Časopis za pokrajino Posavje
22.10.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Nadzorni odbor Občine Krško o svojem delu in opravljenih nadzorih

Objavljeno: Ponedeljek, 04.10.2021    Rubrika: NOVICE Redakcija
tiskovna nadzorni odbor obcine krsko (3)

Z leve: Davorin Dimič in Janez Kerin

Člana Nadzornega odbora (NO) Občine Krško, predsednik Janez Kerin in podpredsednik Davorin Dimič, sta minuli teden na predstavitvi za medije povzela vsebino opravljenih nadzorov s strani NO na polovici mandata 2018 -2022. Vsa poročila so bila s strani NO že predstavljena občinskemu svetu. 

tiskovna nadzorni odbor obcine krsko (4)

Predsednik NO Janez Kerin ...

Kot je povedal Janez Kerin, so prvi nadzor, ki so ga opravili, nasledili od predhodnega sestava NO, pri čemer je pri nadzoru kot zunanji izvajalec sodelovala tudi družba za revidiranje KPMG iz Ljubljane: »Pri nadzoru je šlo za ravnanje s komunalnimi odpadki v občini krško. Ugotovitve so bile, da se pri samem komuniciranju uporabljajo različni nazivi, da ni natančno razvidna namenskost posameznih sredstev, ki so namenjena ravnanju s komunalnimi odpadki.« Na zaključno poročilo je NO prejel odzivni poročili tako s strani Občine Krško kot družbe Kostak, kar so, vključno s poročilom, objavili na spletni strani občine Krško v zavihku Organi občine/Nadzorni odbor.

Pri drugem opravljenem nadzoru so na podlagi pisanja različnih medijev kakor tudi subjektov, ki so se čutili prikrajšane za uporabo športnih površin, pod drobnogled vzeli uporabo športnih površin, ki so v lasti občine Krško in jih za vadbo koristi Nogometni klub Krško: »Ugotovili smo posamezne nepravilnosti, ki so se nanašale na to, da je nogometni klub izdajal to nepremičnino v podnajem drugim subjektom, ki do tega niso bili opravičeni, predvsem pa ne do brezplačne uporabe teh površin. Žal smo pri tem naleteli na neodzivnost Nogometnega kluba Krško, ki ni sodeloval pri nadzoru. Zato smo lahko nadzor naredili le na podlagi dokumentacije, s katero je razpolagala Občina Krško,« je povedal Kerin, pri čemer je poudaril, da Občina zaradi neodzivnosti kluba tega sicer ni sankcionirala, so pa nova razmerja v novih pogodbi uredili na drugačen način, boljše in funkcionalnejše, kar je bil tudi namen izvedenega nadzora.

tiskovna nadzorni odbor obcine krsko (5)

... in podpredsednik Davorin Dimič

Tretji nadzor je NO opravil na področju premoženjsko-pravnih zadev občine, pri čemer je bil »primarni greh«, kot je dejal Kerin, narejen s tem, da občina zemljišč v k.o. Stolovnik ni zavedla v letni program prodaje, temveč izvedla nove parcelacije z novimi karakteristikami, drugačnimi mejami parcel. Tudi te, kot je izhajajo iz mnenja Računskega sodišča RS, ki je opravilo identično revizijo v občini Bohinj, bi občina morala uvrstiti v načrt prodaje.

Sicer sta Kerin in Dimič poudarila, da NO, ki v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost poslovanja občinske uprave in njenih organov, zavodov, katerih je Občina ustanoviteljica, Krajevnih skupnosti idr. ter nad porabo proračunskih sredstev, tvorno sodeluje z občinsko upravo. Da bi lahko svoje delo opravljali kar se da kompetentno, se člani nadzornega odbora, teh je skupno sedem, tudi izobražujejo. Sicer se je NO od leta februarja 2019, ko se je po izvolitvi sestal na konstitutivni seji, sestal na 15. rednih in treh korespondenčnih sejah.

Nedvomno pa lahko kot medij potrdimo, da je navedeni sestav Nadzornega odbora Občine prvi sestav, ki se redno sestaja na sejah, opravlja nadzore in o njih poroča tako občinskemu svetu kot medijem.

B. M.
« Nazaj na seznam
»