Časopis za pokrajino Posavje
28.05.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Novemu artiškemu vrtcu so otroci in zaposleni že vdahnili dušo in srčnost

Objavljeno: Petek, 13.05.2022    Rubrika: NOVICE Redakcija
uradno_odprtje_vrtca_artice_ (78)

Vrtčevska skupina Navihančki je po tem, ko je vsak izmed njih povedal, zakaj rad hodi v vrtec, dvignila črke imena vrtca, ki ga otroci obiskujejo.

Minuli torek je potekalo slavnostno odprtje novega vrtca Ringaraja pri OŠ Artiče, v katerega so ob pridobitvi uporabnega dovoljenja otroci sicer vstopili že pred dobrima dvema mesecema. Kulturni program so oblikovali otroci in zaposleni vrtca ter učenci šole, sledil je vodeni ogled novega vrtca.

Ne bo jim več treba najemati prostorov na drugi lokaciji

Ravnateljica artiške šole Vesna Bogovič je v svojem pozdravnem nagovoru med drugim poudarila, da se jim je uresničila želja po novih, sodobnih, primernih prostorih v vrtcu. »Pred 43 leti, ko se je dogradila šola, je vrtec dobil dva prostora v pritličju na južni strani šole. Sčasoma pa je potreba po vključitvi otrok v artiški vrtec rasla, zato so se novi oddelki namestili v učilnicah šole. Zaradi prostorske stiske v šoli smo morali en oddelek namestiti na drugo lokacijo v Artičah, ki smo jo najemali zadnjih deset let. V vseh letih do zdaj smo v naš vrtec sprejeli vse otroke, za kar se lahko zahvalimo posluhu odgovornih na občini,«
uradno_odprtje_vrtca_artice_ (96)

S pomočjo vzgojiteljic in Nuše Derenda so artiški vrtičkarji zapeli tudi vrtčevsko himno.

je dejala in še omenila, da se je gradnja novega vrtca začela v juniju 2020 in glede na to, da je vrtec sestavni del šole, je bila edina možnost, da ga umestijo na južni strani ter da je vsaj pet oddelkov v pritličju. S tem so zagotovili primerno svetlobo tudi šolskim prostorom, katerih sanacijo željno pričakujejo že v naslednjem letu. Bogovič je še navedla, da so zgradili petoddelčni vrtec, pri tem pa pomislili tudi na povečan obisk, ki se je zgodil ravno ob vselitvi v nove prostore, tako da imajo zapolnjene vse prostore v novem vrtcu, ki ga trenutno obiskuje sto otrok v šestih oddelkih. Z novogradnjo pa niso pridobili le novih, modernih, svetlih in prijetnih igralnic, ampak tudi prostorne garderobe, zunanje terase v vseh oddelkih, skupni prostor za različne dejavnosti, dovolj sanitarij in spremljevalne prostore. »Tako kot pravijo: eni so zgradili, naši vzgojiteljice in otroci pa so mu že vdahnili dušo in srčnost,« je poudarila in še navedla, da se je ob vrtcu uredil tudi del otroškega igrišča z novimi igrali, ki se bo v prihodnosti še malo razširilo. Ob tem se je zahvalila Župniji Artiče in župniku Romanu Travarju ter župnijskemu svetu za posluh in voljo, da se je Občina Brežice dogovorila za odkup zemljišča na južni strani šolske ograje. Sočasno z novogradnjo pa so uredili tudi energetsko sanacijo telovadnice ter pridobili sodobno kurilnico, ki greje šolo in vrtec na geosonde. Zahvalila se je občini in županu Ivanu Molanu za investicijo, ki je zajela velik del občinskega proračuna, ter občinskemu svetu in zaposlenim na občini, da so se zavedali, kako pomembno je vlaganje v otroke, predšolsko vzgojo oz. vzgojo in izobraževanje. Dodala je še, da je pridobitev pomembna za celotne KS Artiče, Sromlje ter Pečice in Križe.
uradno_odprtje_vrtca_artice_ (107)

Pri prerezu traku so sodelovali župan Ivan Molan, ravnateljica Vesna Bogovič, slavnostna govornica dr. Jerneja Jager ter škratka Meri in Filip.


Poleg nje je spregovorila tudi pomočnica ravnateljice v vrtcu Nataša Petelinc, ki je s svojim čutom za estetiko in odličnim poznavanjem potreb vseh sodelujočih v učnem procesu izjemno pripomogla k temu, da ima vrtec danes takšno vlogo, kot jo ima. Povedala je, da so se na nov vrtec tako otroci kot zaposleni hitro navadili, ter opisala nekaj pomembnih novih pridobitev za vrtec, ki omogočajo kakovostnejše pogoje dela, npr. posebno drevo pri vhodu v vrtec, pri katerem se zberejo otroci, da prisluhnejo zgodbici, tobogan in tek po klančini v osrednjem prostoru, dolg svetel hodnik, lesene stopnice v igralnicah, otroški izvirni izdelki in oglasne deske na hodniku, otroška kuhinja, poseben skupen prostor za zaposlene itd.

Jager: Sprememba je premik iz cone udobja

uradno_odprtje_vrtca_artice_ (30)

Pomočnica ravnateljice v vrtcu Nataša Petelinc

Artiški vrtec Ringaraja že vrsto let deluje po principu Korak za korakom, zato je slavnostna govornica doc. dr. Jerneja Jager, vodja Centra za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom na Pedagoškem inštitutu, izpostavila, da se vodstvo vrtca zelo dobro zaveda, kako je pomembno vlagati v kakovostne strokovne delavce. »Izjemno nas veseli, da je ena izmed prioritetnih nalog vrtca tudi skrb za kontinuiran profesionalni razvoj strokovnih delavcev,« je dejala ter pozdravila, da imajo v vrtcu odslej tudi zaposleni svoj prostor za druženje in klepet. Čestitala je za pridobljene nove prostore, ki predstavljajo odlične pogoje za delo in načrtovanje novih dejavnosti. Po njenih besedah bodo v prijetnih novih prostorih zaposleni lahko še v boljšo podporo razvoju otrok, da se slednji razvijejo v najboljšo verzijo sebe. »Sprememba je premik iz cone udobja in to je dobro za napredovanje, saj drugače obstanemo na mestu,« je dejala Jager.

Molan: Izobraževanje je ena ključnih nalog občine

uradno_odprtje_vrtca_artice_ (84)

Nuša Derenda je občinstvo dvignila na noge.

Župan Občine Brežice Ivan Molan je povedal, da je občina pred sklenitvijo pogodbe z Župnijo Artiče za odkup zemljišča v velikosti 540 m2, kamor bo razširjeno igrišče, da bodo otroci imeli še več prostora za igro in gibanje na prostem. Dejal je še, da občina skrbi za zelo široko mrežo javnih zavodov, šol in vrtcev. »Izobraževanje je ena ključnih nalog naše občine, zato največ sredstev iz proračuna občina namenja prav področju predšolske vzgoje in izobraževanja«, je poudaril in še pojasnil, da je vrednost novega petoddelčnega in energijsko varčnega vrtca približno 2,65 milijona evrov (gradnja, oprema), pogodbena vrednost gradnje vrtca je znašala 2,3 milijona evrov, oprema za vrtec pa 347.000 evrov. Občina Brežice je za vrtec pridobila sredstva Eko sklada v višini 326.000. Gradnja je potekala od junija 2020 do novembra 2021, sledilo je opremljanje prostorov, uporabno dovoljenje je vrtec pridobil marca 2022. Vrtec predstavlja 1. fazo projekta Rekonstrukcija in dogradnja Osnovne šole Artiče, ki bo potekal v petih fazah. Vrtec Ringaraja je samostojni prizidek južno od obstoječega šolskega kompleksa, tlorisno razgiban objekt s petimi igralnicami v pritličju (vsaka v velikosti minimalno 50 m2 in zunanjo teraso 24 m2) in dodatnim prostorom za igralnico v 1. nadstropju ter vsemi pripadajočimi prostori (zbornica, večnamenski prostor s kuhinjsko opremo, prostori za strokovne službe) z neto tlorisno površino 1.194,41 m2. V letu 2020 je Občina Brežice ob gradnji vrtca izvedla še dve investiciji v skupni vrednosti 744.000 evrov. Urejena je bila kotlovnica za celoten šolski kompleks (vrtec, šola, telovadnica), ki predstavlja začetek adaptacije šole (ogrevanje na geosonde in toplotno črpalko), šolska telovadnica pa je bila celovito energetsko obnovljena (dela so obsegala izolacijo fasade, izolacijo strehe, menjavo stavbnega pohištva, prenovo razsvetljave in ogrevalnega sistema). Župan je še povedal, da v letu 2022 poteka novelacija dokumentacije za projekt Rekonstrukcija in dogradnja Osnovne šole Artiče (uskladitev projektne dokumentacije z novo zakonodajo), v letu 2023 pa se načrtuje začetek 2. faze tega projekta. Potekajo tudi že pogovori glede zagotovitve nadomestnih prostorov za izvajanje pouka v času trajanja investicije. OŠ Artiče v tem šolskem letu obiskuje 221 učenk in učencev.
uradno_odprtje_vrtca_artice_ (133)

Ogled novega vrtca Ringaraja


V programu ob uradnem odprtju vrtca so nastopili vsi oddelki vrtca (Ringarajčki, Sončki, Plezalčki, Cepetavčki, Igralčki in Navihančki) z vzgojiteljicami, učenke šole Ana Binter, ki je bila tudi povezovalka, Maruša Kodrič in Živa Zakšek, Maruša Kodrič, Meri Topolnik in Filip Ban kot škrati ter domačinka Nuša Derenda, ki je občinstvo v telovadnici šole dvignila na noge. Po koncu programa je sledil še prerez traku pred stavbo vrtca – poleg župana, ravnateljice in slavnostne govornice sta sodelovala tudi škratka Meri in Filip – ter na koncu še vodeni ogled novega vrtca in pogostitev.

R. R.

#povezujemoposavje

« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte