Časopis za pokrajino Posavje
23.10.2018
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Največ pobud in vprašanj glede cestne infrastrukture

Objavljeno: Torek, 15.05.2018    Rubrika: NOVICE Redakcija
24_seja_obcinskega_sveta_obcine_brezice23

Brežiški svetniki in občinska uprava med zasedanjem na 24. seji v tem mandatu

Igor Zorčič (SMC) je na ponedeljkovi 24. seji Občinskega sveta občine Brežice pri točki o svetniških pobudah in vprašanjih spomnil na zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, saj po njegovih besedah po enem letu od uveljavitve omenjenega zakona v brežiški občini še ni pokopališkega reda in mestnih odlokov v zvezi s tem, zato ga je zanimalo, kdaj namerava občinska uprava zagotoviti te odloke, kot npr. določitev dejavnosti 24-urne dežurne službe. Dodal je še pobudo, ki jo je dobil od nekaterih občanov in ponudnikov dejavnosti na Cesti prvih borcev v Brežicah, da bi se hitrost pred povoznim krožiščem na Trgu izgnancev (pri Jazz pubu in pekarni Noč in dan) nekoliko omejila, saj ljudje – morda jezni tudi zaradi tega krožišča – peljejo v smeri gimnazije z veliko hitrostjo.

Aljošo Rovana (IDS/Levica) je zanimalo, kdaj bodo ulice v t. i. Stari koloniji (Župančičeva, Gregorčičeva, Cankarjeva, Gubčeva, Orehova aleja …), ki so v katastrofalnem stanju, sanirane. Poleg tega je na Župančičevi pred kakšnim mesecem nastala luknja, ki so jo zaenkrat rešili s postavitvijo table sredi ceste, tako da jo morajo vozila obiti delno tudi po pločniku. Zanimalo ga je, če bodo lahko v kratkem sanirali vsaj to.

Stane Tomše (SMC) je izpostavil Cesto bratov Milavcev v Brežicah, ki da je v katastrofalnem stanju, predvsem od prekopov zaradi ureditve določenih priključkov, po njegovem je predvsem v bližini stadiona postala že kar »skakalnica«. Zato ga je zanimalo, če in kdaj je predvidena rekonstrukcija oz. vsaj točkovna sanacija teh »skakalnic«. Druga njegova opazka pa je letela na ulice v Stari koloniji, ki so zelo ozke in neprestano zaparkirane z vozili, zaradi česar je tudi težko pobirati smeti, plužiti itd. S prstom je pokazal na medobčinski inšpektorat, ki po njegovem ne opravlja tistih aktivnosti, ki bi jih moral. »Če jim ne bomo poslali signala, naj se tega lotijo in začnejo kaznovati prekrškarje, potem take redarske službe niti ne potrebujemo,« je dodal.

Marijan Žibert (ROK) se je dotaknil cest in posegov vanje, pri čemer je dejal, da izvajalci del svoje naloge opravljajo bolj površno, saj ne delajo tako, kot piše v pravilniku. Občina, ki po navadi da soglasje za izvedbo del, bi morala po njegovem imeti nadzor nad tem, da se ceste pravilno sanirajo, kar velja tudi npr. za prekope čeznje. V tem primeru je po njegovem bolje, da cesto prevrtajo, saj naprave za to so, ne pa da jo režejo, saj je potem po razkopanih cestah še več »ležečih policajev«. Kot drugo je omenil obnovo regionalne ceste Podgračeno–Ribnica, ki jo trenutno sanirajo, pri čemer tako njega kot občane ob tej cesti zanima, ali to pomeni njeno sanacijo v celoti ali samo preplastitev na določenih mestih, kar bi pomenilo, da bo cesta še naprej v slabem stanju.

Darko Udovič (SMC) je povprašal o dveh zadevah, ki jih je že pred časom omenil na seji. Prva se dotika avtobusnega postajališča pri OŠ Cerklje ob Krki, kjer je bila nadstrešnica odstranjena, označb za postajališče oz. kje se lahko čaka, pa ni. Ljudje zato večkrat na avtobus čakajo kar na dežju. Druga zadeva pa so potepuški psi, ki jih je veliko na cesti proti Gazicam in o katerih je Udovič že večkrat opozoril, a se občinske službe še niso odzvale.

Sama Staniča (SMC) je zanimalo, v kateri fazi je obnova ceste mimo nekdanje tovarne pohištva v Brežicah, se pravi Trdinove ulice, prav tako pa je omenil Maistrovo ulico, ki je po mnenju staršev, ki vozijo svoje otroke v brežiški vrtec, v slabem stanju in slabo osvetljena.

Ferdo Pinterič (Lista Sonce) je dal pobudo, da bi občina del sredstev iz postavke o izvajanju zimske službe namenila tudi krajevnim skupnostim, ki morajo vzdrževati krajevne ceste, saj je bila letošnja zima izjemna in finančno zelo zahtevna. Poleg tega je predlagal, da dobijo predsedniki svetov KS kot tudi občinski svetniki pregled, koliko sredstev za izvajanje zimske službe je bilo v tej zimi porabljenih po posameznih KS in koliko stane posamezni izvajalec. Tako kot predhodnik je izpostavil cesto na Marofu v Brežicah, pri čemer je dejal, da je bila, kolikor se spomni, pred dobrim letom le-ta že popolnoma sanirana, zdaj pa jo spet razkopavajo.

Mag. Andrej Vizjak (SDS) je dejal, da je seznanjen s tem, da je Ministrstvo za javno upravo državno stanovanje št. 3 (60 kvadratnih metrov) na Bizeljski cesti 18 v Brežicah konec aprila predalo v najem Uradu vlade za oskrbo in integracijo migrantov, kar po njegovem pomeni, da se bo v Brežice verjetno naselila številčna migrantska družina. Župana in občinsko upravo je vprašal, ali je občina o tem sploh kaj seznanjena, ali so bili seznanjeni stanovalci na tem naslovu in kako je občina sploh pripravljena na prihode takih družin, kar se tiče šol, vrtcev …

R. R.
« Nazaj na seznam
»