Časopis za pokrajino Posavje
25.06.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Na čelu GZ Sevnica še naprej Knez, poveljnik Janežič

Objavljeno: Petek, 31.03.2023    Rubrika: NOVICE Redakcija
GZ Sevnica, 2023 (78)

Vincenc Knez ostaja predsednik Gasilske zveze Sevnica, Gašper Janežič pa poveljnik.

Pred tednom dni je potekala v gostišču Prehrana pri Marjani v Krmelju redna letna skupščina Gasilske zveze Sevnica, ki je bila tudi volilna.

V sevniško gasilsko zvezo je vključenih 2171 aktivnih članic in članov, od tega je 315 operativnih gasilk in gasilcev, 218 pripravnic in pripravnikov, 617 pionirk in pionirjev ter mladink in mladincev in 171 veterank in veteranov.
 
GASILSKO VOZILO Z LESTVIJO V LETU 2024

GZ Sevnica, 2023 (40)

Predsednik in poveljnik GZ Sevnica sta podelila čin višjega gasilskega časnika Boštjanu Kovaču.

Poročilo o delu v preteklem letu in program dela za leto 2023 je predstavil predsednik Gasilske zveze Sevnica Vincenc Knez, ki ostaja na čelu prostovoljne organizacije še nov petletni mandat. Govornik je med drugim izpostavil aktivnosti za sofinanciranje gasilskega vozila GVCZD-1 za gašenje in reševanje z višin. Na državni razpis je Gasilska zveza Sevnica pristopila skupaj z Občino Sevnica in sosednjo Občino Radeče (konec lanskega januarja je bil podpisan sporazum o nabavi vozila, februarja je bila oddana prijava na razpis in po uspešni kandidaturi je bila v aprilu podpisana pogodba med vsemi tremi partnerji). Dobava vozila je predvidena v juniju 2024. V preteklem letu je bila GZ Sevnica uspešna tudi na razpisu za sofinanciranje gasilske reševalne opreme. V lanskem letu je bila izvedena slovesnost ob 90-letnici PGD Studenec in 70-letnica PGD Breg s prevzemom vozila GVM-1. Veliko pozornosti so namenili mladim gasilkam in gasilcem na področju usposabljanja in druženja, zanje so organizirali tečaje, srečanja, kvize, tekmovanja itd. Del načrtov za leto 2023 je poleg praznovanja 40-letnice PGD Zabukovje in 140-letnice PGD Loka pri Zidanem Mostu tudi sodelovanje z gasilskimi društvi in zvezami tako na regijski kot državni ravni za zagotavljanje visoke stopnje pripravljenosti za izvajanje nalog v sitemu zaščite in reševanja ljudi in premoženja.

1542 OPERATIVNIH GASILK IN GASILCEV NA INTERVENCIJAH

GZ Sevnica, 2023 (18)

Poročilo o delu mladih gasilk in gasilcev je predstavil Žan Janežič, mladi gasilec PGD Tržišče.

»V lanskem letu se je bilo v GZ Sevnica 144 različnih dogodkov, za katera so bila društva aktivirana 210-krat. Skupaj je na intervencijah sodelovalo 1542 operativnih gasilk in gasilcev, a leto, ki je za nami, si bomo zapomnili po največjem požaru z zgodovini Slovenije, po gasilski olimpijadi v Celju, po dveh večjih požarih v sevniški občini, in sicer v vasi Svinjsko in Gabrje,« je dejal v poveljnik GZ Sevnica Gašper Janežič, ki je predstavil delovanje sevniške gasilske zveze na operativnem področju, kjer so posredovali v 42 prometnih nesrečah, v 37 primerih so nudili tehnično in drugo pomoč, 17-krat pri požaru v naravi, 16-krat pri požarih na objektu, štirikrat pri nesrečah z nevarnimi snovmi in pri delovnih nesrečah itn. Povedal je tudi, da so v lanskem letu na nivoju gasilske zveze izvedli tri tečaje za gasilca – pripravnika, en tečaj za vodenje večjih intervencij v organizaciji GZ Slovenije in vsemi tremi gasilskimi zvezami v Posavju ter teoretični del tečaja za operativnega gasilca. Gasilke in gasilci so se udeležili tudi gasilskih tekmovanj na občinski, regionalni in državni ravni ter v organizaciji posameznih PGD-jev. V oktobru, mesecu požarne varnosti, so gasilska društva izvajala operativne vaje, nekaj pa so jih izvedli tudi med letom. V zaključku se je ponovno izvoljeni poveljnik GZ Sevnica zahvalil gasilkam in gasilcem za predano delo.

PODELJEN ČIN GASILSKEGA ČASTNIKA

V zaključnem delu redne letne skupščine GZ Sevnica, kjer je bilo predstavljeno tudi poročilo o delu z mladimi prostovoljnimi gasilkami in gasilci, potek dela gasilk članic in veteranov, finančno poročilo in poročilo nadzornega odbora, sta predsednik in poveljnik podelila čin višjega gasilskega častnika Matjažu Kovaču.

POMEMBNO JE DELO Z MLADIMI

»Gasilke in gasilci ste najbolj množičen in trden temelj civilne zaščite. V preteklem letu ste opravili veliko dobrega dela na številnih intervencijah, kjer ste s svojim strokovnim znanjem to opravili odlično. Če tega znanja ne bi bilo, a tudi ustrezne tehnike, bi bilo zaupanje v gasilstvo zagotovo manjše,« je menil župan Srečko Ocvirk, ki je pohvalil tudi delo z mladimi. Članica upravnega odbora GZ Slovenije Nuša Somrak je omenila, da Gasilska zveza Sevnica pri delu z mladimi dosega najboljše rezultate v regiji in prav tako so visoko uvrščeni tudi na nivoju Gasilske zveze Slovenije. Seveda zgledi vlečejo in tudi GZ Krško in GZ Brežice vlagata trud pri usposabljanju mladih gasilk in gasilcev. Ob tem je izpostavila še vlogo gasilk, saj se še vedno pojavljala vprašanje o njihovem pomenu v gasilstvu: »V sedemnajstih regijah v Sloveniji, ki jih imamo, so še vedno štiri, ki niso dale volilne pravice članicam in veteranom in mladinskim svetom v svetu regij. Vzroki so morda tudi tehnični in ne samo, da moški in ženske ne sodijo skupaj. Izredno ponosna sem, da se v našem Posavju s tem vprašanjem ne ukvarjamo več, temveč se uspešno dopolnjujemo, sodelujemo, pomagamo, rešujemo, povezujemo.« Poveljnik Štaba Civilne zaščite Občine Sevnica Mitja Udovč je povedal, da so gasilke in gasilci prvi ter nepogrešljiv člen v sistemu zaščite in reševanja ter se zahvalil za njihovo predanost, vztrajnost in solidarnost. Dodal je še, da je ob dnevu Civilne zaščite, ki ga praznujemo 1. marca, PGD Loka pri Zidanem Mostu prejelo za 140 let delovanja prejelo plaketo CZ, predsednik GZ Sevnica Vincenc Knez pa za prispevek k razvoju in delovanju na področju zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah srebrni znak CZ. Nekaj pozdravnih besed so navzočim namenili tudi delegati sosednjih gasilskih društev in zvez, predstavnik PP Sevnica in predstavnica regijskega centra za obveščanje.

Za prijeten uvod so z dvema skladbami poskrbeli mladi glasbeniki, ki so si nadeli ime skupine po svojem domačem kraju – Šentjanci.

S. R.

#povezujemoposavje
 
« Nazaj na seznam