Časopis za pokrajino Posavje
19.06.2019
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Na radeški seji o imenovanjih v odbore

Objavljeno: Sreda, 09.01.2019    Rubrika: NOVICE Redakcija
DSCN1138 (2)

Radeški občinski svet se je sestal na 2. redni seji.

V včerajšnjem popoldnevu se je v sejni sobi radeške občinske uprave odvijala druga redna seja občinskega sveta, kjer so potrdili imenovanja v posamezne odbore in svete, v zaključku seje pa so bila podana tudi nekatera vprašanja in pobude.

DSCN1136 (2)

Dušan Podlesnik (levo) je v občinski klopi nadomestil župana Tomaža Režuna.

V uvodu je zaradi nezdružljivosti funkcij župana in občinskega svetnika novoizvoljenega župana Tomaža Režuna v svetniški klopi nadomestil Dušan Podlesnik.

V nadaljevanju so bili imenovani predstavniki Nadzornega odbora Občine Radeče, in sicer mag. Tanja Bolte, mag. Mateja Kovač, mag. Damjana Petavar Dobovšek, Jožefa Novak in Majda Lončar. Občinsko volilno komisijo bo sestavljalo osem članic in članov, in sicer Martin Povše, Miloš Novak, Valentin Grahek, Vesna Božič, Marko Prnaver, Luka Gorenjec, Alojzij Novak in mag. Igor Karlovšek, ki jo bo tudi vodil. Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, okolje, komunalno dejavnost, turizem, občinsko premoženje in finance sestavljajo Rok Zahrastnik, Tomaž Novak, Peter Mlakar, Urška Renko, Simon Bolte, Igor Bervar in Marija Imperl, ki bo odbor tudi vodila. Odbor za družbene dejavnosti, socialno politiko in delo z društvi sestavljajo Simon Žnidar, Miran Prnaver, Helena Bregar Šramel, Franc Gros, Igor Klanšek, Petra Breznikar in Rafaela Pintarič, ki bo odbor vodila. Predsednica Komisije za statutarna in pravna vprašanja je postala mag. Marjetka Lipec, ostali člani so Alenka Bervar, Miran Prnaver, Helena Bregar Šramel, Urška Renko, Ana Završnik in Tatjana Čeč. V Nadzorni svet Komunale Radeče so bili imenovani Zoran Čulk, Marija Imperl, Dušan Podlesnik in Helena Kink. Sledila so še imenovanja v svet JZ Knjižnica Laško, ki ima izpostavo v Radečah – imenovana je bila Breda Šuligoj, v svet JZ Celjske lekarne Sonja Korošec, v svet JZ OŠ Marjana Nemca Radeče Metka Čulk, Maja Čepič Žnidar in Štefanija Mlakar, v svet JZ GŠ Laško-Radeče Robert Zorec, v svet JZ KTRC Radeče sta imenovana Rok Železnik in Zdravko Bregar, v svet lokalnih skupnosti CSD Celje Vesna Bregar, v svet JZ Zdravstveni dom Radeče mag. Marjetka Lipec, Ida Rozman, Zoran Čulk in Jacinta Doberšek Mlakar, v svet KRS Radeče Zvone Dornik, Polona Šmrgut, Matjaž Šuligoj, Jernej Čeh in Drago Kozinc, v svet JSKD OI Radeče Žan Bregar in Aleš Breznikar, v svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je bilo imenovanih devet članov, in sicer Danijel Hiter, Jožef Hiršelj, Damjan Trebežnik, Franc Zorec, Alojz Kmetič, Rado Ribič, Roman Titovšek, Ludvik Kos in Franc Titovšek. V skupščino Ceroza d.o.o. je bil imenovan Slavko Kočevar.

Prisotni so še sklenili, da se v letošnjem letu priznanje Ivana Pešca ne podeli, ker ni bil posredovan noben predlog.

V zadnjem delu občinske seje je občinski svetnik Miran Prnaver podal nekaj vprašaj in pobud in eno se je nanašalo tudi na načrtovano širitev regionalne ceste Radeče–Zidani Most. Zanimalo ga je, kdaj naj bi se pričela obnova in kako bo urejen prometni režim. Župan je pojasnil, da naj bi bila javna razgrnitev in predstavitev poteka del v roku enega meseca. Zaradi popolne zapore ceste bo del prometa preusmerjen na železnico, del bo potekal po obvoznih cestah (preko Podkuma in Planine pri Sevnici). Vprašanje v zvezi z začetkom in potekom obnove državne ceste je postavila tudi Helena Bregar Šramel, saj se je nanjo obrnil občan, ki bi želel adaptirati hišo.

S. R.
« Nazaj na seznam
»