Časopis za pokrajino Posavje
3.02.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Novi predsedniki krajevnih skupnosti - mestna občina Krško

Objavljeno: Torek, 24.01.2023    Rubrika: NOVICE Redakcija
KrškoIzZraka

V mestni občini Krško ima kar 10 od 16 KS nove predsednike/ce.

Na poznojesenskih lokalnih volitvah smo poleg novih občinskih svetnikov izvolili tudi nove predstavnike na najnižji ravni lokalne samouprave – v svetih krajevnih skupnosti. 

MO Krško: deset od 16 KS z novim vodstvom

Mestna občina Krško je razdeljena na 16, tako po površini kot številu prebivalcev precej raznolikih krajevnih skupnosti. Začnimo najprej s tistimi, šest jih je, ki jih bodo tudi v naslednjih štirih letih vodili isti predsedniki kot doslej. Na čelu KS Brestanica ostaja tudi na občinski ravni politično izkušeni Vlado Bezjak, ki mu bo pri tem kot podpredsednik pomagal Anton Zakšek. Podobno lahko zapišemo za KS Leskovec pri Krškem, ki jo bo še naprej vodil Jože Olovec, podpredsednika pa po zadnjih informacijah v Leskovcu še niso izbrali. Tudi KS Gora bo imela še naprej dolgoletnega predsednika Alojza Kerina, podpredsedniško mesto je prevzel Gregor Zagorc.
Infografika Krajevne skupnosti (84 × 168 mm)

Štiri posavske občine (kostanjeviška in bistriška jih nimata) so razdeljene na 51 KS in skoraj polovica (25) jih je dobila nove predsednike oz. predsednice. Zgolj osem krajevnih skupnosti bodo vodile ženske, 15 predsednikov/predsednic je hkrati tudi članov/članic občinskih svetov.

Tudi trije predstavniki malo mlajše generacije ostajajo na predsedniških mestih: Svetu KS Koprivnica bo tako kot doslej predsedoval Damjan Bogovič (podpredsednica bo Nada Resnik), Svetu KS Dolenja vas Matej Libenšek (podpredsednik bo nekdanji prvi mož KS Goran Udovč), Svetu KS Krško polje pa Peter Račič (podpredsednica bo Irma Bogolin).

V ostalih desetih KS je prišlo do menjav v vodstvu, med njimi so v treh dosedanji predsedniki oz. predsednica ostali na podpredsedniških mestih: na Senovem Vlasta Moškon (ob njej še Dimitrij Magaš), medtem ko je novi predsednik postal David Vižintin, v Podbočju Janez Barbič, Svet KS pa bo vodil Martin Baznik, ter na Senušah Jože Tomažin, novi prvi mož KS pa je Damjan Pavlin. Edina KS, ki jo bo (še naprej) vodila ženska, je KS mesta Krško, a je mag. Natašo Šerbec na predsedniškem mestu zamenjala Tajana Dvoršek, medtem ko bo podpredsednik Ivan Učanjšek. Ker dosedanji predsedniki Svetov KS Zdole (Marjan Zorko), Raka (Primož Šribar), Veliki Podlog (Karolina Cizerle) in Rožno – Presladol (Anton Bohorč) niso kandidirali za mesta v krajevnih svetih, imajo te seveda nove predsednike. Na Zdolah so člani Sveta KS za predsednika izvolili Dejana Žnideršiča in za podpredsednika Dušana Černeliča, na Raki za predsednika Roka Bizjaka in za podpredsednika Jerneja Šterka, v Velikem Podlogu za predsednika Mitjo Packa in za podpredsednika Jožeta Žičkarja, v KS Rožno - Presladol pa za predsednika Franca Goleta in za podpredsednico Mojco Škoberne. Brez izvolitve je ostala dosedanja predsednica Sveta KS Veliki Trn Ana Srpčič, ki jo je nasledil Anton Janc, podpredsednika pa sta postala Jože Kapler in Urška Pust. V Svet najmlajše KS v krški občini, KS Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna, je bil izvoljen dosedanji predsednik Andreas Repše, a je vodenje predal Jožetu Stibriču s podpredsednico Mirjano Klinec.

Polovica jih je blizu Modri smeri

Ugotovimo torej lahko, da so se vodstva KS, z izjemo nekaterih na začetku omenjenih, kar precej pomladila, le eno (prej štiri) bo vodila ženska. Politična pripadnost je na ravni KS pogosto manj izrazita ali tudi nejasna, saj so predlagatelji kandidatov le redko politične stranke, ampak večinoma fizične osebe in skupine volivcev, a kljub temu lahko ugotovimo, da je približno polovica predsednikov Svetov KS pripadnikov ali blizu Modri smeri, s podporo katere je bil izvoljen novi župan Janez Kerin. Nekaj jih je povezanih z doslej vladajočo SLS, nekaj pa z drugimi političnimi strankami in listami (SDS, DeSUS, Gibanje Svoboda in Obrtno-podjetniška lista). Le trije predsedniki KS (Jože Olovec – SDS, Matej Libenšek – SLS in Dejan Žnideršič – Modra smer) so hkrati tudi občinski svetniki.

P. P.

Članek je bil objavljen v zadnji številki Posavskega obzornika. V naslednjih dneh objavimo še nove/stare predsednike Svetov KS v ostalih posavskih občinah.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»