Časopis za pokrajino Posavje
17.05.2022
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Na prenovljen vodovodni stolp v Brežicah se bomo lahko povzpeli ob koncu leta 2022

Objavljeno: Torek, 31.08.2021    Rubrika: NOVICE Redakcija
prenova_vodovodnega_stolpa_brezice_podpis_pogodbe (26)

Podpis pogodbe

Na zadnji avgustovski dan sta brežiški župan Ivan Molan in predstavnik izbranega izvajalca del, direktor podjetja SL-inženiring d.o.o. Jure Lopatič podpisala pogodbo za obnovo vodovodnega stolpa, ki zajema utrjevanje konstrukcije ter temeljito obnovo notranjosti in zunanjosti. Za obiskovalce naj bi stolp odprl svoja vrata do konca leta 2022.

Zelo pomembna bo statična sanacija stolpa

prenova_vodovodnega_stolpa_brezice_podpis_pogodbe (35)

Direktor podjetja SL-inženiring d.o.o. Jure Lopatič

Pogodba v vrednosti več kot 1,5 milijona evrov z DDV je bila podpisana pred vhodom v eno najvidnejših znamenitosti v Brežicah – vodovodni stolp, ki je kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi zgodovinskega in tehničnega spomenika. Zgrajen je bil leta 1914 za potrebe mestnega vodovoda, da v brežiške hiše poganja vodo po vodovodnem omrežju. Pritisk vode za objekte v mestu in okolici pa je zagotavljal do leta 1983. Kot je dejal župan, si je občina že dve leti prizadevala za obnovo 46 metrov visokega stolpa. Lani je bilo urejeno lastniško razmerje z najemnikom, februarja 2021 pa je občina že pridobila gradbeno dovoljenje za obnovo. Pri obnovi je izjemno pomembna rekonstrukcija stolpa za zagotovitev stabilnosti in potresne varnosti, saj je pregled objekta razkril, da je vodovodni stolp le še 60-odstotno potresno varen. Na objektu so vidne poškodbe, ki so posledica dotrajanosti, lokalnega zamakanja ali pa raznih tehnoloških in geoloških vplivov, kot so krčenje in raztezanje materialov. Prisotne so tudi razne manjše razpoke v zidovju in odpadanje ometa v notranjosti objekta in na fasadi. Objekt se bo zato z zunanje strani statično saniral z vertikalnimi vezmi (AB slopi) in horizontalnimi vezmi (karbonske tkanine), nato se bo na novo izvedla še fasada. »Verjamem, da bo konstrukcija stolpa utrjena tako, da bo zavarovan za naslednjih sto let,« je pristavil župan.
prenova_vodovodnega_stolpa_brezice_podpis_pogodbe (52)

Simbol mesta Brežice bodo v teh dneh začeli prenavljati, obiskovalce naj bi kot razgledna točka sprejel do konca naslednjega leta.


Ob stolpu tudi paviljon

Občina si želi urediti tudi paviljon ob stolpu, za kar je nepremičnino v Ulici stare pravde že odkupila, je omenil župan. Paviljon bo namenjen obiskovalcem, saj se v stolpu zaradi premajhne površine ne morejo izvajati dejavnosti, kot je trgovinica spominkov, kavarna itd. Vsebine, ki bodo obiskovalcem na voljo v paviljonu, bodo tako turistične kot kulturne in družabne. »Zaradi relativno majhne površine stolpa je treba zagotoviti dodatne prostore, tako da bosta lahko stolp in paviljon sprejela vsaj enega ali dva avtobusa obiskovalcev naenkrat,« je izjavil Molan ter meščane in druge občane zaprosil za razumevanje in potrpežljivost med potekom del. Dodal je še, da bo projekt prenove stolpa financiran iz občinskega proračuna, »če bi se v tem času pojavil kak razpis, na katerega se bomo lahko prijavili, pa bomo seveda z veseljem iskali še dodatne možnosti financiranja«. Po njegovih besedah se kažejo določene možnosti, da bi lahko pridobili tudi dodatna sredstva.
FINAL - pogled VHOD

Pogled na načrtovano ploščad pred vhodom v stolp (foto: Občina Brežice)Z deli bodo pričeli »takoj«

Direktor podjetja SL-inženiring d.o.o. z Boršta Jure Lopatič je obljubil, da bodo z deli pričeli »takoj«, saj je rok za dokončanje gradbeno-obrtniških in inštalaterskih del konec maja 2022, nato pa bo sledilo še urejanje paviljona in okolice stolpa. »Je pa res, da se pri sanaciji starih objektov vedno pojavi tudi kaj nepričakovanega,« je povedal in omenil, da bodo glavni deli prenove stolpa gradnja dvigala, ureditev stopnišča in sanitarij v kleti. Dodal je še, da gre za zahteven objekt predvsem zaradi višine in ker je spomeniško zaščiten.

Rdeča nit obiska stolpa bo vodna fontana

Projekt je podrobneje predstavila vodja Oddelka za investicije, občinsko premoženje in javna naročila Suzana Ogorevc, ki je poudarila, da je njegov namen, da bo vodovodni stolp postal razgledna točka, ki bo služila predstavitvi kulturne in tehniške dediščine. Z rekonstrukcijo se bo stolp prilagodil ustrezni novi namembnosti in obiskovalcem. V sklopu projekta obnove se bodo uredili klet, pritličje in šest nadstropij – skupaj osem etaž (K+P+6). Rekonstrukcija predvideva odstranitev vseh obstoječih etaž od pritličja do 4. etaže in izvedbo novih etaž z novim notranjim dvigalom iz kleti do razglednih točk na nivoju balkonov (5. nad.) in vodohrana (6. nad). Na nivoju vodohrana bodo izvedeni preboji sten, ki bodo obiskovalcem omogočili dostop do obstoječih oken v osmerokotnem lesenem ovoju rezervoarja. V pritličju in zgornji etaži si bo možno natočiti tudi vodo v vodni fontani, ki bo rdeča nit obiska stolpa. Izvedla se bo temeljita prenova inštalacij in uredilo ustrezno prezračevanje ter predvsem telekomunikacijsko omrežje znotraj stavbe. Nad vhodom v stolp bo postavljena nova, višja nadstrešnica, ki bo funkcionalno povezana s stavbo in bo nudila senco oz. zaščito pred vremenskimi vplivi. Vodovodni stolp bo dostopen za vse, poleg stopnišča bo vseh osem etaž povezovalo tudi dvigalo. Zunanjost stolpa bo ostala takšna, kot je, saj je vse usklajeno s spomeniškim varstvom. Na novi ploščadi se bodo namestila zunanja korita z zasaditvijo, sedala, pitnik in označevalne table z osnovnimi informacijami, saj si želijo, da bi bil vodovodni stolp še veliko bolj sonaraven, kot je trenutno. Izvajalec del bo, kot že omenjeno, SL-inženiring Boršt d.o.o., projektant bo Naino d.o.o., nadzor pa bo opravljal VR projekti Vladimir Rostohar s.p.

Da bo simbol mesta prenovljen in bo zaživel v novi vlogi, je pozdravila tudi predsednica sveta KS Brežice Alenka Černelič Krošelj, ki je ob tem opozorila, da je vodovodni stolp pomemben ne le za lokalno okolje, temveč tudi širše, saj je poleg brežiškega vodovodnega stolpa edini še ohranjeni na drugem koncu države, v Kranju.

R. R.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte

23.02.2022 | Sporočilo

Vrtnarska sezona se začenja

10.03.2021 | Redakcija

Mati vseh salamijad