključni razlog, da so se strasti umirile, če se lahko tako izrazim," je povedal Molan in omenil še reorganizacijo občinske uprave, javnih zavodov in GJS, s tem je bilo leta 2011 ustanovljeno tudi javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. "V prejšnjih letih smo morali pokrivati izgubo na področju GJS, od ustanovitve komunale dalje pa samo podjetje v občinski proračun na letni ravni nameni celo 600 tisoč evrov za infrastrukturo, ki jo ima v najemu," je še omenil.

V 13 letih 123 milijonov za investicije
Pomembna prelomnica po županovih besedah je bil tudi v letu 2014 sprejet OPN, s katerim so se povečale investicije, poznalo pa se je tudi na prihodkih občine (trikrat več prihodkov iz naslova komunalnega prispevka). Uvedli so tudi pregleden sistem delitve proračunskih sredstev za KS, nevladne organizacije ... S tem je ugled občine spet zrasel, po anketah sodeč so bili občani zadovoljnejši, občina je prejela veliko priznanj na podlagi analiz neodvisnih ustanov in organizacij, začeli so jo obravnavati kot primer dobre prakse v slovenskem merilu. Župan je tudi navedel, da je bilo v obdobju 2005 do 2018 investicijam namenjenih več kot 123 milijonov evrov, od tega evropskih in državnih sredstev v višini dobrih 42,5 milijona evrov.

"13 uspešnih let"
V nadaljevanju je Molan naštel investicije in projekte, tako infrastrukturne kot vsebinske, v času svojega županovanja. Povzetek po njegovem 13 uspešnih let je naslednji: enakomeren razvoj vseh krajev (20 KS, 109 naselij), ohranjeno čisto okolje (kanalizacija, ČN, vodovodi ...), investicije v večjo prometno varnost in izboljšano dostopnost (cestna infrastruktura, pločniki in kolesarske steze), pregledno delovanje občine, močna rast investicij (v 2005 1,3 milijona evrov ali 8,5 % proračuna, v 2018 10 milijonov evrov ali 37,7 % proračuna), ohranitev in povečanje proračunskih sredstev za posameznike in društva, skrb za varnost (2,4 milijona evrov za 25 vozil PGD), učinkovitost uprave - delež sredstev v proračunu za plače zaposlenih nižji (v 2005 5,2 % proračuna za plače, v 2018 je ta delež 5,1 % proračuna), uspešno umeščeni državni projekti v občini (obnova letališča, HE Brežice in HE Mokrice, podvoz Dobova, Vzhodna obvoznica ...), javno komunalno podjetje, ki je finančno vzdržno in se aktivno vključuje v okolje, ustanovitev Fakultete za turizem UM v Brežicah, pridobitev stanovanj (MORS, Stanovanjski sklad) - preko javnega razpisa upravičencem oddanih sedem tržnih in 13 neprofitnih stanovanj.

Z MORS potekajo precej naporni pogovori
Župan Molan je predstavil tudi novo aplikacijo na spletni strani Občine Brežice, s pomočjo katere si lahko zainteresirani ogledajo vse investicije in njihove vrednosti, ki so bile izvedene v času njegovega županovanja. Na koncu je glede izzivov za naprej dejal, da bo ob dejstvu, da je občina zgradila veliko objektov, zelo pomembno gospodarno upravljanje z javno infrastrukturo in objekti, ena od ključnih nalog bo tudi razvoj turizma na akumulacijskem jezeru HE Brežice ("Poleti ob prevzemu jezera že načrtujemo prve ureditve in s tem vsebinski začetek tega projekta."), pomembno vlogo bo igrala tudi HE Mokrice, ki bo pomenila dodatne možnosti tako poplavne zaščite kot tudi razvoja turizma med Čatežem ob Savi in Brežicami, nadalje zagotoviti prijetno okolje za občane in obiskovalce (programi športa, kulture, šolstva, zdravstva, različne oblike pomoči - projekt Sopotnik, bivalne enote) ter aktivno opozarjati državo, da izpolni zaveze do občine in občanov, pri čemer župan pravi, da želi vsaka vlada, ki pride na oblast, kar nekako pozabiti na vse ureditve, ki so bile obljubljene (npr. DPN za HE Brežice in DPN za HE Mokrice). "Veliko naporov bo morala občina vložiti v to, da bo MORS spoštoval podpisan dogovor o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki. V letu 2019 bo namreč ponovno treba sprejeti dogovor in nadaljevati s sofinanciranjem lokalne infrastrukture. Trenutno vodimo pogovore s komisijami MORS in moram reči, da so precej naporni, saj bi na ministrstvu radi kar pozabili na tistih 600 tisoč evrov, ki so jih namenili za lokalno infrastrukturo," je poudaril in zaključil, da je izzivov za naprej še ogromno, ter izrazil upanje, da se bo 13 let trdega dela in kontinuitete nadaljevalo, "če bomo želeli, da bo občina Brežice rasla in se razvijala kot do sedaj". Ob tej priložnosti se je še zahvalil vsem svojim sodelavcem v občinski upravi, "saj je teh 13 let rezultat timskega dela".

R. R.
« Nazaj na seznam