Časopis za pokrajino Posavje
9.08.2022
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Na krški srednji šoli štirje zlati maturanti poklicne mature

Objavljeno: Sreda, 06.07.2022    Rubrika: NOVICE Redakcija
poklicna matura sc krsko-sevnica (50)

Zlati maturanti na poklicni maturi

Na Srednji šoli Krško je danes potekala podelitev spričeval srednješolcem, ki so v spomladanskem roku uspešno opravili zaključne izpite in poklicno maturo. Zaključne izpite je uspešno opravilo vseh 38 prijavljenih kandidatov, poklicno maturo pa skupno 65 od 77 kandidatov rednega izobraževanja ter prejšnjih generacij v programih srednjega strokovnega izobraževanja ter poklicnega tehniškega izobraževanja. Rezultate sta predstavila tajnik šolske izpitne komisije Matej Maučič in tajnik poklicne mature Miran Pungerčič.

poklicna matura sc krsko-sevnica (36)

Trije od petih odličnjakov na zaključnem izpitu

Tajnik komisije zaključnih izpitov Matej Maučič je povedal, da je k opravljanju teh pristopilo 38 kandidatov, kar je po številu najmanj v zadnjih 15 letih, so pa ti skupno dosegli 100 % uspeh, in sicer pet avtoserviserjev, po devet strojnih mehanikov in elektrikarjev, osem oblikovalec kovin - orodjarjev ter sedem pomočnikov v tehnoloških procesih. Pri tem jih je pet zaključilo izpite z odličnim uspehom, in sicer Luka Dimc v programu pomočnik v tehnoloških procesih, Tadej Lekše v programu avtoserviser, Nejc Pešič v programu oblikovalec kovin/orodjar in v programu elektrikar Nejc Esih in Simon Geršak.

Tajnik poklicne mature Miran Pungerčič je v predstavitvi rezultatov poklicne mature izpostavil, da je bil uspeh dijakov sicer nekoliko nižji v primerjavi s preteklimi leti, kar pa gre po njegovem mnenju pripisati tudi dejstvu, da gre za generacijo, ki se je najdlje šolala na daljavo v turbolentnih letih razsajanja virusa covid-19. V programu srednjega strokovnega izobraževanja je poklicno maturo opravljajo 51 dijakov rednega šolanja, od tega jih je bilo 48 uspešnih (88,8 %), v poklicnem tehniškem izobraževanju pa 17 dijakov, od tega jih je poklicno maturo uspešno opravilo 15 ali 88,2 %. Od 71 redno šolajočih je bilo tako 63 dijakov uspešnih, to je 88,7 %. K opravljanju poklicne mature je pristopilo tudi šest kandidatov iz prejšnjih generacijh, žal pa sta bila uspešna le dva ali 33,3 %. Skupaj je k spomladanskemu roku opravljanja poklicne mature pristopilo 77 kandidatov, uspešnih pa je bilo 65 ali 84,4 %. Osem dijakov je poklicno maturo opravilo z odličnih uspehom, in sicer so 20 točk zbrali Vitomir Preskar v programu elektrotehnik, Florijan Štukelj v programu tehnik računalništva ter trije dijaki v programu strojni tehnik: Simon Franko, Tjaša Škrlec in Žiga Zupanc, 21 točk pa so zbrali trije dijaki v izobraževalnem programu elektrotehnik: David Boštjančič, Miha Marinček in Klemen Motoh. Še posebej ponosni pa so na štiri zlate maturante, ki so z 22 od 23 možnih točk dosegli izjemen splošni uspeh, to so elektrotehnika Florjan Tratar in Luka Zakšek, tehnik računalništva Eva Ocvirk ter strojni tehnik Žan Dolinšek.

poklicna matura sc krsko-sevnica (55)

Prejemniki pohval za posebne dosežke

Tajnika zaključnih izpitov in poklicne mature sta najboljšim dijakom, odličnjakom in zlatim maturantom v družbi direktorja ŠC Krško-Sevnica Jožeta Pavloviča in Tineta Ogorevca, direktorja družbe Numip, v kateri so prispevali bogate praktične nagrade, podelila potrdila o uspešno zaključenem šolanju, medtem ko so ostalim dijakom spričevala po uradnem delu razdelili razredniki v učilnicah. Na krajši slovesnosti je direktor Pavlovič podelil tudi pohvale dijakom za posebne dosežke na državnih tekmovanjih, mednarodnih izobraževanjih, za sodelovanje na projektih, delavnicah, pri izvedbi kvizov, nudenju učne pomoči idr., te pa so prejeli Eva Ocvirk, Žiga Zupanc, Tjaša Škrlec, Taja Kržičnik, Filip Budna, Aljoša Cvetanovski, Denis Vukovič in Žiga Maj Špiler.

B. M.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»