Časopis za pokrajino Posavje
30.05.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Na Fakulteti za turizem študirajo številni tujci, tudi iz Indije

Objavljeno: Četrtek, 16.05.2019    Rubrika: NOVICE Sporočilo
fakulteta_za_turizem_brezice_studenti_iz_indije (1)

Študenti iz Indije z dekanom fakultete

Zadnje čase sta moderni besedi »globalizacija« in »internacionalizacija«. Z dekanom Fakultete za turizem v Brežicah dr. Boštjanom Brumnom smo se pogovarjali, kako se fakulteta sooča z globalnimi trendi, kakšni so njeni cilji na teh področjih v prihodnje ter kaj to pomeni za Brežice in Posavje.

Kako je Fakulteta za turizem v Brežicah vpeta v mednarodno okolje?
Fakulteta za turizem ima tri glavne naloge. Prva naloga je širjenje znanja med mlade, torej poučevanje. Druga naloga je kreiranje novega znanja, to pomeni raziskovanje in inoviranje. Tretja naloga je sodelovanje z lokalnim okoljem v širšem pomenu. »Lokalno« včasih pomeni kar celotno območje Evropske Unije ali celo širše, gre pa za prenos znanja in uporabo le-tega v gospodarstvu in tako imenovanih družbenih dejavnostih.

Nobene izmed teh nalog danes ne moremo opravljati dobro, če nismo vpeti v globalne mednarodne tokove. Znanje v današnji informacijski družbi postaja globalna dobrina. Oboje še posebej velja za področje turizma, ki si ga pravzaprav brez globalnih tokov ne moremo več zamisliti.

Kar se raziskovalnega dela tiče, aktivno sodelujemo v več mednarodnih projektih, financiranih s strani Evropske komisije. Naš trenutni paradni konj je projekt v okviru elitnega evropskega programa Horizon 2020, kjer preučujemo možnosti pridelave hrane s pomočjo geotermalne energije in povezave s turističnimi tokovi. Sodelujemo seveda še v mnogih drugih mednarodnih raziskovalnih projektih.

Internacionalizacija je torej danes neizogibna?
Internacionalizacija pomeni, da želimo izobraženim mladim ponuditi dobre zaposlitvene možnosti doma, hkrati pa k študiju v Sloveniji privabiti mlade iz tujine.

V Republiki Sloveniji imamo sprejeto Strategijo internacionalizacije visokega šolstva 2016-2020, ki visokošolske ustanove napotuje na pridobivanje tujih študentov iz prednostnih regij, ki so opredeljene v omenjeni strategiji, kot tudi v Strategiji zunanje politike Republike Slovenije. Prednostne regije oz. države so med drugim Indija, Kitajska in Rusija ter države Južne Amerike, predvsem Brazilija. Gre za ključne trge prihodnosti.

Internacionalizacija omogoča boljši in učinkovitejši pretok znanja, hkrati pa sledi določenim strateškim ciljem države. Mnogi mladi se iz Slovenije izseljujejo v razvitejše zahodne države, ker so jim tam ponujeni boljši pogoji za delo, predvsem v obliki precej višjih plač. Ta pojav, kadar se izseljujejo izobraženi mladi, imenujemo »beg možganov«. Problem je, ker država vanje vlaga precejšnja sredstva v času njihovega izobraževanja, ko pa bi bili pripravljeni za vstop na trg dela, odidejo v tujino in davke plačujejo tam in torej državi ne vračajo v njih vložen denar. Vendar ne gre samo za denar, gre tudi za številne druge probleme, kot so staranje prebivalstva, saj si mladi družine ustvarijo v tujini in njihovi otroci ostanejo tam. Tovrstni problemi niso specifični samo za Slovenijo, so globalni fenomen.

Kako Republika Slovenija spodbuja mednarodno sodelovanje na področju študija?
Po eni strani smo del evropske družine in vpeti v evropske programe izmenjave mladih. Fakulteta ima vzpostavljeno široko Erasmus mrežo, ki omogoča študentom, da opravijo del domačih študijskih obveznosti, torej izpitov, na kateri izmed tujih univerz. Naši študenti tako odhajajo na izmenjave na Finsko, v Španijo, Grčijo, Nemčijo in druge države, k nam pa prihajajo številni tujci. Letos so pri nas študirali ali še študirajo študenti iz Finske, Portugalske, Ukrajine, Turčije, Poljske, Hrvaške, Črne Gore in Vietnama.

Ali ti študenti ostajajo v Sloveniji?
Ni glavni namen programa Erasmus, da bi študenti ostajali v državi, kjer opravijo le del študijskih obveznosti. Se zgodi, vendar redko. Bolj pomemben cilj je, da si študenti ustvarijo socialno mrežo poznanstev v ciljni državi in da jo lahko kasneje, ko so zaposleni, izkoristijo v prid podjetju, da le-to lažje razširi svoje poslovanje na mednarodnem trgu. Mladi, ki so del svojih obveznosti opravili v tujini, imajo boljše zaposlitvene možnosti, saj imajo več znanja, poznanstev, ne nazadnje tudi znanja tujega jezika in kulture poslovanja.

Je Slovenija zanimiva za tuje študente?
Naša država je še vedno zanimiva in konkurenčna. V preteklosti so k nam prihajali predvsem mladi iz držav bivše Jugoslavije, vendar se tudi ta bazen že prazni. Na fakulteti imamo nekaj študentov iz Hrvaške, Bosne in Makedonije, vendar jih ni prav veliko.

Fakulteta za turizem je že v študijskem letu 2018/2019 razpisala dva izredna študijska programa z izvedbo v angleškem jeziku, namenjeno tujcem, in sicer visokošolski strokovni program in magistrski program »turizem«. Oba programa sta plačljiva in tujci plačajo šolnino v višini 3100 EUR letno. Tujci torej ne zasedajo mest na rednih študijskih programih, ki so namenjena domačim študentom.

Dejstvo je, da se na študij v tujino odpravljajo najboljši, perspektivni ter iznajdljivi posamezniki, ki imajo dobre šolske ocene že v lastnih državah. Tisti zadostni in dobri ostajajo doma, k nam prihajajo prav dobri in odličnjaki. Pri nas želijo študirati turizem, ki je na svetovnem nivoju ena izmed najperspektivnejših gospodarskih panog z izjemnim zaposlitvenim potencialom, Slovenija pa je v očeh tujcev primer dobre prakse, kjer se lahko veliko naučijo. Njihova želja je v pridobivanju praktičnih znanj in izkušenj, ki jih bodo lahko ob zaključku študija in vrnitvi v domovino prenesli v svoje lokalno okolje.

Tako se je že v tem študijskem letu k nam vpisalo 17 tujcev iz Rusije, Indije in Mehike. Pridobivanje vstopnih vizumov je trajalo več kot pol leta, zato smo na fakulteti v prehodnem času uporabljali alternativne metode poučevanja, kot je študij na daljavo.

Postopki pridobivanja vizumov se počasi zaključujejo in prvi študenti so te dni že prispeli iz Indije.

Od kod konkretno prihajajo?
Prihajajo pretežno iz južnega dela Indije, iz zvezne države Kerala in mesta Kochin. Ta zvezna država ima bogato tradicijo povezav z Zahodom. Prav tukaj je Portugalec Vasco Da Gama, prvi zahodnjak, ki je priplul okoli Afrike v Indijo, ustanovil trgovsko postojanko, ki je zahod oskrbovala z dragocenimi začimbami, svilo in srebrom iz Orienta. Zaradi teh zgodovinskih povezav so indijska zvezna država Kerala in njeni prebivalci pretežno katoliške veroizpovedi.

V prihodnje jih torej lahko pričakujemo še več?
Da, vendar ne v Brežicah. Zaradi načrtovanega števila vpisanih tujcev je fakulteta v postopku akreditacije dislocirane enote v Ljubljani, kjer nameravamo izvajati študijski proces za tujce. Tujci bodo v Brežicah le nekje do septembra, nato se selijo v Ljubljano. Kljub temu nameravamo dele študijskega procesa še vedno izvajati na posavskem koncu, predvsem terenske vaje in praktično usposabljanje v lokalnih turističnih podjetjih. Turističnemu gospodarstvu iz Posavja želimo prvemu ponuditi znanja in izkušnje tujcev, pa tudi njihove povezave z domovino. Na ta način lahko povečamo turistične tokove iz trgov, ki bodo v prihodnje zelo pridobivali na veljavi.

Vir: Fakulteta za turizem
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte

06.08.2019 | Redakcija

Trgovska dejavnost v Posavju raste

05.05.2020 | Redakcija

140-letnica v dobri kondiciji

19.05.2020 | Oglas

Igrače