Časopis za pokrajino Posavje
2.12.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Nezadovoljstvo zaradi premestitve otroškega igrišča na drugo lokacijo

Objavljeno: Sobota, 24.10.2020    Rubrika: NOVICE Redakcija
Sev. seja, 21.  okt. 2020 (14)

Načrtovane spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta (OLN) za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti ob Drožanjski cesti v Sevnici je predstavila Mateja Sušin Brence.

Občinski svet občine Sevnica se je v sredo sestal na svoji 18. redni seji, na kateri se je razvila živahna razprava že v uvodnem delu, in sicer pri 3. točki dnevnega reda o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta (OLN) za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti ob Drožanjski cesti v Sevnici, kjer nastaja prijetno novo naselje.

Omenjeno naselje ima tudi otroško igrišče, ki se mu z novim načrtom spreminja namembnost, in sicer želi lastnica zemljišča, Občina Sevnica, na novo urediti otroško igrišče ob nogometnem igrišču z umetno travo ob Drožanjskem potoku, kjer nastaja športni park, območje dosedanjega igrišča za najmlajše pa nameniti stanovanjski gradnji.

Sev. seja, 21.  okt. 2020 (13)

Občinski svetnik Rok Petančič je prebral pismo krajana, v katerem utemeljuje nasprotovanje premeščanju otroškega igrišča na drugo lokacijo.

V razpravi, ki je sledila predstavitvi, je Tanja Novšak izpostavila, da se krajanke in krajani Drožanjske ceste sprašujejo o razlogih spremembe namembnosti parcele z igrali, saj je v bližini še nekaj prostih mest za individualno stanovanjsko gradnjo in po njihovih navedbah »naj bi se ena parcela prodala dvema lastnikoma, da bi si lahko povečala svoje parcele, tako da verjetno ne gre za pomanjkanje parcel na tem območju«. O nezadovoljstvu krajank in krajanov Drožanjske ceste z novimi načrti ureditve je prisotne seznanil tudi Miran Grubenšek, ki je dodal, da je potekala javna razprava v času poletnih dopustniških in počitniških dni. Točne datume javne razgrnitve in obravnave je nato navedel vodja oddelka za okolje in prostor Roman Perčič, ki je povedal, da je javna razgrnitev potekala od 10. junija do 10. julija, javna obravnava pa 22. junija. »K razgrnjenemu gradivu v času javne razgrnitve in na javni obravnavi ni bila podana nobena pripomba ali predlog, zato se je postopek nadaljeval,« je pojasnjeval. Franc Povše je menil, da je potrebno spremljati obvestila in se udeleževati javnih razgrnitev in obravnav. Gregor Korene je menil, da bi lahko o nameravanih spremembah obveščali tudi ob osebnem stiku s krajankami in krajani na terenu. Ivana Orešnika je zanimalo, ali so stanovalci novega dela naselja Drožanjske ceste prispevali v okviru komunalnega prispevka še sredstva za postavitev otroških igral na otroškem igrišču, kar je mogoče sklepati po kar visokem znesku, ki je omenjeno v pismu krajana. Vsebino pisma je prebral Rok Petančič in v njem je pojasnjeno nestrinjanje s premestitvijo otroškega igrišča na drugo lokacijo. »Igrala so namenjena najmlajšim, zato je prav, da so umeščena v ulico in ne na prostor, ki ga od ulice oziroma naselja loči glavna cesta ...« je del pojasnila. Razpravi je sledilo glasovanje in odlok je bil sprejet z 12 glasovi ZA, pet je bilo vzdržanih.

V nadaljevanju so prisotni brez razprave potrdili načrte za novogradnjo na območju poslovne cone ob HE Boštanj, kjer namerava podjetje Gradnje graditi betonarno za proizvodnjo betonskih in armiranobetonskih izdelkov. Površina celotnega območja znaša 11.017 m2 in je v lastništvu podjetja, ki ima za potrebe izdelave betonske mešanice na voljo tudi lastna kamnoloma.

ZNANI LETOŠNJI NAGRAJENCI OBČINE SEVNICA

Občinski svetniki in svetnice so v zaključnem delu seje soglasno potrdili letošnje občinske nagrajence in tako bodo na slavnostni seji ob prazniku občine Sevnica 6. novembra podelili srebrno plaketo Občine Sevnica Rotary klubu Sevnica, predsedniku KS Blanca in občinskemu svetniku Marjanu Ločičniku ter ravnateljici sevniške osnovne šole Mirjani Jelančič. Zlato plaketo Občine Sevnica bosta prejela kirurg Matjaž Pohar iz Kladja nad Blanco ter podjetnik in poveljnik PGD Šentjanž Jože Lazar. Najvišje priznanje, grb Občine Sevnica, bo prejelo podjetje Evergreen d.o.o iz Boštanja, ki v letošnjem letu praznuje 30 let uspešnega delovanja na področju proizvodnje zdrave prehrane.

S. R.
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte