Časopis za pokrajino Posavje
9.07.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Najvišji letošnji občinski nagrajenci TD Senovo, družba Avtoline in Jože Požun ml.

Objavljeno: Petek, 05.06.2020    Rubrika: NOVICE Redakcija
Praznik obcine Krsko 2020 (96)

Letošnji nagrajenci Občine Krško z županom Miranom Stankom s soprogo Faniko

V počastitev praznika občine Krško je v četrtek pod večer na gradu Rajhenburg potekala slavnostna seja Občinskega sveta občine Krško s podelitvijo priznanj posameznikom, društvom in družbam za uspešno izvajanje njihove dejavnosti, dosežke, razvoj na področju dela ter za prispevek v lokalni skupnosti in njeni prepoznavnosti tudi širše. V odsotnosti predstavnikov je bilo društvom in zavodom podeljenih tudi 19 jubilejnih priznanj.

Praznik obcine Krsko 2020 (60)

Valentin Turk, ustanovitelje družbe KIM

Ločevanje na »naše in vaše« je težje izkoreniniti kot virus

Osrednji dogodek ob občinskem prazniku je bil spričo nedavne epidemije osiromašen po številu udeležencev, saj so se ga udeležili le člani občinskega sveta in nagrajenci v ozkem krogu spremljevalcev, zato pa priznanja, ki so jih ti prejeli, »nimajo nič manjšega pomena, ne žlahtnega sijaja,« je dejal župan občine mag. Miran Stanko. Slednji se je v uvodu slavnostnega nagovora zbranim navezal na pomen praznika, ki je posvečen prvim krškim žrtvam in srečni vrnitvi izgnancev na svoje domove. »Na uspešno prehojeno dolgo pot do doma, ki so jo naši ljudje po silnem trpljenju prehodili ter na ruševinah zgradili novo življenje v naši skupnosti. In katerega nova poglavja živimo in ustvarjamo danes,« je dejal in v nadaljevanju izpostavil obetajoče letošnje leto, v katerem pa je življenje doma in po svetu domala povsem zastalo zaradi pandemije: »Nova situacija je pokazala marsikaj, kar prej v hitrem tempu življenja nismo opazili. Zavedali smo se, da vendarle ni vse v materialnih dobrinah, saj nas je ta čas izrednih razmer spomnil in opomnil, kaj so ključne vrednote družbe – solidarnost, medsebojna pomoč, socialni čut, pripadnost družbi.« A ob navedenem je hkrati čas izrednih razmer pokazal tudi še na bistveno večjo nevarnost od razsajajočega virusa, to je na razdvajanje in ločevanje naroda, ločevanje na naše in vaše, ki ga je mnogo težje izkoreniniti, je dejal Stanko: »Zato je prav, da damo prednost skupnim koristim družbe in naroda ter da vsak posameznik prevzame odgovornost, zniža ton, umiri svoj način komunikacije in se osredotoči na dobrobit celotne družbe in naroda.« Izpostavil je še največje načrtovane ali že potekajoče projekte v občini Krško, med ključnimi vidiki razvoja v prihodnje pa med drugim izpostavil pomen lokalne samooskrbe, trajnostnega razvoja, varovanja naravnih virov in izrabe obnovljivih virov energije. Ob čestitki nagrajencem je v zaključku govora namenil še posebno zahvalo zaposlenim v zdravstvu in domu starejših, »ki so v času epidemije stali v prvih bojnih vrstah in skupaj s predstavniki drugih organizacij opravili izjemno delo«, ter vsem, ki soustvarjajo delo, življenje, društveni in kulturni utrip v občini.

Praznik obcine Krsko 2020 (62)

Vilma in Danilo Siter iz društva Družina in Življenje

Prejemniki priznanj in znakov za posebne dosežke ter prispevek k razvoju lokalne skupnosti

Ob instrumentalnih točkah, ki jih je izvedel Pihalni trio Simfoničnega orkestra GŠ Krško v sestavu Eva Fritz (fagot), Tina Živič (oboa) in Jakob Ban (klarinet), in vezni besedi, ki jo je skozi slovesnost prepletala Bernarda Žarn, je mag. Miran Stanko podelil dve Priznanji Občine Krško ter tri Znake Občine Krško. Priznanji sta prejela: za 30 let uspešnega gospodarskega razvoja v kovinskopredelovalni industriji družba KIM, ki jo je v poznih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja ustanovil Valentin Turk najprej kot kleparstvo, od leta 1990 dalje pa deluje kot družinsko podjetje, s poudarkom na lastni proizvodnji in montaži kovinskih konstrukcij in njihovih sestavnih delov; ob 20-letnici uspešnega dela za gradnjo odnosov med zakonci in v družinah društvo Družina in Življenje. Njegova ustanovitelja sta zakonca Vilma in Danilo Siter, v sklopu društva pa danes po Sloveniji deluje že 242 zakonskih skupnosti, v katerih potekajo srečevanja zakonskih skupin in družin, v društvu pa med drugim izdajajo tudi revijo Družina in Življenje, ki jo prejema že prek 4500 parov. Leta 2019 sta zakonca Siter za izjemno uspešno in plemenito delo prejela tudi najvišje priznanje Slovenske škofovske konference, odličje sv. Cirila in Metoda.

Praznik obcine Krsko 2020 (66)

Predsednik in podpredsednik TD Senovo Anton Petrovič in Nandi Uršič

Letošnja najvišja priznanja – Znak Občine Krško – so prejeli Turstično društvo Senovo, Avtoline Krško ter Jože Požun mlajši s Senovega. Člani Turističnega društva Senovo že 38 let namenjajo veliko pozornosti in skrbi urejenosti domačega kraja, za kar so bili že večkrat nagrajeni s strani Turistične zveze Slovenije v sklopu akcije Moja dežela – lepa in gostoljubna. V društvu ob skrbi za videz javnih in parkovnih površin urejajo tudi pohodniške poti po Bohorju, v ta namen pa so izdali že več vodnikov oz. brošur. Posebno pozornost namenjajo tudi skrbi za tehniško dediščino nekdanjega rudnika, urejajo zbirko v Ravnah ter na Reštanju v objektu nekdanje strojnice, v sodelovanju z občinsko in krajevno borčevsko organizacijo pa skrbijo tudi za ohranjanje spominov in tradicije NOB, skrbijo za partizansko bolnico v Travnem Lazu ter partizansko tehniko TV 27/Tehnika France Prešeren.

Praznik obcine Krsko 2020 (74)

Slavko Hotko, direktor družbe Avtoline

Družba Avtoline Krško deluje v Krškem od leta 1964, ko je delovala kot enota Slovenija avto, zatem Zastava avto in se leta 1996 osamosvojila. Ob osnovni dejavnosti vzdrževanja, servisiranja vozil in izvajanja tehničnih pregledov se v družbi ukvarjajo tudi s prodajo nadomestnih delov, prodajo vozil Škoda in Citroen, pooblaščenim servisiranjem ter s prodajo rabljenih vozil, kot prvi na območju Posavja in Dolenjske pa so na širšem območju vzpostavili tudi sodobne samopostrežne avtopralnice. Sredi meseca aprila letos so dejavnost tehničnih pregledov in prodaje rabljenih vozil preselili v novozgrajeni poslovni objekt v Žadovinku, kjer so storitve dopolnili še s pregledi tovornih vozil. Poleg uspešnega razvoja servisnih dejavnosti so si Znak Občine Krško v družbi prislužili tudi zaradi izkazane podpore društvenemu delovanju v občini.

Praznik obcine Krsko 2020 (80)

Jože Požun ml.

Jože Požun ml. se z gradbeništvom in inženiringom kot samostojni podjetnik ukvarja že 30 let. Njegovo podjetje, ki zaposluje pretežno kader s Senovega in okolice, nudi vsa desetletja tudi podporo tamkaj delujočim društvom in organizacijam bodisi s sredstvi bodisi s strojno mehanizacijo. Požun se je več let tudi društveno angažiral v DKD Senovo in tvorno sodeloval pri razvoju kraja in krajev po občini kot krajevni svetnik ter član Občinskega sveta občine Krško. Zato je Znak Občine Krško prejel za vsestransko sodelovanje in prispevek k razvoju domačega kraja in širše.

Tudi letos, četudi brez prisotnosti predstavnikov, so bila podeljena tudi jubilejna priznanja občine, slednja pa so prejeli: Prostovoljno gasilsko društvo Senovo za 90-letno in Društvo upokojencev Krško za 70-letno delovanje, Radioklub Krško za 60-letni jubilej, za 40 let izvajanja aktivnosti Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja, Modelarski klub Krško, Poklicna gasilska enota Krško, Športna zveza Krško ter Varstveno delovni center Krško – Leskovec, Planinsko društvo Videm, Policijsko veteransko društvo Sever Posavje in Slaščičarna Jagoda za 30-letno delovanje, Mladinski center Krško ob 20-letnici ter Judo klub Krško, LIJAmedia, zavod za medijsko produkcijo in izobraževanje, Lutkovna skupina DKD Svoboda Senovo, Mažoretni klub Baton Krško, Mestni muzej Krško, Nogometno društvo Posavje Krško ter Športno društvo Sporti za 10-letno delovanje.

B. M.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam