Časopis za pokrajino Posavje
14.07.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Nova vodna vrtina Glogov Brod - zanesljiv vir pitne vode za naslednjih 50 let

Objavljeno: Torek, 14.11.2017    Rubrika: NOVICE Redakcija
vodna_vrtina_glogov_brod03

Direktor JP Komunala Brežice d.o.o. Aleksander Zupančič, župan Ivan Molan in vodja GJS na komunali Darko Ferlan

Danes se je na lokaciji nove vodne vrtine Glogov Brod odvila predstavitev te pomembne pridobitve na področju zagotavljanja kakovostne pitne vode v občini Brežice. Pomen vrtine in aktivnosti na področju zagotavljanja pitne vode so predstavili župan Ivan Molan, direktor JP Komunala Brežice d.o.o. Aleksander Zupančič in vodja sektorja gospodarskih javnih služb na komunali Darko Ferlan.

vgradnja8

Vgradnja črpalke moči 83 kW

Komunala Brežice oskrbuje s pitno vodo 22.000 občanov občine Brežice ter skrbi za sedem vodooskrbnih območij: Brežice, Mokrice, Pišece, Sromlje, Križe, Stankovo in Bizeljsko. Vsa vodooskrbna območja zajemajo 670 km omrežja, na katerem je 97 objektov in 10.600 vodovodnih priključkov. Največje vodooskrbno območje je vodooskrbni sistem Brežice s 432 km omrežja, 39 objekti, 7212 vodovodnimi priključki in oskrbuje 17.117 občanov. Območje je tlačno kar zahtevno, saj ima štiri tlačne cone, najvišji vodohran pa je v Kamencah z nadmorsko višino 410 m. Na ta način voda iz Glogovega Broda do zadnjih uporabnikov premaga višino 315 m. VS Brežice zajema pitno vodo iz dveh aktivnih (Glogov Brod, Prilipe) in treh rezervnih vodnih virov (Brezina, Brezovec v Dolenji vasi pri Artičah in Novaščk pri Stojanskem Vrhu). Vseh vodnih virov v občini Brežice, s katerimi upravlja komunala, pa je dvanajst.

Zajetje Glogov Brod leži pod Artičami na severnem pasu ravnice Krško-brežiškega polja oz. na visoki brežiški terasi, kot jo hidrogeologi strokovno imenujejo. Na lokaciji vodnega vira Glogov Brod je bila v 80. letih izvrtana črpalna vrtina oz. vodnjak VT-1/84 z zajemom pitne vode iz vodonosnika na globini od 86 do 200 m, ki je zagotavljal zmogljivost črpanja razkošnih 60 l/s. Glede na to, da nivo pitne vode v vrtini VT-1/84 v vseh letih od leta 1984 do danes tudi ob koničnih črpanjih ni kazal velikega upada gladine, so sklepali, da vodni vir Glogov Brod razpolaga z veliko večjo količino pitne vode, kot se je črpala. Ker pa je bila vrtina VT-1/84 izdelana iz navadnih jeklenih cevi, ki verjetno niso več v najboljšem stanju, in je stara že več kot 30 let, je za zagotovitev večje varnosti oskrbe največjega vodooskrbnega območja Brežice dozorela ideja, da se poleg obstoječega vodnjaka VT-1/84 izvrta nova vrtina, poimenovana VT-2/15, ki bi možnost črpanja povečala in tako zagotovila zanesljiv vodni vir tudi bodočim generacijam. Vrtino je načrtovalo podjetje Hidroinvest d.o.o. iz Ljubljane.

Septembra 2015 so na oddaljenosti 110 m od obstoječe vrtine VT-1/84 pričeli z vrtanjem nove vrtine VT-2/15 do globine 200 metrov, ki so ga zaključili konec novembra 2015. Vrtanje je izvedlo podjetje Geo-hidro d.o.o. iz Preserij s 40-tonskim vrtalnim strojem. Vrtina je izdelana iz nerjavnih cevi, kar ji zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Po izgradnji črpalnega jaška in vgradnji črpalke moči 83 kW so od decembra 2016 do februarja 2017 izvedli črpalna poizkusa s črpanjem 55 l/s in 70 l/s. Ves čas so tudi spremljali gladino pitne vode v opazovalnih vrtinah, kjer so ob črpanju s 70 l/s zaznali majhen upad gladine. Obstoječa vrtina VT-1/84 je ves čas nemoteno obratovala, vendar je hitro nihanje nivoja vode v njej, čeprav količinsko neznatno, pokazalo, da bo v prihodnosti potrebna reaktivacija vodnjaka.

Med črpalnimi poizkusi so izvedli vzorčenje z odvzemom vzorcev za kemijsko in mikrobiološko preizkušanje kakovosti pitne vode iz novega vodnjaka. Glede na obseg in rezultate opravljenih preiskav je bil vzorec skladen z upoštevanimi kriteriji in tako zdravstveno ustrezen. V obeh vodnjakih gre za identično pitno vodo, na katero so na komunali zaradi njene izredne kakovosti še posebej ponosni. Vrtino in prenovo črpališča je projektno zasnovala projektivna služba komunale, izvedla pa gradbena enota. Zgrajen je bil nov črpalni jašek, cevovod NL DN 300 med novim jaškom in obstoječim črpališčem s prevezavami, obnovljeni so električni priključni kabli med transformatorsko postajo in črpališčem, prav tako je bilo obnovljeno obstoječe poslopje črpališča in TP. Skupno vrednost projektne investicije ocenjujejo na približno 520.000 evrov.

Pred kratkim je bilo izdano vodno dovoljenje za vrtini Glogov Brod s skupno kapaciteto 130 l/s in letno dovoljenim odvzemom pitne vode 3.910.000 kubičnih metrov/leto, kar je dokaz o izjemni izdatnosti vodnega vira v Glogovem Brodu. V teh količinah so rezerve tudi za prihodnje generacije, za naslednjih 50 let. Komunala v prihodnjem desetletju načrtuje še zamenjavo vseh salonitnih cevovodov, zagotovitev dodatne akumulacije VS Brežice, iskanje lokacij rezervnih vodnih virov in njihovo skrbno zaščito.

R. R., vir: Komunala Brežice, foto: R. R., Občina Brežice in Komunala Brežice
« Nazaj na seznam