Časopis za pokrajino Posavje
19.06.2019
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Na ustanovni seji brežiškega občinskega sveta že prva nesoglasja

Objavljeno: Petek, 21.12.2018    Rubrika: NOVICE Redakcija
1_seja_obcinskega_sveta_obcine_brezice14

Najstarejši svetnik Marijan Žibert, ki je večinoma vodil prvo sejo v novem mandatu, je staremu in novemu županu Ivanu Molanu po tradiciji izročil pleteno srce.

Potem ko so v vseh ostalih petih posavskih občinah že potekale ustanovne seje novoizvoljenih občinskih svetov, se je včeraj prvič sestal še 30-članski Občinski svet občine Brežice. Po slovesni prisegi starega in novega župana Ivana Molana je svet imenoval člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KVIAZ), pri čemer pa je med nekaterimi svetniki že prišlo do prvih nesoglasij.

Občinski svet občine Brežice - skupinska (1)

Skupinska fotografija članov Občinskega sveta občine Brežice v mandatu 2018-2022 z županom (manjkajo Rovan, Dirnbek in Preskarjeva)

Prve seje v novem mandatu, ki jo je na začetku kot najstarejši svetnik vodil Marijan Žibert, se je udeležilo vseh 30 svetnikov: mag. Andrej Vizjak, Vinko Ogorevc, Mila Levec, Aleksander Gajski, Ivan Molan (pred potrditvijo njegovega županskega mandata je bil uradno še svetnik, z naslednjo sejo ga bo zamenjal Boštjan Šetinc), Tatjana Močan, Mihael Petančič, Mira Šuler in Katja Čanžar (vsi SDS), dr. Tomaž Teropšič, Stane Tomše, Igor Zorčič, Darko Udovič, dr. Stanka Preskar in Herman Premelč (vsi SMC), Matija Kolarič, Bogdan Palovšnik, Martina Živič in Bernardka Ogorevc (vsi SD), Jure Pezdirc, Mladen Strniša in Ferdo Pinterič (vsi Lista Sonce), Alenka Černelič Krošelj in Matejka Kmetič (obe Ljudje za ljudi), Aljoša Rovan in Peter Dirnbek (Levica), Jožica Sušin in Peter Skrivalnik (DeSUS), Miran Omerzel (SLS) ter Marijan Žibert (ROK). Po podanem poročilu predsednika Občinske volilne komisije Aleksandra Zupančiča o izidu volitev v občinski svet in za župana – spomnimo, Ivan Molan je v drugem krogu za dobrih 950 glasov premagal Igorja Zorčiča – je Komisija za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana, ki so jo sestavljali Vizjak, Zorčič in Pezdirc, preučila dve vloženi pritožbi kandidata in predstavnice liste kandidatov zoper odločitev Občinske volilne komisije, ki bi lahko vplivali na potrditev mandatov članov občinskega sveta. Predstavnica liste kandidatov Angela Gregl se je pritožila na račun izvolitve Kmetičeve, kandidat za občinskega svetnika Matej Šekoranja pa je imel pripombe na žreb, ki je določil, da v občinski svet ne gre on, temveč Ogorevčeva. Komisija je obe pritožbi zavrnila z utemeljitvijo, da noben mandat od 30 članov občinskega sveta ni sporen.

1_seja_obcinskega_sveta_obcine_brezice24

Župan je tudi v naslednjem mandatu za podžupana občine Brežice določil Katjo Čanžar in Jureta Pezdirca.

Še preden je Molan zaprisegel kot stari-novi župan, rekoč: »Izjavljam, da bom svojo dolžnost opravljal v skladu s pravnim redom Republike Slovenije. Pri izvrševanju svoje funkcije bom ravnal resno in odgovorno v korist ter za blaginjo občank in občanov občine Brežice«, in si prislužil aplavz svetnikov, je Žibert zaželel svetnikom dobro sodelovanje, ne glede na to, v kateri stranki so, ter da skupaj delajo za dobrobit občine in občanov. Kot veleva tradicija že vse od leta 1994 (ko je župan postal Jože Avšič), je nato Žibert Molanu predal pletenico v obliki srca, pri tem pa je etnologinja dr. Ivanka Počkar dejala, da srčeva pletenica v sebi nosi dragoceno sporočilnost, ki se nanaša tudi na vodenje in upravljanje občine ter ga med drugim zavezuje tudi k srčnosti: »Tudi vaše delo in uspeh sta povezana s srčnostjo, seveda pa tudi z znanjem, izkušnjami, spretnostjo in modrostjo. Na srčnost in modrost pri vaših županskih in svetniških opravilih naj vas, spoštovani župan, svetnice in svetniki, večkrat spomni misel o kruhu – da bo občinski hlebec kruha vsaj približno pravično razdeljen. Izvoljeni ste od ljudstva – da boste zanj srčno odločali.«

Po burni razpravi na koncu vendarle obveljal predlog Čanžarjeve

Svetniki so na dnevnem redu imeli samo še eno točko, in sicer imenovanje KVIAZ-a. Svetnica Katja Čanžar je prebrala svoj predlog sestave komisije, in sicer mag. Andrej Vizjak kot predsednik, Jure Pezdirc kot podpredsednik, kot člani pa Vinko Ogorevc, Tatjana Močan, Ferdo Pinterič, Peter Skrivalnik in Matejka Kmetič. Sledila sta še predloga Aljoše Rovana (Matija Kolarič, Bogdan Palovšnik, Jure Pezdirc, Mladen Strniša, Jožica Sušin, Stane Tomše in Igor Zorčič) in Zorčiča, ki je dejal, da so svoj predlog sestave KVIAZ-a prilagodili sestavi občinskega sveta, se pravi, da je članstvo proporcionalno zastopano glede na rezultat volitev – SDS bi imela dva člana, SMC, SD, Lista Sonce, Ljudje za ljudi in Levica pa po enega. Ker poslovnik zahteva, da se glasuje za prvi predlog, in če je le-ta sprejet, se o ostalih dveh več ne glasuje, so se nekateri svetniki pri obrazložitvi svojega glasu obregnili predvsem ob to, da v predlogu Čanžarjeve sploh ni predstavnikov njihovih svetniških skupin. Zorčič je menil, da so jih pri sestavi članov komisije izključili in da do zdaj take prakse v občini ni bilo. »Del političnega prostora se tu želi izključiti, morda tudi zato, da se nekatere stvari pospravijo pod preprogo,« je dejal. Po Kolaričevih besedah prvi predlog sestave KVIAZ-a izključuje več kot polovico občinskega sveta, čemur v svetniški skupini SD nasprotujejo, saj »si želimo, da nas poslušate in da v tej komisiji sodelujemo. Če je to pokazatelj, kako bo naslednji mandat potekal, mislim, da se občini Brežice ne piše nič dobrega.« Vizjak je povedal, da bodo svetniki SDS prvi predlog podprli, saj »komisija združuje tiste, ki želijo tvorno sodelovati za napredek te občine, in pri tem je treba biti selektiven«. Preskarjeva je dejala, da je župan šel v volilno tekmo z besedami, da bo župan vseh občanov, zato je pričakovala, da bo tudi občinski svet deloval v korist vseh občanov, »ne pa že na prvi seji absolutno izključujoče. KVIAZ naj bi bil očitno sestavljen tako, da bi podporna stranka, ki je bila ves čas v ozadju župana, kreirala usodo občine Brežice. Upam, da bomo smeli in znali delati tako, da bomo resnično sodelovali, tako kot je bilo danes večkrat ponovljeno od najstarejšega svetnika, ne pa da bomo že takoj na prvi seji padli na izpitu.« Zorčič jo je še dopolnil: »Popolnoma ste 'sfižili' funkcijo pletenega srca. Vse, kar vam je blizu kruha, je neke vrste kruhoborstvo. Ne moremo se strinjati, da nas izključujete in da si bo ena stranka s svojimi 'vazali' kar prisvojila oblast.« Prav bi bilo, da imajo tudi druge stranke možnost sodelovanja v takšnem delovnem telesu, je še dodal.

Po burni razpravi sodeč je bilo o potrditvi predloga Čanžarjeve moč sklepati, da bi bil lahko celo zavrnjen, a na koncu so ga s 16 glasovi za in 12 proti svetniki vseeno podprli, kar pomeni, da bodo naslednja štiri leta, kot že prej omenjeno, KVIAZ sestavljali Vizjak, Ogorevc, Močanova (vsi SDS), Pezdirc in Pinterič (oba Lista Sonce), Kmetičeva (Ljudje za ljudi) ter Skrivalnik (DeSUS). Molan je nato tudi uradno imenoval podžupana v novem mandatu, to bosta še naprej Čanžarjeva in Pezdirc.

R. R., foto: R. R. in P. P.
« Nazaj na seznam
»